فـراخــوان به تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران ایران اتحادیه های کارگری سراسر دنیا! فعالین کارگری، احزاب و سازمانهای چ

فـراخــوان به تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران ایران اتحادیه های کارگری سراسر دنیا! فعالین کارگری،

بیشتر بخوانید

فـراخــوان به تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران ایران اتحادیه های کارگری سراسر دنیا! فعالین کارگری، احزاب و سازمانهای

فـراخــوان به تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهانی کار در حمایت از کارگران ایران اتحادیه های کارگری سراسر دنیا! فعالین کارگری،

بیشتر بخوانید

جمعی از کارگران و خانواده های کارگری شهر سنندج به مناسبت روزجهانی کارگر اقدام به تهیه و توزیع تقویم و خودکار مزین به شعارها و مطالبات کارگری کردند . فعالین باحضور در محافل کارگری و محلات کارگری ضمن مطالبه اتحاد و همبستگی طبقاتی و دعوت عمومی به برگزاری باشکوه روزجهانی کارگر هزاران نسخه تقویم و صدها خودکار را به رسم یادبود در میان کارگران و خانواده های انان توزیع کردند . ضمن خسته نباشید و دست مریزاد به رفقایی که این چند روز در تهیه و توزیع این اقلام شرکت کردند در اینجا چند نمونه از زحمات رفقای کارگر را جهت اطلاع رسانی میگذارم

بیشتر بخوانید

پیش به سوی کارزاری برای تشکل سراسری کارگران ایران! ایجاد تشکل سراسری کارگران، یک ضرورت است. کارگران ایران هر روز این ضرورت را بیشتر و عمیقتر در محیط کار و زندگی خود درک ‌کرده‌ و جای خالی آنرا بویژه در موقعیت‌های بحرانی و در بر

هر کدام از رفقا که بیانیه مورد تاییدشان است می توانند انرا امضاءکنند<

بیشتر بخوانید