جمهوری اسلامی سرمایه داری چرا از شاهرخ زمانی می ترسید؟

شاهرخ زمانی در سال ۱۳۴۳ در قره داغ آذربایجان شرقی بدنیا آمد ، مادرش زرین تاج نجاتی خانه دار و

بیشتر بخوانید

دومین جلسه پالتالکی جمع قدم اول را در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۴ برگزار خواهیم کرد

به اطلاع رفقا می رسانیم ، ما در جمع قدم اول برای پیش برد پروژه ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر،

بیشتر بخوانید

متن مشترک ارایه برای جلسه پالتاکی ۲۷ /۴/۱۳۹۴ “ضرورت ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر و شناخت موانع پیش رو “

متن مشترک برای جلسه پالتاکی ۲۷متن مشترک ارایه برای جلسه پالتاکی ۲۷ /۴/۱۳۹۴ “ضرورت ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر و

بیشتر بخوانید