نمونه ای از تراکت های توزیع شده در تبریز برای بزرگ داشت رفیق شاهرخ ۱،۲،۳،۴،۵‎

 نمونه ای از تراکت های توزیع شده در تبریز برای بزرگ داشت رفیق شاهرخ ۱   نمونه ای از تراکت

بیشتر بخوانید

دیدار جمعی ازاعضای کمیته پیگیری ایجادتشکل های کارگری با محمد جراحی در تبریز

کمیته پیگیری ایجاد تشکل ها ی کارگری ایران ‍ (http://axnegar.fahares.com/axnegar/dzjRIfJMhNHAuf/5066862.jpg) محمد جراحی را تنها نگذاریم . روز جمعه جمعی از

بیشتر بخوانید