نوروزتان پیروز نوروزتان پیروز

paranegan-bahari
مردم شریف ایران، کارگران و زحمتکشان
با امید به آینده ای درخشان و طراوت بهاران در اندیشه ورزم، خجسته نوروز را به شما عزیزان تبریک می گوئیم و امید آن داریم همچون طبیعت، هر آنچه پژمرده و کهنه است را به دور ریخته و برای برپائی مناسبات انسانی عاری از هرگونه ستم و استثمار، چالش فرا گیرتری را همسو با مبارزات خستگی ناپذیر شما که در صحنه اصلی می باشید جهت سرنگونی نظام سرمایه داری حاکم به پیش بریم.
سالی که گذشت نمونۀ دیگری از مقاومت و مبارزه توده های کار و زحمت علیه ظلم و جور نظام سرمایه داری بود . در مقابل شقاوت قرون وسطایی و حیله و تزویرمذهبیِ دولت “تدبیر و امید” جمهوری اسلامی که سرآمد آن ایجاد یا عدم کنترل گرانی و تورم، دزدی و اختلاس و رشوه خواری و رانتخواری سران و آقازاده ها و حقوق و پاداش های نجومی مدیران که روند فقیر تر شدن اکثریت عظیم و ثروتمند شدن مشتی کوچک سرمایه دار را فزونی بخشید ؛ اعتراضات اوج بیشتری گرفت و مبارزات بی امان زنان، جوانان، پرستاران ، معلمین و در رأس آنان کارگران بی هراس از مرگ، شکنجه و زندان ادامه یافت.
تغییر وضعیت کنونی با وجود حاکمیتی که اینبار”مقام معظم رهبری” اش برای سال نو با شعار “اقتصاد مقاومتی” جهت “رفع بیکاری، مقابله با رکود و گرانی” بمیدان آمده و بدین اعتبار علیرغم تائید و تعیین سبد هزینه که بیش از دوبرابر حقوق و دستمزدهای جاری است، استثمارشوندگان را به “اقدام و عمل” در پیام نوروزی خود دعوت می کند، ممکن نیست. حاکمیتی که با وقاهت تمام هم چنان به سفره های خالی کارگران و زحمتکشان هجوم برده و در دو اقدام آخرین خود با تصویب ۲۴میلیون تومان دستمزد مدیران و تعیین ۹۳۰ هزار تومان دستمزد برای کارگران به مبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان و … که امید آن میرفت با مبارزات متشکل تر و متحد تر نظام استبدادی حاکم را به عقب راند دهن کجی می کند وبا حیله ای جدید مبنی بر “تهدیدات دشمنان و دشمنی آنها ” با “برجام” که گویا قرار بود تغییری جهت بهبود وضع معیشتی مردم باشد(حال آنکه منافع گروهبندی های دولتی را در مد نظر داشته و نه منافع اکثریت زحمتکش را) و لذا ناکامی آن، با ایجاد ترس و وحشت مردم را به ادامه ریاضت کشی “برای جلوگیری از آسیب پذیری” فرا خوانده و زنان دلیر و مبارز را به “تبعیت و پیرو و مطیع رهبر” دعوت می نماید تا بدین سان “همدلی و همزبانی ملت و دولت” فراهم آید.
رهایی از بی عدالتی های ناشی ازنظام سرمایه داری حاکم و حامیان امپریالیستی آن در گرو نابودی نظام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مبادله و استثمار انسان از انسان می باشد که جایی برای حقه های اندرزگونه با وعده و پاداشهای بهشتی و یا مجازات دوزخی باقی نمی گذارد. از این رو سالی سخت تر و پُر مبارزه ای را در پیش رو داریم.
از آنجا که قدرت ما در تشکل یابی و وحدت در مبارزه ای سراسری علیه استثمارگران می باشد، راهی جز تشدید بازهم بیشتر مبارزات برای متشکل شدن با سمت و سوی همبستگی طبقاتی نیست. ما در جمع قدم اول با سرمشق قرار دادن آموزش های زنده یاد شاهرخ زمانی و الهام از روحیه عالی فعالین کارگری در زندان ها ی جمهوری اسلامی چون بهنام ابراهیم زاده: “من بهای وفاداری به مردم و کارگران را با زندگی ام خواهم داد…. مردم عزیز از شما می خواهم ایمان داشت باشید که آینده از آن ماست” در تحقق ایجاد حزب انقلابی کارگری – کمونیستی، ایجاد فدراسیون سراسری کارگران و اتحاد وسیع کلیه ستمدیدگان جامعه کنونی ایران که حاضرند تحت رهبری طبقه کارگر و حزب انقلابی پیشرو آن در انقلاب شرکت کنند به سهم خود می کوشیم این پرچم راستین را برافراشته تر سازیم.
با آرزوی سلامتی و مؤفقیت های پُرشکوه مبارزاتی د ر سال نو، نوروز را تبریک گفته و دستهای دردمند شما را به گرمی می فشاریم .

جمع قدم اول ) تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)
۳۰ اسفند ۱۳۹۵

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *