تظاهرات رفقای هلند در اعتراض به کشته شدن شاهرخ به دست جنایت کاران جمهوری اسلامی سرمایه داری در زندان گوهر دشت کرج

تظاهرات رفقای هلند در اعتراض به کشته شدن شاهرخ به دست جنایت کاران جمهوری اسلامی سرمایه داری در زندان گوهر

بیشتر بخوانید

فایل صوتی جلسه دوم پالتالک جمع قدم اول با موضوع ضرورت ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر و شناخت موانع پیش رو (قسمت دوم )

فایل صوتی جلسه دوم پالتالک جمع قدم اول با موضوع ضرورت ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر و شناخت موانع پیش

بیشتر بخوانید

جمهوری اسلامی سرمایه داری چرا از شاهرخ زمانی می ترسید؟

شاهرخ زمانی در سال ۱۳۴۳ در قره داغ آذربایجان شرقی بدنیا آمد ، مادرش زرین تاج نجاتی خانه دار و

بیشتر بخوانید

دومین جلسه پالتالکی جمع قدم اول را در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۴ برگزار خواهیم کرد

به اطلاع رفقا می رسانیم ، ما در جمع قدم اول برای پیش برد پروژه ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر،

بیشتر بخوانید