معلمان و کارگران از این شکست و خود زنی باید درس بگیریم.

بعنوان مقدمه : معلمان و کارگران از این شکست و خود زنی باید درس بگیریم. ایجاد مانع در مقابل سراسری

بیشتر بخوانید

ارتباط بستر سازی با سانترالیزم دمکراتیک و تشکیلات انقلابی ۱۶اکتبر۲۰۱۶

ارتباط بستر سازی با سانترالیزم دمکراتیک و تشکیلات انقلابی ۱۶اکتبر۲۰۱۶ جلسه در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ تشکیل شد موضوع بحث ارتباط

بیشتر بخوانید

کنفرانس در تلکرام موضوع اهداف ، آرمان و پیشنهادات شاهرخ زمانی شهریور ۱۳۹۵ تصویری

کنفرانس در تلکرام موضوع اهداف ، آرمان و پیشنهادات شاهرخ زمانی شهریور ۱۳۹۵ تصویری در تابستان ۱۳۹۵ در جلسه ای

بیشتر بخوانید

مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در منترال ۲۰۱۶

مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در منترال ۲۰۱۶ مراسم بزرگ داشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده

بیشتر بخوانید

مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در تورنتو ۲۰۱۶

مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در تورنتو ۲۰۱۶ مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در

بیشتر بخوانید

سمینار بررسی جنبش کارگری ایران در منترال کانادا

سمینار بررسی جنبش کارگری ایران در منترال کانادا سخنرانان جمشید اهنگر در رابطه با نظرات جمع قدم اول در رابطه

بیشتر بخوانید