اطلاعیه زیر از طرف هیات موسس سندیکای کارگران نقاش تهران به دست ما رسیده است که منتشر می کنیم:

photo_2016-04-26_18-32-56 بیانیه ی به مناسبت روز جهانی کارگر

اوّل ماه مه ، روزجهانی کارگر را درشرایطی ارج می گذاریم که از یک سو، معیشت کارگران روزبه روز درمعرض تهدیدهای جدّی ِ بیکاری، گرانی و فقر گسترده و لجام گسیخته قرار گرفته است و از سوی دیگرخواست های کارگران به اعتراض های اجتماعی تبدیل شده و ابعاد گسترده ای یافته است.
بی اعتنایی و سرکوب ِخواست های طبقه ی کارگر، پاک کردن ِ صورت مساله است. ما به عنوان کارگران نقاش ساختمان ، از خواست های برحقّ کارگران و هم طبقه خودحول محورهای افزایش دستمزد برابر با استانداردهای زندگی انسانی، آزادی ِ تشکّل های مستقل و نیز از آزادی کوشندگان و رهبران زندانی کارگران پشتیبانی می کنیم. خواست های خود را در اتحاد می دانیم ما عنوان کارگران فصلی. بیمه بیکاری را حق خود می دانیم. ما کارگران نقاش امسال را بدون شاهرخ زمانی روز کارگر را خواهیم گذارند راهش را ادامه خواهیم دادشاهرخ زمانی همیشه خواهان اتحاد بود و ما هم خواهان اتحاد هستیم

هئیت بازگشایی سندیکا کارگران نقاش ساختمان و تزیینات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *