جنبش کارگری چگوارا ، گزارشی از تظاهرات فعالین کارگری و سیاسی علیه جلاد مزدور حکومت اسلامی در مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در ژنو

جنبش کارگری چگوارا ، گزارشی از تظاهرات فعالین کارگری و سیاسی علیه جلاد مزدور حکومت اسلامی در مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در ژنو
گزارش تظاهرات فعالین کارگری و سیاسی علیه جلاد مزدور حکومت اسلامی در مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در ژنو
نه می بخشیم ، نه فراموش میکنیم ونه سکوت خواهیم کرد!
در خواست ما دستگیری و محاکمه علیرضا آوایی در سوییس است !
از سوی سه تن از فعالین کارگری، سیاسی و زندانیان سابق جمهوری اسلامی، صبح روز بیست و هفتم فوریه برای اعتراض به حضور علیرضا آوایی ، قاتل و شکنجه گر مزدور برای شرکت در اجلاس سالانه حقوق بشر سازمان ملل به شهر ژنو سوییس ، فراخوانی صادر شد. علیرضا آوایی یکی از جلادان قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ در شهر دزفول و جاهای مختلف ایران است. وی که به واسطه این خدمات جنایتکارانه به سمت وزارت دادگستری دولت روحانی نائل آمده، بصورت کاملا محرمانه از سوی جمهوری اسلامی برای شرکت در این کنفرانس فرستاده شده است .
این تظاهرات در سرمای منفی ١۳ درجه در فضای باز میدان ملل از ساعت ۳۰٫۹ صبح الی ١۳ بعد از ظهر و بدون مجوز از پلیس با ریسک درگیری و بازداشت توسط پلیس سوئیس انجام گردید. با وجودی که این حرکت اعتراضی در همان روز هماهنگ شده بود، مورد استقبال تعداد زیادی از فعالین سیاسی، کارگری و پناهندگان سیاسی قرار گرفت. آنها علی رغم مشکلات متعدد، خود را برای شرکت در این تظاهرات به محل مورد نظر رسانده بودند . فعالین کانون دمکراتیک پناهندگان از شهرهای مختلف سوئیس و فعالین حزب کمونیست کارگری از شهر هانوفر آلمان و همچنین فعالین جنبش کارگری چگوارا در این تظاهرات حضور داشتند.
پلاکاردها و نوشته های مختلف اعتراضی در اطراف محل تظاهرات و روی صندلی سه پایه میدان ملل نصب شده بود. محتوای این پلاکاردها با مضمونی در جهت افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران و همچنین دستگیری علیرضا آوایی به عنوان جلاد و عامل در قتل ،دستگیری و شکنجه بسیاری از فعالین سیاسی، کارگری و اجتماعی بود. در این تظاهرات شعارهای کوبنده ایی علیه نظام جنایتکار و دیکتاتور جمهوری اسلامی به زبانهای فرانسه، آلمانی و فارسی توسط شرکت کنندگان سر داده شد. آنان در شعارهای خود خواهان سرنگونی رژیم اسلامی ایران و خواهان آزادی برای کارگران، معلمان، دانشجویان و کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی بودند.
مجید مشیدی از فعالین سیاسی و حقوق پناهندگی در کشور سوئیس بزبان فرانسه و نسرین رمضانعلی به آلمانی و فارسی به افشای ماهیت غارتگر و جنایتکار جمهوری اسلامی درارتباط با نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی کارگران و زحمتکشان، زنان و دانشجویان و همچنین نقش مزدور علیرضا آوایی بعنوان بازجو، دادستان شکنجه گر و یکی از آمران قتل عام سال ۶۷ در دزفول را خطاب به جهانیان افشا نمودند. آنان در طی سخنان خود بر این نکته تاکید نمودند که علیرضا آوایی علاوه بر این که یکی از شرکای اصلی در غارت اموال مردم است، در سرکوب قیام مردم بپاخواسته ایران در دیماه بعنوان وزیر دادگستری رژیم، همچنان مشغول صدور احکام سنگین اعدام و زندان برای دستگیرشدگان اخیر می باشد .
در این تظاهرات ،سرودهای بسیار زیبایی باصدای بلند توسط بلندگوی بزبانهای فرانسه” On lâche rien” هیچی رو ول نمیکنیم ،Gipsy Kings Amor Mio آمورمیو – جیپسی کینگ، مانیفست ویکتور خارا با ترجمه فارسی و سرود برپاخیز از جاکن بنای کاخ دشمن پخش شد که حاضرین در مقابل محوطه سازمان ملل را تحت تاثیر قرار داد .بطوریکه کارکنان داخل محوطه ونیروهای انتظامات به نزدیک درب ورودی برای شنیدن این سرودها آمدند.
همزمان با تظاهرات فعالین سیاسی ،برخی از نیروهای سازمان مجاهدین خلق در حال تدارک و سازماندهی افراد خود برای تظاهرات بعد از ظهر بودند. فاصله بین ما و این گروه کاملا محسوس بود. تفاوتها ، گویا حکایت از افرادی نه تنها از دو کشور مختلف بلکه از دو سیاره متفاوت داشت. درواقع این فاصله بیانگر یک فاصله طبقاتی بود .
همزمان با تظاهرات بر علیه مزدوران رژیم، تشکلی از کشورهای عربی که برای آزادی های سیاسی در کشورهای عربی تلاش می کنند، حضور داشت. این گروه استقبال و همبستگی زیادی با ما نشان داد. آنان در همبستگی با ما داوطلبانه پذیرفتند که بیانیه سه نفره ایی که بزبان فرانسه تهیه شده را به تعداد زیاد تکثیر و بعد از ظهر همان روز و همچنین روز بعد اجلاس بین نمایندگان توزیع نمایند.
درطول این تظاهرات ایستاده ،پرچم سرخ چگوارا در اهتزاز بود. یکی از نیروهای طرفدار این تشکل چنین گفت:” پرچم سرخ چگوارا به نشانه مبارزه برای آزادی و بر ضد سرمایه داری انتخاب شده است . ما سر هیچ پرچم ناسیونالیستی با هم در گیر نیستیم و برای قدرت نیست که مبارزه میکنیم بلکه برای آزادی صلح و عدالت آجتماعی) سوسیالیسم (است که مبارزه می کنیم .” بسیاری از مردم و توریستهای حاضر در میدان ، با دیدن این پرچم و برای کسب اطلاع از مناسبت این تظاهرات، برای خواندن مطالب، تماشای عکس و گرفتن عکس یادگاری اقدام نمودند.
نابود باد جمهوری اسلامی
زنده باد صلح ،آزادی و عدالت اجتماعی پیروز باد مبارزات کارگران و زحمتکشان
نسرین واقعی فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق علی مبارکی فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق مجیـــد مشیــدی فعال سیاسی و حقوق پناهندگی
۲۸ فوریه ۲٠١۸
شعارهای تجمع در مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در ژنو
تنها ره رهایی تشکل ، آگاهی
خواست ما دستگیری وزیر جانی، علیرضا آوایی است
نه می بخشیم، نه فراموش میکنیم، نه سکوت خواهیم کرد
مرگ بر جمهوری اسلامی
کارگران در زندان جانیان در سازمان ملل
کارگران ایران ، زحمتکشان ایران اتحاد اتحاد
آوایی دستش به خون هزاران انسان آلوده است!
مرگ بر خامنه ای مرگ بر آوایی
آخوند جنایت می کند سازمان ملل حمایت می کند
ما از خون عزیزانمان نخواهیم گذشت.
آوایی جانی ، تو را رها نمی کنیم.
زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
سازمان ملل همدست جنایتکاران شده.
جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده
ای آوایی جانی ، بزودی بدست ملت محاکمه ات می کنیم
ای جانی دروغگو، مرگ به نیرنگ تو خون عزیزان ما می چکد از چنگ تو
غارتگران در قدرت کارگران در زندان
جانیان در قدرت معلمان در زندان
قتل عام زندانیان سیاسی فراموش شدنی نیست.
کشتار زندانیان سیاسی بخشودنی نیست.
این مزدور خامنه ای دستگیر باید گرد
سوئیس جای جنایتکاران نیست!
مرگ بر خامنه ای ! مرگ بر روحانی !
متن فرانسوی تجمع در مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در ژنو
در ابتدا متن فرانسوی تهیه و روز بعد از تجمع متن به فارسی ترجمه شده است
Nous appelons à des poursuites du ministre de la Justice du régime islamique d`Iran, pour crimes contre l’humanité
Le ministre iranien de la Justice, sous le coup de sanctions suisses et européennes, participer Aujourd’hui à Genève à une réunion de haut niveau du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, provoquant la colère des opposants iraniens en exil. Alireza Avaie est en effet sur la liste des sanctions suisses et européennes, Berne et Bruxelles le jugeant « responsable de violations des droits de l’homme, d’arrestations arbitraires, de déni du droit des prisonniers et d’exécutions » alors qu’il était chef de la justice de Téhéran.
Le ministère de la Justice du régime islamique d`Iran Alireza Avaïe prévoit une intervention au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre d’une visite à Genève. Or, il s’agit de l’un des responsables du terrible massacre de 1988 en Iran. Nous demandons donc l’arrestation d’Avaïe.
Rappelons qu’en 1988, plus de 30 000 prisonniers politiques ont été exécutés à la suite d’une fatwa de Khomeiny, dont la plupart des victimes étaient des membres de Gauche Organisations. Avaïe est l’un des auteurs de ce massacre, et un membre de l’une des tristement célèbres « commissions de la mort ». Pendant le massacre de 1988, Avaïe était Procureur général de Dezful, et directement responsable de l’exécution de nombreux détenus à la prison Unesco de Dezful. Des témoins affirment que « des prisonniers mineurs ont été pendus par groupes de deux ou trois dans une zone isolée derrière la cour de la prison » sur ses ordres. Plusieurs années plus tard, Avaïe fut chef du département de la justice des mollahs dans trois provinces, ainsi que chef du pouvoir judiciaire dans la province de Téhéran pendant 9 ans. Il fut ensuite nommé vice-ministre de l’intérieur, puis chef du bureau d’inspection de la Présidence, il y a deux ans.
Selon Amnesty International, environ 5.000 prisonniers ont été tués en quelques mois en 1988 dans les prisons d’Iran. « Permettre à M. Avaie de prendre la parole devant le Conseil des droits de l’homme est honteux et va tourner en dérision les Nations unies et ses mécanismes des droits de l’homme » Le massacre de 1988 a été qualifié de « crime contre l’humanité » par de nombreux juristes et ONG, y compris Amnesty International, et selon la définition du Statut de Rome. En outre, le nom d’Avaïe apparaît dans la liste des sanctions de l’Union Européenne pour violations des droits de l’homme, et participation directe au massacre et à la torture des prisonniers. Il est évident que compte tenu du dossier d’Avaïe, il devrait uniquement pouvoir s’exprimer à la barre des accusés d’un tribunal pénal international.
Par ailleurs, Avaïe apparaît également dans une liste des responsables du massacre de 1988 publiée dans un rapport de l’ONG britannique « Justice for Victims of 1988 Massacre in Iran » présenté à Genève lors d’une conférence en 2016. Enfin, Avaïe fait également partie des principaux responsables de la brutale répression des récentes manifestations en Iran, y compris la mort sous torture de plusieurs manifestants et l’arrestation d’au moins 8000 personnes.
Pour nous, une intervention d’Avaïe devant le Conseil des droits de l’homme serait absurde pour les raisons mentionnées précédemment, et tournerait en dérision l’ONU et ses mécanismes de défense des droits de l’homme . Pire encore, pour le régime islamique d`Iran, cet acte signifierait que la communauté internationale est disposée à fermer les yeux sur les violations iraniennes des droits de l’homme. C’est encore plus grave au regard des récentes répressions à l’encontre la nouvelle vague de manifestations en Iran.
En effet, le régime iranien tente par tous les moyens d’enrayer ces soulèvements, et pourrait interpréter l’attitude de l’ONU comme une invitation à poursuivre et intensifier la répression.
Par conséquent, nous réclamons non seulement l’annulation de l’intervention d’Avaïe, mais également son arrestation et jugement. Réduits au silence pendant des années, les proches des victimes du massacre de 1988, soutenus par nous défenseurs de droits de l’homme, sont également déterminés à ce que justice soit faite, malgré les menaces du régime. nous participerons Aujourd’hui à un rassemblement pour protester contre cette présence incongrue en face du siège de l’ONU à Genève, sur la Place des Nations.
Sur le territoire européen, Alireza Avaie est visé par une interdiction de voyager et par le gel de ses avoirs. Mais les autorités suisses, qui ont adopté également des sanctions financières, ne lui ont pas interdit de venir sur le territoire helvétique. Au nom des droits de l’homme, nous appelons à des poursuites du ministre de la Justice du régime islamique d`Iran, pour crimes contre l’humanité
۲۷Février2018
Les Signataires:
Nasrin Vaghie Ex- prisonnière politique
Ali Mobaraki Ex- Prisonnier politique
Dr. Madjid Moshayedi Activiste politique

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *