جلسه پالتالکی ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ بر گذار کننده شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

جلسه پالتالکی ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ موضوع جلسه : چشم انداز همکاری نیروهای چپ و کمونیست

بیشتر بخوانید

جلسه پالتالکی جمع قدم اول با موضوع ” سازمادهی برای تعیین دستمزد” دی ۹۵

جلسه پالتالکی جمع قدم اول با موضوع ” سازمادهی برای تعیین دستمزد” دی ۹۵ جلسه پالتالکی مورخ ۲۳ دی ماه

بیشتر بخوانید

چهار چوب سیاسی فعالیت مشترک در جمع قدم اول ( سند ۸ ماده ای) همراه با توضیحات لازم :

سند هشت ماده ای جمع قدم اول برای تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر ماده ۸ مربوط به چهار چوب سیاسی

بیشتر بخوانید

جلسه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ جمع قدم اول سخنران حسین بهادری قسمت دوم

جلسه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ جمع قدم اول سخنران حسین بهادری ، موضوع سخنرانی “وظایف تشکل های رفاهی و سیاسی طبقه

بیشتر بخوانید

معلمان و کارگران از این شکست و خود زنی باید درس بگیریم.

بعنوان مقدمه : معلمان و کارگران از این شکست و خود زنی باید درس بگیریم. ایجاد مانع در مقابل سراسری

بیشتر بخوانید

ارتباط بستر سازی با سانترالیزم دمکراتیک و تشکیلات انقلابی ۱۶اکتبر۲۰۱۶

ارتباط بستر سازی با سانترالیزم دمکراتیک و تشکیلات انقلابی ۱۶اکتبر۲۰۱۶ جلسه در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ تشکیل شد موضوع بحث ارتباط

بیشتر بخوانید

کنفرانس در تلکرام موضوع اهداف ، آرمان و پیشنهادات شاهرخ زمانی شهریور ۱۳۹۵ تصویری

کنفرانس در تلکرام موضوع اهداف ، آرمان و پیشنهادات شاهرخ زمانی شهریور ۱۳۹۵ تصویری در تابستان ۱۳۹۵ در جلسه ای

بیشتر بخوانید

مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در منترال ۲۰۱۶

مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در منترال ۲۰۱۶ مراسم بزرگ داشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده

بیشتر بخوانید

مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در تورنتو ۲۰۱۶

مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در تورنتو ۲۰۱۶ مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده در

بیشتر بخوانید

سمینار بررسی جنبش کارگری ایران در منترال کانادا

سمینار بررسی جنبش کارگری ایران در منترال کانادا سخنرانان جمشید اهنگر در رابطه با نظرات جمع قدم اول در رابطه

بیشتر بخوانید

زندگی نامه تصویری شاهرخ زمانی

این ویدئو به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن شاهرخ زمانی به دست ماموران جمهوری اسلامی در زند ان گوهر دشت

بیشتر بخوانید

تقدیم به شاگردان انقلابی شاهرخ زمانی :

تقدیم به شاگردان انقلابی شاهرخ زمانی : به مناسبت اولین سالگرد کشته شدن معلم انقلابی مان شاهرخ زمانی. برخی مشکلات

بیشتر بخوانید

یک سال پیش در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ شاهرخ زمانی کارگر کمونیست انقلابی را در زندان کشتند.

یک سال پیش در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۹۴ شاهرخ زمانی کارگر کمونیست انقلابی را در زندان کشتند. طی سال گذشته اتفاقات بسیاری

بیشتر بخوانید

سخنران تراب ثالث – موضوع وظایف کمونیست ها در رابطه با جنبش کارگری – جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ در تورنتو

سخنران تراب ثالث – موضوع وظایف کمونیست ها در رابطه با جنبش کارگری – جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ

بیشتر بخوانید

فایل صوتی جلسه چهارم بحث بستر سازی برای ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر سری دوم – جمع قدم اول

فایل صوتی جلسه چهارم بحث بستر سازی برای ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر سری دوم – جمع قدم اول

بیشتر بخوانید

ماجرای چهار راه ( فرمت اینترنتی) و ماجرای چهار راه ( فرمت کتاب)

ماجرای چهار راه ( فرمت کتاب) ماجرای چهار راه ( فرمت اینترنتی) ماجرای چهار راه ( فرمت اینترنتی) ماجرای چهار

بیشتر بخوانید

فیلم ها و عکسهای از از برگزاری راه پیمایی روز جهانی کارگر ۱۳۹۵ در تورنتو که از ملل مختلف در ان شرکت

فیلم ها و عکسهای از از برگزاری راه پیمایی روز جهانی کارگر ۱۳۹۵ در تورنتو که از ملل مختلف در

بیشتر بخوانید

فیلم و عکسهای از برگزاری روز جهانی کارگر در سنندج ۱۳۹۵

فیلم و عکسهای از برگزاری روز جهانی کارگر در سنندج ۱۳۹۵ برای دیدن فیلم راه پیمایی بر روی آخرین عکس

بیشتر بخوانید

قطعنامه جمع قدم اول در رابطه با اول ماه مه روز خروش اردوی کار:

سه و نیم میلیون تومان مطالبه طبقه کارگر ایران است!!! گارگران و زحمتکشان ایران : آن هایی که جنگ طبقاتی

بیشتر بخوانید

فراخوان سندیکای نقاشان استان البرز برای تظاهرات روز جهانی کارگر ۱۳۹۵

از فراخوان سندیکای نقاشان استان البرز حمایت کنیم و در احقاق حقوق کارگران در این تظاهرات شرکت کرده اعتراضات خود

بیشتر بخوانید

«قطعنامه سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری» (به مناسبت اول ماه مه، دوازده اردیبهشت ۱۳۹۵)

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵ «قطعنامه سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری» (به مناسبت اول ماه مه، دوازده اردیبهشت ۱۳۹۵) اول ماه

بیشتر بخوانید