فیلم سینمایی معضل بادر ماینهف قسمت دوم

دیدن این فیلم توصیه میشود در این فیلم نشان می دهند که سرمایه داری در تمامی دنیا انسانها را به شکل ذخیره سود می بیند که می خواهند با کمترین هزینه بیشترین سود را از انها بکشند و هر جای بتوانند تا حد مرگ از انسان کار بکشند و در این رابطه سرمایه داری خوب یا بد وجود ندارد بلکه سرمایه داری در هر جای که باشد ضد انسان ، ضد ازادی و ضد زندگی و برابری است و تنها راه کسب حق و حقوق و وادار کردن سرمایه داری به قبول حق و حقوق کارگران مبارزه علیه سرمایه داری است و نهایت این مبارزه فقط و فقط زمانی ممکن می شود که سرمایه داری سرنگون شود و این در یک نقطه به تنهای ممکن نخواهد شد درست است که از یک نقطه شروع خواهد شد ولی تا زمانی که در جای ولو کوچک سرمایه داری باقی مانده باشد یا تا زمانی که عادات سرمایه داری باقی مانده باشد سرمایه داری با تکیه به آن می تواند مجددا” بر گردد بنا براین تا زمانی که سرمایه داری بر قرار است یا عادات سرمایه داری ریشه هایش خشکانده نشده مبارزه باید بی وقفه ادامه داشته باشد در غیر این صورت هیچ کارگری نمی تواند به خواسته اش برسد یا امنیتی داشته باشد ولو اینکه در برخی نقاط اندک گشایشی است به این دلیل است که در گذشته مبارزه شدیدی بوده که اکنون ثمره آن باقی مانده ولی سرمایه داری تلاش می کند ان ثمره های باقی مانده را نیز باز پس بگیرد که اگر مبارزه شدت نیابد حتما” پس خواهد گرفت اما بخاطر بسپاریم همه ی این مبارزات رشد نمی کنند و به نتیجه نمی رسند اگر حزب انقلابی طبقه کارگر ساخته نشود. وظیفه امروز همه ای انقلابیون واقعی اقدام به ساختن حزب انقلابی طبقه کارگر است

قدم اول
کمیته نشریه تدارک حزب انقلابی
Capture6

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *