چگونه می توان از اعتراضات برای دست یابی به همبستگی طبقاتی استفاده کرد

چگونه می توان از اعتراضات برای دست یابی به همبستگی طبقاتی استفاده کرد

Untitled-1

گفتگویی است در رابطه با نیاز های مبرم کنونی جنبش انقلابی و جنبش کارگری و همچنین در رابطه با اعتراضات اخیر در هفت تپه و اهواز و همبستگی اعلام شده و همچنین راه های پیشنهادی برای گسترش همبستگی طبقاتی ، ضرورت ایجاد تشکل سراسری بعنوان مثال فدراسیون سراسری کارگری، همچنین ضرورت ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر راه کارهای پیشنهادی برای حزب و تشکل سراسری با عناوین هیات های موسس تشکل سراسری و هسته های انقلابی مخفی بعنوان خشت های اولیه حزب انقلابی طبقه کارگر که به شکل کلی طرح شده اند

فیلم های تهیه شده از مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی ، کوروش بخشنده و محمد جراحی

فیلم های تهیه شده از مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی ، کوروش بخشنده و محمد جراحی

فیلم مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ ،کوروش و محمد قسمت اول سخنرانی ها ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

فیلم مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ ،کوروش و محمد قسمت دوم بحث و گفتگوی عمومی ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

فیلم مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ ،کوروش و محمد قسمت سوم کلیپ و پیام ها ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

پخش زنده در فیسبوک

روش کار و بر قراری ارتباط بیش از یک نفر در گفتگوی پخش زنده در فیسبوک
روش کار و بر قراری ارتباط بیش از یک نفر در گفتگوی

پخش زنده در فیسبوک

زندگی نامه تصویری شاهرخ زمانی

picture-2016-08-29-05-37-09
این ویدئو به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن شاهرخ زمانی به دست ماموران

جمهوری اسلامی در زند ان گوهر دشت توسط کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

ساخته شده و به رفقای و شاگردان انقلابی شاهرخ زمانی تقدیم شده است

اعتراض متحدانه کارگران و دانشجویان به جلسه نشست ( دستمزد و جامعه )

Capture که

توسط عوامل دولت برای مشروعیت بخشیدن به تحمیل دستمزد چهار بار

زیر خط فقر روز یکشنبه ، ۹۴/۱۲/۱۶ تشکیل شده بود و گزارش آن را در این

آدرس بخوانیدhttp://chzamani.blogspot.ca/2016/03/b…

در آدرس زیر نیز می توانید دسترسی داشته باشید

http://chzamani.blogspot.ca/2016/03/blog-post_10.html

در این کلیپ می توان تاثیر مثبت رابطه قدرت مند یک حزب سیاسی با تشکل های کارگری و هدایت آنها به سمت سراسری شدن و اجرایی وظیفه طبقه تشکل های کارگری را به وضوح مشاهده کرد

در این کلیپ می توان تاثیر مثبت رابطه قدرت مند یک حزب سیاسی با تشکل های کارگری و هدایت آنها به سمت سراسری شدن و اجرایی وظیفه طبقاتی تشکل های کارگری را به وضوح مشاهده کرد ، وجود چنین سند تاریخی دلیل محکم، دیگری است که اکنون چنین حزب قدرتمند و مرتبط با طبقه کارگر وجود ندارد و برای ساختن آن باید متحدانه آستین ها را بالا زد، همچنین تشخیص دقیق و ساختن این برنامه توسط رفقای دست اندر کار کلیپ فوق جای تشکر دارد.
Capture