با توجه به اینکه اجلاس سازمان جهانی کار در پیش است واینکه امسال وضعیت کارگران ایران

دوستان ورفقای گرامی با سلام

با توجه به اینکه اجلاس سازمان جهانی کار در پیش است واینکه امسال وضعیت کارگران ایران در بدترین وضعیت خود از لحاظ سطح معشیت وبیکاری وتعطیلی صنایع وکارخانجات قرار گرفته همچنین فعالین شجاع واگاه جنبش کارگری ومعلمان در زندان های رژیم سرمایه داران غارتگر اسلامی میباشند . رژیم اسلامی مطابق با سالهای گذشته نمایندگان مزدور و اطلاعاتی خود را آماده تا بجای نمایند گان واقعی کارگران به این اجلاس بفرستد که آنها بتوانند مانند گذشته اقتصاد ورشکسته را عادی جلوه دهند با آمارهای خود در آوردی بیکاری وفقر را کم اهمیت و اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار را بنفع کارگران جلوه دهند (همانگونه که میدانید قوانین کار این رژیم ضد کارگری بوده وهست اما اینان حتی مواد وتبصره هایی که قردادهای دست جمعی را برسمیت میشناخت را حذف نموده وحدود ۷۵ % کارگران را از شمول قانون کار حذف نموده اند.

صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی کارگران ومعلمان که روزی پر وثروتمند بود توسط غارتگران خالی شده وهیچکس جوابگوی آن نیست.تشکلات مستقل کارگری بشدت سرکوب شده وآنها در موقعیت تضعیف شده احتیاج به حمایت ما دارند.

دوستان ورفقای گرامی ما مانند هر سال وظیفه خود میدانیم که هنگام برگزاری اجلاس در آنجا حضور یافته واعتراض خودرا به جهانیان نشانداده واز این طریق مراتب پشتیبانی و همبستگی با جنبش کارگری ایران را اعلام نماییم.

همانگونه که دوستان عزیز در جریان هستند ما ( رفقای سوییس ) هر ساله بعنوان برگزار کننده فراخوانی صادر میکرده واز تمام کسانیکه نه در حرف بلکه در عمل اعتقاد به نیروی طبقه کارگر دارند دعوت مینمودیم ومینماییم که در این حرکت اعتراضی شرکت نمایند.

متاسفانه سال گذشته بدلیل ناهماهنگی وحرکات لجوجانه و خودخواهانه بعضی افرادی که هیچگاه از جنس کارگران نبوده و نیستند و فقط فکر منافع حقیر سازمانی وگروهی خود میباشند ،حرکات اعتراضی به دو روز تقسیم شد که باعث تنش هایی بین خودمان شدو نماد خوبی نداشت.

باید از وقت استفاده نمود و کارها را در زمان لازم انجام داد.

از دوستان ورفقای گرامی و تشکلاتی که که مایل به شرکت فیزیکی ! در این تظاهرات هستند ،در خواست داریم که یک کمیته با هر اسمی که مایلند تشکیل داده تا برای آنروز برنامه ریزی نماییم و فراخوانی متناسب با آن را صادر کرده وکارهای تدارکاتی از جمله جمع آوری کمک مالی ، ترجمه ها ،تهیه پوستر وپلاکارت ،تهیه اتوبوس ، هماهنگی با دوستانی که از خارج ازسوییس میایند ،همچنین گرفتن مرخصی کاری و….. را انجام دهیم. این مستلزم اعلام آمادگی به موقع شما عزیزان و تشکیل یک جلسه در اسرع وقت میباشد.

من این تاریخ ها را برای اولین جلسه پیشنهاد میکنم.لطفا تاریخ های پیشنهادی خود را اعلام نمایید.

۰۱–۰ ۴-۲۰۱۸یکشنبه

و یکشنبه ازساعت ۹ الی ۱۳

۲۲-۰۴-۲۰۲۱۸

با سپاس
علی مبارکی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *