نظام قضائی جمهوری اسلامی را باید برانداخت!

نظام قضائی جمهوری اسلامی را باید برانداخت!
رفقا و دوستان کارگر و زحمت کش!
مدافعان کمیته تدارک تشکیل حزب!
۳the-killer-and-torture-of-canadian-citizen-in-iran-640x753۷ سال است که همه شاهد آن هستید که با اتهامات واهی و ازجمله ” به خطرانداختن امنیت ملی!” رژیم ددمنش جمهوری اسلامی دههاهزاراز فرزندان مبارز و شریف طبقه کارگر را با این بهانه دستگیرپی درپی کرده، و بدون کوچکترین دلیل زمانی که دوره زندانی بودن آنها درحال اتمام بوده دادگاه قلابی برقرار نموده و باردیگر چندین سال درزندان ماندن مبارزان کارگر و زحمت کش افزوده و باتوجه به تلاش فاشیستی آنان در جا به جا کردن زندانیان سیاسی و ازجمله بردن آنها به میان مواد مخدریها، ترتیب دادن درگیری و حتا تلاش برای فراری دادن آنها شرایطی فراهم می کنند تا بتوانند باکشتن آن زندانیان توجیه محکمه پسندی پیدا کنند و بدین ترتیب به این اعمال شنیع و ضد انسانی و کاملا خودکامه ادامه می دهند. نمونه اخیر زنده یاد کارگر آگاه و مبارز جان باخته کمونیست شاهرخ زمانی که خوشبختانه تمامی توطئه چینیهای دوستاقبانان رژیم را عیان ساخت، نشان می دهد که جهنم تمام عیاری در زندانهای ایران علیه زندانیان سیاسی درست کرده اند.
هم اکنون نیز شاهدیم که هرکارگر مبارزی که از متشکل شدن کارگران دفاع کند باز هم طبق همان بهانه”ضدامنیتی بودن” دستگیرنموده و همین بازی تکر ارمی شود.
این عملکردها نشان می دهد که همان طور که شاهرخ زمانی تاکید به کشاندن کارگران جهان به اعتراض و همبستگی با کارگران ایران می کند باید این مبارزه را بطور پیگیر و متحدکلیه ی تشکلها پیش برده و مانع از اجرای “قانون جنگل” درزندانهای ایران علیه زندانیان ساسی شد و جلو کشتاربی رحمانه ی آنان راگرفت.
هرگونه بی تفاوتی دراین زمینه مغایربا خواست به حق کارگران مبارز ایران و جهان بوده و به قول معروف هیچ “وجاهت قانونی” و انسانی ندارد. طبعا تحقق این کار درگرو گسست ازروش بی اعتمادی، گروه گر ائی و انحلال طلبی می گذرد. پس آستینها را بالابزنیم و دراین راستا دست به کار و عمل بشویم.
کارگران همه کشورها متحدشوید!
به دفاع فعال از حقوق زندانیان سیاسی کارگر باتکیه به کارگران جهان برخیزیم!
زنده و پاینده باد همبستگی مستحکم و فشرده کارگرو زحمت کشان جهان!
کمیته تدارک تشکیل حزب ـ قدم اول
جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *