«بیانیه ی تحلیلی جمعی از فعالین چپ تبریز پیرامون مرگ شاهرخ زمانی و بازداشت علی فائض پور»

«بیانیه ی تحلیلی جمعی از فعالین چپ تبریز پیرامون مرگ شاهرخ زمانی و بازداشت علی فائض پور» رژیم فرتوت جمهوری

بیشتر بخوانید

مناظره مورخ ۱۹ مهر ۱۳۹۴ موضوع اگاهی طبقاتی ارایه دهنده جمشید آهنگر

مناظره مورخ ۱۹ مهر ۱۳۹۴ موضوع اگاهی طبقاتی ارایه دهنده جمشید آهنگر جمهع قدم اول تقدیم می کند

بیشتر بخوانید

قتل شاهرخ زمانی وآینده جنبش کارگری

برنامه ۲۷ سپتامبر تلویزیون دریچه مصاحبه با جمشید آهنگر و تراب ثالث درباره قتل شاهرخ زمانى و آینده جنبش کارگ

بیشتر بخوانید