کارگران ایران مبارزه ادامه دارد!!!

۹۷-۰۹-c18-7022

نامه ای از رفیقی در هفت تپه در یافت کردیم و از ما خواسته است آن را توزیع کنم .

کارگران ایران مبارزه ادامه دارد!!!

البته که تا برقراری زندگی شورایی و نابودی جمهوری اسلامی سرمایه‌داری مبارزه ادامه خواهد داشت.
من یوسف یارعلی بعنوان کارگری از هفت تپه و از طرف رفقای خودم ضمن قدر دانی و تشکر از تمامی کارگران ، فعالین و تشکل ها و تشکیلات ها و مردم مبارزی که همه گونه از مبارزات کارگران هفت تپه دفاع کردند و دفاع می کنند،
و اعلام انزجار از افرادی که در نقش فعالین کارگری یا کارگرانی که ضمن حضور در صف کارگران از ماموران و جمهوری اسلامی حمایت کرده علیه اعتصاب فعالیت و تبلیغ می کردند.
از همه می خواهم همچنان به حمایت های خود در هر شکل ممکن ادامه بدهند، و اقدامات لازم برای افشای دشمنان کارگران را که بعنوان ولایتمداران و یا با نام های مختلف تفرقه و پراکندگی ایجاد می کنند و یا با تهدید کارگران مبارز را مرعوب کرده اعتصاب شکنی را تحمیل می کنند را هر چه بیشتر افشا کنید،
مبارزه تمام نشده و همچنان ادامه دارد. همان گونه که خبر دارید اعتصاب شکنان ، نیروهای تحت فرمان ولایتمداران ، خانه کارگری ها ، پیروان شوراهای اسلامی و نیروهای بینابینی که بعنوان مصداق یکی به نعل و یکی به میخ می زنند یعنی از اعتصاب شکنان و ولایتمداران دفاع و حمایت می کنند در همان حال نقش حمایت از ادامه دهندگان اعتصاب را نیز بازی می کنند، همگی دست به دست دادند و همراه با ماموران و سرکوبگران نظامی و اداری، کارفرما و مدیریت در اشکال مستقیم و غیر مستقیم شکستن اعتصاب را بر کارگران تحمیل کردند، این نقشه ها ادامه نقشه های است که ماهها قبل برای ضربه زدن به سندیکای کارگران شرکت واحد تهران کشیده بودند و به اجراء گذاشتند هر چند توانستند با استفاده از نیروهای تحت فرمان خود و نیروهای فعال کارگری و سیاسی نادان به سندیکای کارگران شرکت واحد ضرباتی بزنند اما خوشبختانه به همه اهداف تعیین شده از طرف ماموران جمهوری اسلامی دست نیافتند، ادامه ان نقشه در هفت تپه به اجرا گذاشته شد که باز خوشبختانه در هفت تپه نیز به اهداف شوم خود نایل نشدند، تعدادی از عناصر وابسته مستقیم و غیر مستقیم به جمهوری اسلامی که نقشه های دشمنانه علیه سندیکای واحد و کارگران هفت تپه را اجرا می کردند و می کنند افراد ثابت و شناخته شده ای هستند، که افشای آنها وظیفه هر کارگر انقلابی است، این عوامل مشترک همچنان در نقش کارگری و یا فعال کارگری حضور دارند و نقشه های فوق را به شکل های گوناگون ادامه می دهند ، نقشه های دشمنی و تفرقه افکنانه که علیه سندیکای واحد و هفت تپه پیش برده شد در حال حاضر با عنوان سکانس سوم می خواهند علیه کارگران فولاد عملی کنند از این جهت به کارگران مبارز فولاد هشدار می دهم دقت کنید و صفوف خود را هر چه فشرده تر کنید و از افراد شناخته شده ولایتمداران و امثال انها که در دشمنی با شرکت واحد و هفت تپه شناخته شده اند دوری کنید و آنها را از صفوف رزمنده خود بیرون بریزید ، برای بهتر شناختن انها با کارگران سندیکای شرکت واحد و کارگران هفت تپه ارتباط خود را بیشتر کنید و از تجربیات و اگاهی های انها در شناسایی دشمنان استفاده کنید. همین هشدار برای بقیه کارگران کل ایران هم لازم است بخصوص کارگرانی که بزودی در اقصا نقاط ایران در زمانهای مختلف دست به اعتصاب و مبارزه خواهند زد هم زنجیران از تجربیات کسب شده کارگران شرکت واحد و هفت تپه استفاده کنید.
فعالیت و مبارزات و اعتصاب کارگران هفت تپه و همبستگی کارگران فولاد با اعتصاب هفت تپه و ادامه مبارزه در فولاد در آبان و آذر ۹۷ نشان داد که این مبارزات ادامه مبارزات سالهای قبل است و یک بار دیگر ثابت کرد اصلی که می گوید ” مبارزه تا دست یابی به مطالبات واقعی و مشخص اعلام شده رشد یابنده است ۱۰۰% یک قانون انکار ناپذیر است ” چرا که آخرین مبارزه هفت تپه به ما درس داد ضمن اینکه این مبارزه از مبارزات گذشته هفت تپه بسیار قویتر و در سطح بالاتر آگاهی ها و همبستگی میان کارگران بود در همین حال باعث همبستگی با فولاد و دیگر کارگران شد اینها همه نشان می دهند که ما درگیر یک مبارزه هر روز پیش رو تر از قبل هستیم، لذا بر مبنای چنین واقعیتی مبارزه بعدی صد در صد قوی تر از مبارزه ای خواهد بود که امروز ظاهراً تمام شده است.
درست است که حکومت جمهوری اسلامی سرمایه داری توانست با استفاده از خائنین و ولایتمداران، با استفاده از مدیران وحراست و شوراهای اسلامی و نیروهای دیگر ضد کارگری خود و با دستگیری اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان و از طریق تهدید و حرکت‌های اعتصاب شکنانه بعضی از کارگران و نفوذی های حکومت جمهوری اسلامی سرمایه داری و فعالین نادان در میان کار گران اعتصاب امروز را به پایان برسانند، اما کارگران در آرای که به ادامه اعتصاب دادند خشم آماده فوران و اتش زیر خاکستر را نشان دادند که بدون شک بزودی شعله خواهد کشید و تارپود دشمنان را خواهد سوزاند.
همچنین کارگران و مردم مبارز فراموش نکنید این اولین اعتصاب نبود و آخری نیز نخواهد بود و فراموش نکنید اعتصاب آخر بارها و بارها قوی‌تر از اعتصاب های قبلی بود اعتصابی که قلب مردم را تسخیر کرد و در رگ های توده های مردم خون تازه ای و در ذهن انها امید تازه ای جاری کرد، خیابان ها را به حرکت درآورد، لایه های مختلف اجتماعی را به حرکت درآورد و شعارهایی را سر زبان‌ها انداخت که مخصوص طبقه کارگر است و همبستگی طبقاتی را میان کارگران رشد داد، درست است که چنین همبستگی هنوز آنقدر قوی نشده که بتواند طومار حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی را در هم بپیچد اما گام بسیار بزرگ و مثبتی بود که از طریق و با همت کارگران هفت ‌تپه و فولاد برداشته شده است آنچه از شما می‌خواهیم این است که این گام نخست همبستگی را غنیمت بشمارید و برای رشد مبارزات طبقه کارگر آن را دست مایه ای برای رشد هر روز بیشتر در جهت همبستگی طبقاتی قرار بدهید.
با به پایان رسیدن اعتصاب آبان و آذر ۹۷ در هفت تپه که از طریق اعتصاب شکنان و دشمنی حکومت اسلامی و عواملش پیش آمد، یک دوره دیگر از مبارزات رشد و درک از کمبودها را پشت سر می گذاریم تجربه ای که اگر از آن درس بگیریم در گام‌های بعدی پیروزی‌های بزرگی کسب خواهیم کرد و اگر از آن درس نگیریم در گام‌های بعدی مشکلات زیادی خواهیم داشت. تجربه امروز اگر مورد استفاده واقع شود نه تنها شکست نیست بلکه پلی برای پیروزی است،
غلط است اگر کسی فکر کند ما نمی‌دانستیم دولت و خائنین موفق به شکستن اعتصاب خواهند شد. و غلط است اگر کسی فکر کند که ما نمی دانستیم با این اعتصاب امکان تسخیر کارخانه یا کنترل کارگری ممکن نمی شود، ما می دانستیم و می دانیم و کارگران می دانند!!! برای رسیدن به زندگی شورایی، تسخیر کارخانه و کنترل کارگری به مبارزات بسیار بزرگتر و به همبستگی بسیار گسترده طبقاتی احتیاج داریم، و برای پیشبرد چنین اهدافی باید تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر انجام شود اما برای رسیدن به همچنین اهداف والایی، البته که نیاز است از یک نقطه ای مانند هفت طبقه یا مانند فولاد ، هپکو، آذر آب وپتروشیمی ها یا معدن چادر ملو و … شروع کرد ، لذا از هفت تپه شروع شد و ضمن اینکه در هفت تپه ادامه دوباره خواهد داشت وبدون شک از کارخانه های دیگر نیز بزودی شروع خواهد شد ، مبارزه فوق در هفت تپه فقط یک گام نخست در شروع بود برای طرح زندگی شورایی تا کارگران بدانند حقشان را در کجا و با چه شکلی می توانند بگیرند، ما همچنان خواهان زندگی شورایی هستیم و برای دست یابی به زندگی شورایی از هر کوششی استفاده خواهیم کرد و در مقابل آن از هیچ مشکلی نمی‌ترسیم ما در محل مبارزه حضور داریم و بدون شک در آینده نزدیک دست در دست بقیه کارگران دوباره خیابان ها و شهرها و کل کشور را در زیر پای کارگران به لرزه درخواهیم آورد ، ما کارگرانی هستیم که به حق و حقوق طبقاتی خودمان آگاه شدیم و دست از خواسته‌ها خود برنخواهیم داشت تا زمانی که حکومت سرمایه داری را سرنگون و حکومت شورایی کارگری را برقرار کنیم ، تا در حکومتی شورایی زندگی انسانی و راهی های رشد استعداد های اعضای جامعه را برای کارگران و برای تمام مردم ایران به ارمغان بیاوریم ، به امید چنین روزی .
لازم به یاد اوری است که ما در طول اعتصاب هفت تپه تلاش می‌کردیم و تلاش خواهیم کرد مبارزه از طریق همبستگی طولانی تر شود تا آگاهی و امکان یارگیری بیشتری نصیب مبارزان و انقلابیون طبقه کارگر شود، زمینه همکاری و همبستگی هرچه بیشتر گردد کانال ها و راه های همبستگی بیشتری ایجاد و در اختیار فعالین و کارگران پیش رو صادق قرار میگیرد، تا امکان ادامه کاری، بعد از مبارزات اوج گرفته نیز ممکن شود، برای همین تلاش کردیم و تلاش می کنیم بیشترین افراد را درگیر مبارزه کنیم و از تشکلها و فعالین خواستیم هر چه بیشتر دخالت و همکاری کرده اعتراضات را گسترش دهند. حتی رفقای مبارز در شهر های مختلف با فعالیت مستمر و آگاهانه توانستند به کارگران شرکت واحد و هفت تپه به صورت غیر مستقیم برای خنثی کردن توطئه دشمنان کمک های شایانی کنند. این موارد که در اینده بیشتر نیز خواهند شد قابل توجه و امیدوار کننده هستند.
حالا باید تلاش کرد تبلیغات زهرآگین انواع دشمنان کارگران و وابستگان جمهوری اسلامی سرمایه داری را ، چه آنهایی که در درون جمهوری اسلامی و نهادهای حکومتی هستند و چه آنهایی که در حاشیه نهادها و در جامعه اما خدمتگزار جمهوری اسلامی هستند خنثی شود، این وظیفه جدید و امروزی همه انقلابیون و فعالین و تشکل های کارگری است، چرا که دشمن برای جلو گیری از اعتراضات بعدی تلاش می کند به اشکال گوناگون از طبقه کارگر بخصوص کارگران هفت تپه انتقام گیری مادی ، ذهنی و فکری کند.وظیفه مشخص همه فعالین و کارگران پیش رو امروز این است که تا حد امکان ازانتقام گیری جلوگیری کرده و در همان حال تاثیرات انتقام گیری را خنثی کنیم، شکی در این نیست که آنها تلاش خواهند کرد برای انتقام‌گیری امید و اعتماد به نفس کارگران را نسبت به اعتصاب شان کم کنند و تبلیغات خواهند کرد که اعتصاب بی نتیجه بوده است تا از این طریق اعتماد به نفس کارگران را برای حرکت های بعدی خنثی یا از بین ببرند وظیفه تمامی انقلابیون، کارگران پیشرو، تشکل‌های مستقل کارگری و فعالین انقلابی این است که با اثرات تبلیغات دشمنان طبقه کارگر و وابستگان جمهوری اسلامی چه داخلی و چه بیرون با ارایه نوشته ها ، ویدئو ها ، جلسات و دفاع از اسماعیل ، علی و سپیده و … مبارزه کنند و تبلیغات آنها را خنثی نمایند تا در گام بعدی مبارزه ، کارگران با قدرت بیشتر برخیزند و تومار این حکومت ضد مردمی را در هم بپیچند، کارگران، چنان روزی دور نیست،
بیایید به کارگران و نیروهای مبارز بگوییم که مبارزه تمام نشده است مبارزه همیشه اینگونه است افت و خیز و فرود و فراز دارد و همیشه مبارزه بعدی قوی تر از مبارزه ای خواهد بود که امروز تمام شده است، تاریخ مبارزات کارگری در کل دنیا در کل ایران و بخصوص در هفت تپه این را نشان میدهد که هر روز اعتصاب بعدی قوی تر از اعتصاب قبلی شده است و بالاخره آخرین مبارزه آنقدر قوی خواهد بود که طومار حکومت جنایتکار اسلامی را در هم می پیچد و زندگی شورایی را تقدیم به تمام کارگران و تمام مردم ایران بکند به امید چنان روزی، باید از کارگران ، فعالین و انقلابیون خواست که از همین لحظه برای حفظ دستاوردهای مبارزات تا کنونی و برای آماده شدن جهت مبارزات بعدی آماده شویم مقدمات را تهیه کنیم و از نظر مادی و ذهنی خود و اطرافیان را برای مبارزه بعدی آماده کنیم، مبارزه طبقاتی تا نابودی حکومت اسلامی و کل سرمایه داری تعطیلی بردار نخواهد بود مبارزه ادامه دارد آنچه مهم است که کل کارگران و کارگران انقلابی بدانید این است که مبارزه ادامه دارد و بزودی دوباره اوج خواهد گرفت ،
اسماعیل بخشی ، علی نجاتی ، سپیده قلیانی آزادی باید گردند
کارگر زندانی زندانی ساسی آزاد باید گردد
زنده باد اعتصاب
زنده باد همبستگی طبقاتی
زنده باد اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان
و زنده باد همه مبارزانی که هزینه می دهند اما عقب نشینی نمی کنند
زنده‌باد مبارزاتی که به انقلاب فکر می کنند
زنده باد انقلاب
یوسف یارعلی
کارگری از هفت تپه
۱۲ /۹/۱۳۹۷

چگونه می توان از اعتراضات برای دست یابی به همبستگی طبقاتی استفاده کرد

چگونه می توان از اعتراضات برای دست یابی به همبستگی طبقاتی استفاده کرد

Untitled-1

گفتگویی است در رابطه با نیاز های مبرم کنونی جنبش انقلابی و جنبش کارگری و همچنین در رابطه با اعتراضات اخیر در هفت تپه و اهواز و همبستگی اعلام شده و همچنین راه های پیشنهادی برای گسترش همبستگی طبقاتی ، ضرورت ایجاد تشکل سراسری بعنوان مثال فدراسیون سراسری کارگری، همچنین ضرورت ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر راه کارهای پیشنهادی برای حزب و تشکل سراسری با عناوین هیات های موسس تشکل سراسری و هسته های انقلابی مخفی بعنوان خشت های اولیه حزب انقلابی طبقه کارگر که به شکل کلی طرح شده اند

فیلم های تهیه شده از مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی ، کوروش بخشنده و محمد جراحی

فیلم های تهیه شده از مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی ، کوروش بخشنده و محمد جراحی

فیلم مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ ،کوروش و محمد قسمت اول سخنرانی ها ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

فیلم مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ ،کوروش و محمد قسمت دوم بحث و گفتگوی عمومی ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

فیلم مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ ،کوروش و محمد قسمت سوم کلیپ و پیام ها ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸

مصاحبه با رفیق تراب ثالث با موضوع نیاز های جنبش کارگری قسمت سوم حزب انقلابی طبقه کارگر

مصاحبه با رفیق تراب ثالث با موضوع نیاز های جنبش کارگری قسمت سوم حزب انقلابی طبقه کارگر

قسمت سوم مصاحبه با تراب ثالث حز ب انقلابی طبقه کارگر

این ویدئو قسمت اول مصاحبه انجام شده از طرف جمع قدم اول با رفیق تراب ثالث است که در قسمت های مختلف با موضوع “نیاز های جنبش کارگری” با سه موضوع زیر مجموعه فوق با عناوین وضعیت طبقه کارگر و دشمنان این طبقه ، تشکل سراسری کارگری و حزب انقلابی طبقه کارگر صورت گرفته است که به دلیل طولانی بودن به قسمت های مختلف تقسیم شده به جنبش کارگری و جنبش انقلابی تقدیم می شود تا شاید روزنه برای خروج از بن بست کنونی باز شود.

زمان را دریابیم و فرصت را از دست ندهیم.

زمان را دریابیم و فرصت را از دست ندهیم.

کارگران ، معلمان، دانشجویان، پرستاران ، بی کاران ، جوانان و مردم شریف ایران :
با دقت بیشتر به اوضاع کشور نگاه کنیم ، به اطراف خود توجه کنیم ، به نقطه عطف تاریخی نزدیک می شویم ، شرایط در جوش و خروش است ، چنان از عمق به قلیان می آید که شوراهای کارگری در محل کار و زندگی با رویکرد مبارزه جویانه شکل میگیرند. شرایط متلاطم با طنین صدای هر لحظه افزاینده به ما نهیب می زند ، روز آزادی ، روز حاکمیت مردم بر مردم نزدیک می شود. تنها با اتحاد و در صورت متشکل شدن و ایجاد همبستگی طبقاتی می توانیم چنین پیروزی را در آغوش بکشیم. ما کارگران همیشه و صد البته امروز بیشتر از هر زمانی به وحدت و تشکیلات احتیاج داریم .
امروز گام نخست برای حرکت به سمت همبستگی طبقاتی و گسترش شوراهای کارگران و زحمتکشان با حمایت از شوراهای کارگران هفت تپه، شورای فولاد اهواز، شورای بیکاران و دیگر شوراهای تازه پایه گذاری شده بر داشته می شود. و با گسترش تشکل های شورای به اقصا نقاط محل کار و زندگی کارگران و زحمتکشان وهمه انسانها تا همبستگی شوراها در شکل تشکل های سراسری به عنوان عالیترین تشکل کارگران و زحمتکشان می توانیم همبستگی طبقاتی را ممکن کرده و به طبقه ای برای خود تبدیل شویم.
ما از تمامی کارگران، جوانان ، معلمان، پرستاران ، بازنشستگان، زنان و مردان و از تمامی تشکل های مستقل کارگری و معلمان و پرستاران و … از جمله سندیکا ها و کانون های صنفی و کمیته ها و اتحادیه های مستقل و آزاد و دیگر اشکال تشکل های مردمی می خواهیم ضمن اعلام حمایت همه جانبه از شوراهای مبارز ساخته شده اقدام به ایجاد شوراها در محل کار و زندگی خود نمایند.
همه می دانیم و تاریخ بارها ثابت کرده است که در شرایط بحرانی شوراهای کارگران و زحمتکشان بخش مهمی از تشکل های هستند که می توانند خلاء موجود کنونی در جامعه و خلاء ی که در آینده نزدیک ایجاد خواهد شد را پر کرده و به آلترناتیو برای هدایت همه جانبه مبارزات طبقاتی و اجتماعی تبدیل شوند.
امروز زمان برای همه ما تعیین کننده است ، نباید فرصت سوزی کنیم ، اگر امروز آماده نشویم ، و از شوراهای تازه تشکیل شده همه جانبه حمایت و دفاع نکنیم ، و اقدام به گسترش و سراسری کردن آنها نکنیم، فردا روز تعیین تکلیف در نقطه عطف تاریخی با دست خالی تحت سلطه آلترناتیو های دیگران ، بقیه طبقات خواسته های خود را بر ما دیکته خواهند کرد و ما تنها به زائده بی اختیار نیروهای سرمایه داری و ضد انقلاب تبدیل شده، علیه منافع خودمان مورد سوء استفاده قرار خواهیم گرفت.
زمان را دریابیم.
از شوراهای هفت تپه، فولاد اهواز ، بیکاران و … حمایت کنیم.
شوراهای محل کار و زندگی را بسازیم.
پیش بسوی ایجاد تشکل های سراسری کارگران و زحمتکشان.

سندیکای نقاشان استان البرز
جمعه ۲ شهریور ۱۳۹۷

نیازهای جنبش کارگری قسمت اول و دوم مصاحبه با رفیق علی مبارکی

دو فایل تصویری شماره یک و دونیازهای جنبش کارگری قسمت اول مصاحبه با رفیق علی مبارکی

نیازهای جنبش کارگری قسمت دوم مصاحبه با رفیق علی مبارکی مصاحبه با رفیق علی مبارکی، با موضوع ” نیاز های جنبش کارگری ” است، این مصاحبه در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ از طرف جمع قدم اول انجام گردیده، به دو قسمت تقسیم و در دو فایل منتشر میگردد. قرار است مصاحبه در رابطه با موضوع فوق ادامه داشته باشد. که متاقبا” مصاحبه های با دیگر رفقا در اینده تقدیم خواهند شد.

نیازهای جنبش کارگری قسمت دوم مصاحبه با رفیق علی مبارکی

وصیت نامه برشت به آیندگان

وصیت نامه برشت به آیندگان

eلقیبایب” width=”1012″ height=”500″ class=”alignright size-full wp-image-2280″ />Captureلقیبایب

فایل های صوتی جلسه ۱۶ پالتالکی جمع قدم اول با موضوع ” نیاز های جنبش کارگری”

هر سه بخش برنامه پالتالکی جلسه ۱۶ جمع قدم اول که در ۲۲ جولای ۲۰۱۸ با موضوع ” نیاز های جنبش کارگری ” برگزار شده
چون فایل فوق طولانی بود به سه قسمت با عناوین ” مقدمه جلسه ، طرح موضوع و اظهار نظر ها” در سه فایل جدا گانه تقدیم میگردد. می توانید هر سه بخش را در کانال یوتیوب جمع قدم اول با آدرس های زیر ملاحظه فرمای

نیاز های جنبش کارگری بخش اول مقدمه جلسه پالتالکی ۳۱ تیر ۱۳۹۷

نیاز های جنبش کارگری بخش دوم طرح موضوع پالتالکی ۳۱ تیر ۱۳۹۷

نیاز های جنبش کارگری بخش سوم اظهار نظر ها پالتالکی ۳۱ تیر ۱۳۹۷

 

 

 

 

نیاز های جنبش کارگری بخش اول مقدمه جلسه پالتالکی ۳۱ تیر ۱۳۹۷

نیاز های جنبش کارگری بخش دوم طرح موضوع پالتالکی ۳۱ تیر ۱۳۹۷

نیاز های جنبش کارگری بخش سوم اظهار نظر ها پالتالکی ۳۱ تیر ۱۳۹۷

آفیش شانزدهمین جلسه پالتاکی جمع قدم اول و ویدئوی راهنمایی ورود به اطاق

آفیش جلسه پالتالکی ۱۶ جمع قدم اول

برای تماشای راهنمای ورود به اطاق پالتالکی این جا را کلیک کنید

موضع گیری رفقای داخل در مقابل انحرافات رویزیونیستی جدید!!!۳

photo_2018-04-17_08-35-15

موضع گیری رفقای داخل در مقابل انحرافات رویزیونیستی جدیدکه تلاش می کنند مبارزات طبقاتی را با بی پرنسیبی و اصول فروشی به سازش کشانده و نوع جدیدی از انحراف از انقلاب کارگری را تحمیل نمایند و کارگران را این بار با کلمات زیبا و تبلیغ عبارات فرا طبقاتی، مبارزه و نبرد طبقاتی کارگران را از مسیر اصولی منحرف نمایند و کارگران و جنبش کارگری را به زائده سرمایه داری تبدیل کنند. شعار های مانند انقلاب دمکراتیک ، انقلاب ضد امپریالیستی ، انقلاب اسلامی ، انقلاب انسانی ، انقلابات مخملی ، انقلابات رنگین کمانی ، انقلاب زنانه و … همگی انقلابات جعلی هستند که سرمایه داری و انواع دنباله روانش تلاش می کنند با طرح انها مبارزه طبقاتی و انقلاب اصولی و آتی را که انقلاب سوسیالیستی است را در هاله ای از ابهام قرار بدهند، بنا براین امروز وظیفه عاجل کمونیست ها و انقلابیون واقعی است که تمامی شعار های انحرافی و جریانات بیان کننده را افشا کرده و از مسموم شدن جنبش کارگری و جنبش کمونیستی جلو گیری نمایند. این وظیفه را رفقای داخلی جمع قدم اول شروع کردند و اکنون از رفقای دیگر می خواهیم راه شروع شده را با اراده راسخ ادامه بدهند.
پیش بسوی تشکیل هسته های مخفی کمونیستی
پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگری
پیش بسوی ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر
زنده باد انقلاب کارگری
نابودباد دولت سرمایه داری
بر قرار باد دیکتاتوری پرولتاریا

موضع گیری رفقای داخل در مقابل انحرافات رویزیونیستی جدید!!! ۲

photo_2018-04-17_08-35-09

موضع گیری رفقای داخل در مقابل انحرافات رویزیونیستی جدیدکه تلاش می کنند مبارزات طبقاتی را با بی پرنسیبی و اصول فروشی به سازش کشانده و نوع جدیدی از انحراف از انقلاب کارگری را تحمیل نمایند و کارگران را این بار با کلمات زیبا و تبلیغ عبارات فرا طبقاتی، مبارزه و نبرد طبقاتی کارگران را از مسیر اصولی منحرف نمایند و کارگران و جنبش کارگری را به زائده سرمایه داری تبدیل کنند. شعار های مانند انقلاب دمکراتیک ، انقلاب ضد امپریالیستی ، انقلاب اسلامی ، انقلاب انسانی ، انقلابات مخملی ، انقلابات رنگین کمانی ، انقلاب زنانه و … همگی انقلابات جعلی هستند که سرمایه داری و انواع دنباله روانش تلاش می کنند با طرح انها مبارزه طبقاتی و انقلاب اصولی و آتی را که انقلاب سوسیالیستی است را در هاله ای از ابهام قرار بدهند، بنا براین امروز وظیفه عاجل کمونیست ها و انقلابیون واقعی است که تمامی شعار های انحرافی و جریانات بیان کننده را افشا کرده و از مسموم شدن جنبش کارگری و جنبش کمونیستی جلو گیری نمایند. این وظیفه را رفقای داخلی جمع قدم اول شروع کردند و اکنون از رفقای دیگر می خواهیم راه شروع شده را با اراده راسخ ادامه بدهند.
پیش بسوی تشکیل هسته های مخفی کمونیستی
پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگری
پیش بسوی ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر
زنده باد انقلاب کارگری
نابودباد دولت سرمایه داری
بر قرار باد دیکتاتوری پرولتاریا

موضع گیری رفقای داخل در مقابل انحرافات رویزیونیستی جدید!!!۱

photo_2018-04-17_08-35-01

موضع گیری رفقای داخل در مقابل انحرافات رویزیونیستی جدیدکه تلاش می کنند مبارزات طبقاتی را با بی پرنسیبی و اصول فروشی به سازش کشانده و نوع جدیدی از انحراف از انقلاب کارگری را تحمیل نمایند و کارگران را این بار با کلمات زیبا و تبلیغ عبارات فرا طبقاتی، مبارزه و نبرد طبقاتی کارگران را از مسیر اصولی منحرف نمایند و کارگران و جنبش کارگری را به زائده سرمایه داری تبدیل کنند. شعار های مانند انقلاب دمکراتیک ، انقلاب ضد امپریالیستی ، انقلاب اسلامی ، انقلاب انسانی ، انقلابات مخملی ، انقلابات رنگین کمانی ، انقلاب زنانه و … همگی انقلابات جعلی هستند که سرمایه داری و انواع دنباله روانش تلاش می کنند با طرح انها مبارزه طبقاتی و انقلاب اصولی و آتی را که انقلاب سوسیالیستی است را در هاله ای از ابهام قرار بدهند، بنا براین امروز وظیفه عاجل کمونیست ها و انقلابیون واقعی است که تمامی شعار های انحرافی و جریانات بیان کننده را افشا کرده و از مسموم شدن جنبش کارگری و جنبش کمونیستی جلو گیری نمایند. این وظیفه را رفقای داخلی جمع قدم اول شروع کردند و اکنون از رفقای دیگر می خواهیم راه شروع شده را با اراده راسخ ادامه بدهند.
پیش بسوی تشکیل هسته های مخفی کمونیستی
پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگری
پیش بسوی ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر
زنده باد انقلاب کارگری
نابودباد دولت سرمایه داری
بر قرار باد دیکتاتوری پرولتاریا

بیانیه ۱۵۲ برای نجات رضا شهابی تلاش کنیم .

رضا
در هر اعتراضی عکسهای از زندانیان سیاسی را در دست بگیریم!!!

فعالین و مبارزان آزادیخواهی ، دانشجویان و زنان و جوانان در اعتراضات مختلف خیابانی که هر روز در شهر های مختلف برای کسب مطالبات گوناگون توسط مردم در جریان است و در نشست ها و جلسات مختلف که مردم حضور دارند، عکس ها و پوستر های زندانیان سیاسی و بخصوص رضا شهابی را در دست گرفته صدای زندانیان باشید.
جان رفیق مبارزمان رضا شهابی در خطر است ، مدتهاست که رضا شهابی گرفتار نقشه های شوم جمهوری اسلامی شده است ، اما رضا بارها و بارها با کمک و حمایت های همرزمان سندیکای خود و دیگر تشکل های کارگری و انقلابیون، جمهوری اسلامی را به عقب رانده است، این بار نیز مقاومت رضا در مقابل ددمنشی های جمهوری اسلامی به شدت در جریان است و برای عقب راندن مجدد جمهوری اسلامی نیاز به حمایت های گسترده تر از گذشته داریم .
جمهوری اسلامی سرمایه داری که ذاتا” و ماهیت ضد انسانی و ضد کارگری است، از روز اول موجودیت اش تمامی حق طلبان و آزادیخواهان را به اشکال مختلف مورد آزار و اذیت، بازجویی و شکنجه و زندان قرار داده و می دهد و در نهایت می کشد، یا به بیماری های مختلف گرفتار می کند، حکومت اسلامی جنایت کار از روز اول تشکیل اش هزاران جوان انقلابی و مبارز را در خیابانها ، در زندانهای رسمی و پنهان در اشکال فردی و دسته جمعی قتل عام کرده است ، حکومت مخوف اسلامی داعشیان ایران هزاران انسان را در دهه شصت قتل عام کرد ، و بسیاری را مانند کرمی خیر ابادی ، ستار بهشتی ، افشین اسانلو و … را زیر شکنجه به قتل رسانده است و بسیاری را در طرح های مانند قتل های زنجیره ای کشته است ، عده ای را به اشکال مختلف ترور کرده است ، بسیاری را مانند شاهرخ زمانی در زندان مخفیانه به قتل رسانده است ، بسیاری را مانند محمد جراحی به شکل سیستماتیک و از پیش طراحی شده بیمار کرده و غیر مستقیم به قتل رسانده است ، عده بسیاری از معلمان و فعالین سیاسی و کارگران مانند محمود صالحی ، بهنام ابراهیم زاده و فراحی شاندیز ، رضا شهابی و … عمدا” و با برنامه ریزی قبلی و آگاهانه گرفتار بیماری های مختلف کرده است ، و اکنون قصد کشتن رضا شهابی رفیق مبارزمان را در سر دارد.
رضا شهابی و همه زندانیان سیاسی و معلمان برای این گرفتار زندان شدند که به دزدی ها، به اختلاس ها ، به رانت خواری ها، به حقوق های نجومی مدیران و به کمی دستمزد ها که یک چهارم زیر خط فقر است، به پولی شدن دانشگاهها ، به پولی شدن مدارس و بیمارستانها ، به بیکاری و اخراج ها ، به گسترش فساد و فحشا و اعتیاد و گسترش معظل کودکان کار و خیابان و به تعطیلی و بسته شدن کارخانه ها … اعتراض کرده و اعتراض می کنند بنا براین اتهام انها همان مطالبات به حق تمامی زحمتکشان و مردم آزادی خواه است ، مردم آزادیخواه زندانیان سیاسی ، معلمان و کارگران زندانی فرزندان مبارز خود شما هستند، از آنها در هر تجمع های که بر گزار می کنید دفاع کنید، عکس های زندانیان سیاسی را در تجمع های خود در دست گرفته خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی شوید.
کارگران ، معلمان ، زنان و جوانان در هر نقطه ای از جهان که هستید، برای دفاع و نجات رضا شهابی اقدام به اعتراض کنید ، مردم مبارز ایران در اعتراضات مختلف خود در خیابان ها در مقابل ادارات و نهاد ها با در دست گرفتن عکس های از رضا و دیگر زندانی سیاسی ، کارگری و معلمی ضمن اعتراض و در خواست مطالبات مشخص خود ، خواستار آزادی زندانی سیاسی شوید، خواستار نجات و آزادی رضا شهابی شوید .
ما ضمن محکوم کردن حکومت جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری رضا شهاب هستیم ، و در راستای چنین مطالبه ای در تظاهرات روز پنجشنبه ۲۱ دسامبر در شهر تورنتو از ساعت ۱ بعد از ظهر تا ۲ بعد از ظهر در مقابل دفتر سازمان عفو بین الملل واقع در شماره ۱۹۹۲ خیابان یانگ که توسط فعالین و نهاد های فعال در تورنتو فذاخوان داده شده و بر گزار خواهد شد، شرکت خواهیم کرد، و بدین وسیله از همه فعالین و آزادیخواهان درخواست می کنیم در این تظاهرات شرکت نمایند. از همه رفقا و دوستان می خواهیم در هر شهر و کشوری که چنین اعتراضاتی اعلام و بر گزار می گردد هر چه گسترده تر شرکت کرده ، خواهان آزادی رضا شهابی و تمامی زندانیان سیاسی شوند.

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
سرنگون باد جمهوری اسلامی
بر قرار باد حکومت کارگری

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی
۲۷ آذر ۱۳۹۶

مراسم بزرگداشت رفقا کوروش و شاهرخ را چگونه برگزار کنیم؟

Untitled-31

با درود به رفقای مبارز!!!

رفقا ، مبارزه کارگران و زحمتکشان هر روز بیش از پیش به سمت تداوم و جهت مشخص طبقاتی ، رشد در جهت سطوح بالاتر و تهاجمی تر حرکت می کند، در مقابل جمهوری اسلامی سرمایه داری به عنوان دشمن طبقاتی، کارگران و مردم آزادیخواه و حق طلب را با ابزارها و ترفند های گوناگون و گاهان بی پرده و بسیار هار و فاشیستی سرکوب می کند.
صفوف مبارزه و نبرد طبقاتی هر لحظه فشرده تر میگردد و هیچ کس را یارای دور ماندن از چنین نبرد هر دم افزاینده نیست، اکنون وظیفه همه ماست که در صفوف فشرده و متحدانه در نقاط مشترک از هر امکان، روش و شیوه ممکن استفاده کنیم. همانطوری که اطلاع دارید جمع قدم اول همراه دیگر جریانات طی یک ماه گذشته در داخل وخارج از کشور فعالیت های عملی را در جهت دفاع و حمایت گسترده از رضا شهابی و دیگر زندانیان اعتصابی پیش برده اند، همچنین در دومین جلسه فوق العاده پالتالکی جمع قدم اول در روز یکشنبه ۱۷ سپتامبر که با موضوع “برنامه ریزی فعالیت عملی در دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان اعتصابی ” بر گزار شد، با پیشنهاد و تایید جمعی رفقای حاضر در اطاق تصویب شد که در روزهای ۲۳ و ۲۴ سپتامبر، رفقا در شهر محل زندگی خود اقدام به حمایت از زندانیان اعتصابی و دستگیر شده گان اخیر نمایند. از این رو پیشنهاد شد که رفقا متناسب با امکانات خود برای اجرائی نمودن پیشنهادات زیرین که مورد توافق بیشتر بودند بکوشند:
اعتراض ایستاده و راه پیمایی، بر قراری چادر اعتراضی ، بر قراری نمایشگاه عکس و پوستر، جلب حمایت های بیشتر از تشکل های کارگری ، دعوت از خبر نگاران و گزارش گران ، انجام مصاحبه و ساخت فیلم و کلیب، اشغال مراکز عمومی پر تردد و نهاد های مختلف ، حضور جمعی در دفاتر اتحادیه ها و نهاد های اجتماعی و اعتصاب غذای سمبلیک جمعی در محل های مشخص اعلام شده. ، به دنبال چنین مصوبه ای تعدادی از رفقا با نام خود و و شهر محل سکونت خود مشخصا” اعلام کردند که یک و یا هر ترکیبی از کارهای مصوب شده را در شهر خود انجام خواهند داد و در جلسه بعدی کارهایشان را گزارش خواهند کرد
در این راستا لازم است همه رفقا در حد ممکن حمایت و پشتیبانی از رضا شهابی، واله زمانی ، بهنام ابراهیم زاده ، پیمان سالمی و دیگر زندانیان سیاسی را با دقت و مشترک پیش ببرند.
همچنین لازم به ذکر است، ما در راستای انجام وظایف خود جهت کمک به همبستگی طبقاتی، پیشنهاد می کنیم برای برگزاری مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده ، هر کدام از رفقا که خود را موظف به تلاش و کوشش در جهت منافع طبقه کارگر و زحمتکشان می دانند برای برنامه ریزی و اجرایی کردن برنامه های مشترک و مورد نظر خود در مراسم فوق اقدام به ایجاد گروه کاری یا کمیسیون اجرایی با عضویت داوطلبانه نمایند.،
با توجه به اینکه در رابطه با مراسم فوق، تنها اقدام صورت گرفته رزرو سالنی با آدرس
Community centre 7755 Bayview Avenue , Markham – Fireside loung room در طبقه هم کف ، روز شنبه مورخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۷ از ساعت ۳۰/۷ الا ۱۱ شب می باشد واز این جهت قرار است تمامی تصمیم گیری ها ، نوع و سبک و روش برگزاری و موضوعات قابل طرح در مراسم در جلسات کمیسیون فوق، برنامه ریزی و سازماندهی شوند. همچنین ما در جمع قدم اول اعتقاد داریم در مراسم بزرگداشت رفقا شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده برنامه ریزان و برگزار کنندگان (اعضای کمیسیون برگزاری) حق تام دارند آنگونه که اصولی می دانند در مراسم فوق به مشکلات جاری طبقه کارگر و بر رسی راه های حمایت و پشتیبانی از زندانیان بپردازند، چرا که چنین عملی بخشی از اعمال و آمال و اهداف شاهرخ زمانی و کوروش بخشنده بوده است.
پشنهاد فوق ) ایجاد گروه کاری یا کمیسیون بر گزاری (از این جهت است که جمع قدم اول بنا بر وظیفه خود اعتقاد دارد تنها راه و روش اصولی که می تواند پیروزی های شایانی برای جنبش انقلابی و کارگری به ارمغان بیاورد، این است که کمیسیون فوق در بر گیرنده همه گرایشات، رفقا و دوستان منفرد باشد، با توجه به تجارب گذشته جمع قدم اول تاکید دارد در خدمت کار مشترک، گروه کاری یا کمیسیون برگزاری از الف تا ی مراسم را سازماندهی نماید.

جمع قدم اول ” تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر”
۱۸/سپتامبر /۲۰۱۷

نمونه ای از تراکت های توزیع شده در تبریز برای بزرگ داشت رفیق شاهرخ ۱،۲،۳،۴،۵‎

 نمونه ای از تراکت های توزیع شده در تبریز برای بزرگ داشت رفیق شاهرخ ۱

 

نمونه ای از تراکت های توزیع شده در تبریز برای بزرگ داشت رفیق شاهرخ ۲

 

نمونه ای از تراکت های توزیع شده در تبریز برای بزرگ داشت رفیق شاهرخ ۳

 

نمونه ای از تراکت های توزیع شده در تبریز برای بزرگ داشت رفیق شاهرخ ۴

 

نمونه ای از تراکت های توزیع شده در تبریز برای بزرگ داشت رفیق شاهرخ ۵

Untitled-1

IMG_20170720_201142

جلسه هفتم پالتالکی جمع قدم اول در تاریخ ۱۶ جولایی ۲۰۱۷ مطابق با ۲۵ تیر ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

Untitled-3

جلسه هفتم پالتالکی جمع قدم اول در تاریخ ۱۶ جولایی ۲۰۱۷ مطابق با ۲۵ تیر ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

در باره پلاتفر اتحاد چپ – نوشته تراب ثالث

در باره پلاتفر اتحاد چپ – نوشته تراب ثالث

 

SalethTorab_PlatformeEtehadeChap_11

جلسه ششم جمع قدم اول انقلابی که دنیا را تکان داد

Untitled-11

فایل فوق مربوط به موضوع جلسه ششم است که عبارت بود از : ” انقلابی که دنیا را تکان داد ” این موضوع مربوط است به صدمین سالگرد پیروزی انقلات اکتبر که در جلسه تلاش شد از درسهای و تجربیان ان و متد و روش رفقای بلشویک و دلایل پیروزی و اثرات آن در جهان بگوییم ، جلسه در تاریخ ۱۱ جون ۲۰۱۷ روز یکشنبه ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت تورنتو برگزار شد و قرارشد حداقل یک جلسه دیگر در تاریخ ۱۶ جولای خواهد بود و البته ممکن است بنا به درخواست شرکت کنندگان جلسات بیشتری برای این موضوع برگزار کنیم بدین وسیله از همه رفقا دعوت می کنیم در جلسات بعدی نیز شرکت نمایند.
مشخصات اطاق در افیش موجو در این صفحه قرار دارد .
Room name : ghadameaval
Category : Asia and Pocific
Subcategory: Iran
زمان یکشنبه ۱۶ جولای ۲۰۱۷ ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت امریکای شمالی ساعت ۸ بعد از ظهر به وقت اروپا ی مرکزی و ساعت ده و نیم به وقت ایران

بحث امپریالیسم و ارتباط آن با سرمایه داری دوم کامل

بحث امپریالیسم و ارتباط آن با سرمایه داری دوم کامل

 

Untitled-1

بحث های هفتگی جمع قدم اول ، این فایل قسمت دوم بحث در رابطه با موضوع “امپریالیسم و رابطه آن با سرمایه داری ” است که در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۶ انجام شده است و قسمت اول آن در تاریخ ۳۱ اردیبهشت انجام گرفته بود که در این آدرس قرار دارد https://www.youtube.com/watch?v=7eMKi… این بحث تمام نشده است ادامه خواهد داشت ، جمع قدم اول امادگی برگزاری جلسات در رابطه با موضوعات روز سیاسی و تئوریک پیشنهادی رفقا جهت یافتن راه های خروج از مشکلات می باشد از کلیه رفقای که تمایل به پیدا کردن راه حل های برای خروج از بن بست و بحران های مختلف هستنددعوت به عمل می آورد و اماده پذیرفت دعوت رفقا هست.

جلسه قدم اول موضوع بحث “امپریالیسم و رابطه ان با سرمایه دار” قسمت اول

جلسه قدم اول موضوع بحث “امپریالیسم و رابطه ان با سرمایه دار” قسمت اول

Untitled-1
فایل صوتی جلسه جمع قدم اول مورخه ی یک خرداد ۱۳۹۶ موضوع بحث عبارت بود از ” امپریالیسم و رابطه آن با سرمایه داری” این بحث توسط محمد اشرفی طرح شد و بقیه رفقا ادامه دادند و چون بحث تمام نشد قرار گردید هفته اینده ادامه یابد.

گزارش سعید یوزی به تشکل ها مستقل کارگری و فعالین پیشرو

بارگیریطبق سابقه ی تاریخی ش، نسبت به هر چیزی حساس و تا حد کنکاش و دخالت در خصوصی ترین روابط محفلی و خانوادگی را جز وظایف خود تعریف می کند. پیش پا افتاده ترین بحث و تبادل را از طریق شنود و کاشتن افراد در روابط فردی و اجتماعی ،را به عنوان جرم سیاسی قلمداد می کنند. شرایط و اعمال پیچیده ی تعقیب و مراقبتی که برای دستگیری من در چهار شهر در استانهای تهران ،البرز ،کرمانشاه و کردستان به کار برده بودند، و پس از دستگیری خودشان برام تعریف کردند ، به خود شک کردم و ترسیدم، شاید کار مهم و خلاف بزرگی ،علیه امنیت انجام داده ام. اما براستی طی روند باز جویی متوجه شدم که اصلا اگر تلفنی با من تماس می گرفتند، دیگر نیازی به این همه تلاش اداره اطلاعات و این همه هزینه و پرداخت حقوق و وقت گذاشتن نبود، نمی دانم چرا دوست دارند بی خودی موضوع را بزرگ جلوه بدهند و این همه مثلا” بیت المال را حرام کنند. تردد به عراق ، دنبال روابط کاری و مسئله ی انجمن کارگران مهاجر ، همچنین فعالیت در انجمنهایی صنفی. قانونی و غیر دولتی شهر های غرب ،از جمله کامیاران سنندج ،مریوان ،دیواندره ،سقز وسایر ،مجموعه ی از اتهاماتی بودند ،که به نام جاسوسی ، اقدام علیه امنیت و تبلیغات سیاسی علیه نظام در کیفر خواست، تنظیم شده بود. نحوه ی دست گیری ،خیلی. پیچیده و برام غیر قابل باور بود. مدت پنج روز در اداره اطلاعات سنندج بودم. بعد از بازجویی فشرده و تکراری ،تحویل زندان مرکزی دادند. مدت سی و چند روز هم ،طی سه بار مرا به دادگاه انقلاب شعبه چهار باز پرسی جهت تفهیم اتهام بردند، برایم تعیین وثیقه صد میلیونی کردند، من شدیدا” با چنین ظلمی مخالفت کردم، و آنها مرا روانه زندان کردند، در نهایت بعد از حدود ده روز جهت محاکمه به دادگاه فرا خواندند. دادگاه علنی بوده و مانعی برای حضور خانواده وجود نداشت. بعد از قرائت کیفر خواست، خواستند که، دفاع کنم. ضمن اینکه کلیه ی اتهامات وارده را قبول نداشتم و در بازجوییهای اداره ی اطلاعات هیچ موردی از آنها را نپذیرفته بودم. در دفاعیه ی جامع و شفاف اعلام کردم هر گونه فعالیت صنفی و اجتماعی باید آزاد باشد و هیچ کدام از فعالیت های صنفی و اجتماعی نباید به عنوان اقدام علیه امنیت قلمداد شود. و تمام مسائل و مشکلات کارگران و خانواده های آنان را تشریح و بیکاری بیش از ده میلیون کارگر و پائین بودن سطح دست مزد ها را، بانی تمام مشاغل کاذب، مانند، سرقتهای مسلحانه، قتلهای وسیع ، گسترش خرید وفروش مواد مخدر، اعتیاد و همچنین بالارفتن آمار خشونت و خود کشی و خود سوزی، تن فروشی به شکل سازمان یافته ، کودکان و کار و خیابان، فروش و کرایه دادن کودکان و نوزادان ، فروش و کرایه دادن اعضای بدن ، کول بری و دیگر مسائل اعلام کرده و از حقوق خود و دیگر هم طبقه هایم دفاع کردم. بر مبنای آن دفاعیه که در حکم رای صادره در شعبه ی یک دادگاه انقلاب ، تبرئه شدیم.

بهیم گفتند تا روزی بر قراری دادگاه که برایت کیفر خواست تنظیم می شود، باید سند جهت وثیقه بگذاری.
به قاضی پاسخ دادم: هیچ اعتبار مالی ندارم، قاضی با تعجب و نگاه غضبناکی پرسید: با این همه پر حرفی طی این همه سال چکار کردی..؟ ملک و ثروتی نداری..؟!
گفتم: آقای قاضی من کارگرم از کجا بیارم، با این دستمزدهای کلان کارگری که به ما کارگران می دهید؟ یا با امنیت شغلی و کار مستمر به ما دادید؟ یا به اعتبار وبه امید شرایط و امکانات و تسهیلات و ایمنی محیطهای کار برایمان مهیا کردید؟ امروز ما گرفتار و مشغول دست و پنجه نرم کردن با موج اخراج سازیهای میلیونی، و شرایط طاقت فرسای دوازده و شانزده ساعت کاری هستیم که شما ها لطف کرده، ما کارگران را گرفتار کردید ، و البته اگر از لطف و مرحمت شما کاری پیدا شود، با ۱۲ تا ۱۶ ساعت آن هم تازه با عدم پرداخت همان چندر قاز تا بیش از یک سال، حالا شما لطفا” بفرمائید با این شرایط ثروت مورد نظر شما جمع میشود….؟
ناخودآگاه دور برداشتم ودر دفاع از واقعیتهای زندگی کارگریم برای خودم هم کنترل نشدم ودر همین حال قاضی هم در سکوت کامل خیره شده بود،و منتظر وقفه ای برای بیرون کردن من از جلسه دادگاه….
و بالاخره پس از فورجه ای که ایجاد شد بهم گفت: تا وثیقه نزاری بیرون نمی روی. بعد به ماموران دستور داد؛ ببرینش بیرون. قبل از دست بند زدن اجازه خواستم و به ش گفتم: آخه من تنها جز نیروی کارم در زندگیم هیچ انباشتی ندارم، تنها سر مایه ام همین نیروی کارم هست که به مرور زمان مستهلک شده و دیگه خریداری هم نداره، مگه دوباره جوان شوم….
از دفتر بیدادگاه بیرون اومدم و راهی زندان شدم، و این بار با صراحت تمام گفتم: بیرون نخواهم رفت، زندان امن تر از محیط کاره…
با خودم گفتم: امروز تمام ثروت و سرمایه دست مالک است و تجار و کاسب حبیب خدا و صاحب کاره-
اما من نیز صاحب این افتخارم که دارای نیروی خلاقه کارم-
در تولید و خلق ثروت جامعه تاثیر گذارم
به همین خاطر نه کاسب شدم نه تاجر و نه پیمانکارم
تا یک ماه مشغول شش ماه بیکارم
هرچند برای نان شب محتاج نیروی کارم
در تمام زندگی خوشبختی انسان است شعارم
این است تنها افتخارم
خالق تمامی ثروتهای جامعه منم، با وصف خصلت اجتماعیم انسان دوستم گر چه چهره ام در معدن، صنعت و باغ و مزارع تبدیل به کالا شده، به گفته مارکس: جوهره ی تمام زیبایی های من کارگر نقش بر الماس و طلاست. دگر وگوهر میبارد از دستم، میدرخشد از نقشم خورشید و جاودانگی. بهره ی کارم به یغما میرود، استثمارم میکند دیو سرمایه، محتاج نان روز میشوم به دلیل از خود بیگانگی…
بگذار بهم بخندند قماش محتکر و انگل و بهره کشان که به گمان آنان چون مال و ثروت ندارم، از سر ندانم کاری است….. اما این همان نگین و نگار زندگی است، که علیه بورژوازی زالو صفتان داریم. در دنیایی که دست بردن برای نقد و تغییر و شرکت همگان در تولید و سازندگی، زندان و شکنجه و اعدام دارد، قشر بازاری، پادوهای خورده بورژوا و انگل و بیکاره از طلا فروش تا پیمانکار و ول گردان مخبر جیره خوار و دلال خود را صاحب ارزش کالای خلق شده ی کارگر میدانند!
بگذار بورژوازی و همه اقشار جیره خوارش، بازاری و دلال اش بر خود زوزه بکشند.
طبقه کارگر و مزد بگیران با اتحاد وه مبستگی طبقاتی خود دنیایی انسانی بر پا خواهند کرد……..
زنده باد انقلاب….
زنده باد انسانیت…..
سعید یوزی ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری
عضو انجمن صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی شهرستان کامیاران

ششمین جلسه پالتالکی جمع قدم اول روز یکشنبه ۱۱ جون ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد.

Untitled000-1
موضوع جلسه ششم عبارت است از : ” انقلابی که دنیا را تکان داد ” این موضوع مربوط است به صدمین سالگرد پیروزی انقلات اکتبر که در جلسه تلاش خواهیم کرد از درسهای و تجربیان ان و متد و روش رفقای بلشویک و دلایل پیروزی و اثرات آن در جهان بگوییم ، جلسه در تاریخ ۱۱ جون ۲۰۱۷ روز یکشنبه ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت تورنتو برگزار خواهد شد
مشخصات اطاق در افیش موجو در این صفحه قرار دارد .

موضوع جلسه پنجم پالتالکی جمه قدم اول :”سلاح طبقه کارگر در پیش برد امر انقلاب چیست؟ “

Captbure

پنجمین جلسه پالتالکی جمع قدم اول با موضوع “سلاح طبقه کارگر در پیش برد امر انقلاب چیست؟” در تاریخ ۷ می ۲۰۱۷ برگزار شد ارایه دهنده بحث محمد اشرفی بود و تعدادی دیگر از رفقا بحث را گسترش دادند . موضوع بحث جلسه ششم که در تاریخ ۱۱ جون ۲۰۱۷ روز یکشنبه برگزار خواهد شد عبارت است از : ” انقلابی که دنیا را تکان داد” این بحث مربوط به انقلاب اکتبر است که اکنون درصدمین سال آن هستم

این شعر را تقدیم به رفیق فرزاد کمانگر و رزمندگان کمونیست می کنم.

farzad_kamangar_students2

کمان او ،ابروی کمان ش بود.
فرزاد،
همزاد ما بود،
فرزاد کمان گر،
کمانگیر بود.
او با قامت سترگ
پا در رکاب ،خان علی و صمد بود.
کمان گیری که یک بار دیگر بر خواست،
تیر او نه در هوا و فضا، پرواز کرد،
نه بر تنه ی درخت گردوی نشست،
بلکه در وادی شور و عشق و رزم،
هنوز در پرواز است.
یک به یک،
دو به دو، … ،
بر هر دلی که پی رهایست، می نشیند،
بذر رزمی می نشاند،
سپس ،
باز به سوی دلهای دیگر،
پر می گشاید.
***
کمانگیر رزم ما این بار،
از میان معلمان ،
فرزاد کمان گر بود،
چون کمان گیری دیگر برخواست،
جان خود در تیر کرد،
شور و عشق رزمند گی را،
مشعل راه هزاران،
رزمنده ی شبگیر کرد.
هزاران لاله عاشق لبریز از سرخی رزم را،
بذر راه رفاقت خویش کرد.
آنگاه با شور و عشق، جان خود در تیر کرد.
جان خود را پر پرواز تیر کرد .
تیر را رها، به سوی جغد شوم پیر کرد.
***
کمان او ،
ابروی، کمان ش بود.
تیر او،
سخن شیرینش بود.
تیری که هنوز در پرواز است.
مشغول شکار دلهای عاشق رزم است.
تیر او که ،
سخن شیرینش بود.
سخنی که بر خواسته از درونش بود.
***
افق را کران تا کران ،
با چشم رزمندگان ،
نگاه کن،
خون فرزاد است،
که با پری از جان فرزاد ،
در پرواز است،
با قلب هر رزمنده ی آزادی، همراه است.
با انگشتان هر نوازنده شور و عشق، هم ساز است.
مرکب قلم شاعر انقلابی ، خون فرزاد است.
با پچ پچ درد آلود کودکان کار و خیابان ، همراز است.

آنچه ، در دستان هر کمونیستی ، سلاح بران است.
خون رفقای، چون فرزاد است.
***
آری ،
این تیری که با پری از جان فرزاد در پرواز است ،
این پرچم سرخ لاله گونی که در اهتزاز است ،
خون سرخ فرزاد، که،
اکنون پرچم ما ،
در میان و بر فراز توفان رزم، رقصان است.
شعله های رقص ش،
بر بلندای میدان نبرد رهای انسان،
رهنمای به سوی ،
سوسیالیسم است.
این تیر سرخ که با پری از جان فرزاد در پرواز است ،
پرچم سرخ ماست ،
در میدان رزم بی وقفه،
در اهتزاز است.

محمد اشرفی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

انتخابات ۱۳۹۶ جمهوری اسلامی و موضع کارگری ( تحریم)

Capture

این صحبت ها در مراسمی انجام شده است که ۶ می ۲۰۱۷ به مناسبت اول ماه می در تورنتو برگزار شده بود ، در رابطه با تحریم انتخابات از موضع کارگری و دلایل آن و همچنین در رابطه با انفجار معدن یورت و رسالت روز جهانی کارگر و وظایف انقلابیون در جهت همبستگی طبقاتی داخلی و جهانی کارگران می باشد

عامل انفجار در معدن زغال سنگ یورت جمهوری اسلامی است!!!

ضمن اعلام همدردی، به طبقه کارگر و خانواده معدن چیان کشته شده ،تسلیت می گوییم!

عامل انفجار در معدن زغال سنگ یورت جمهوری اسلامی است!!!
سرنگون باد حکومت اسلامی سرمایه داری

photo_2017-05-04_02-29-53
سران و مدیران و عوامل جمهوری اسلامی ۳۸ سال است ثروت و داری های مردم ایران را غارت می کنند، ۳۸ سال است مردم را با اشکال مختلف سرکوب و قتل عام می کند، این حکومت اسلامی در دهه شصت با دامن زدن و ادامه جنگ سرمایه های ایران را هدر داد و در جنگ جوانان را به کشتن داد و به بهانه جنگ انقلابیون را گروه گروه قتل عام کرد، و از روز اول بر قراری اش شروع به قتل عام در زندان ها و شهرها و روستاها و خانه به خانه کرد، زمانی با نقشه های خصوصی سازی باعث تحمیل هر چه بیشتر فقر در شهر ها و روستا ها شد ، با تحمیل خصوصی سازی ، آزاد سازی اقتصاد از یک طرف با رانت خواری، دزدی و اختلاس صنایع و موسسات را بین خود تقسیم کردند و از طرف دیگر باعث افزایش روز افزون فقر ، اعتیاد ، بیکاری و فحشا ، کودکان کار و خیابان، اخراج های گسترده و تعطیلی شتابان کارخانجات شدند، با خصوصی سازی آموزش و پرورش و آموزش عالی باعث باز ماندن کودکان و جوانان از تحصیل شدند، با خصوصی کردن بهداشت و درمان و کاهش بیمه ها باعث افزایش هر روزه بیماری در میان مردم شدند ، با قطع درختان و نابودی جنگل ها برای ساخت ویلا باعث تبدیل شدن باران به سیلاب شدند ، با سوء استفاده از آبهای سطحی و زیر زمینی باعث خشک شدن دریاچه ها و رود خانه ها و باعث ایجاد ریز گرد ها شده مردم را به کشتن می دهند ، مدتهای مددی با وارد کردن مواد غذایی آلوده باعث ایجاد و گسترش بیماری های خاص گردیدند، با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و با تغییرات مداوم قانون کار علیه کارگران و با تصویب قوانین جدید ضد کارگری و با واردات کالاهای که در ایران وجود دارند، هر روز بیشتر باعث بیکاری و فلاکت اقتصادی و ورشکستگی صنایع شدند و مدتی نیز با طرح انرژی هسته ضمن هدر دادن ثروت مردم و دزدی و اختلاس های هزاران میلیاردی و شکست طرح فوق کشور را به نابودی کشاندند، که اکنون طبقه کارگر مجبور است فشار های اقتصادی همه تخلفات حکومت اسلامی سرمایه داری را بر دوش بکشد،
حکومت اسلامی در دهه شصت تشکل ها ، سازمانها و احزاب و شوراها و مردم را قتل عام کرد ، روزی قیام مردم اکبر آباد و جاده ساوه را به خاک و خون کشید ، روزی قیام ۸۸ را سرکوب و کشتار می کند و روزی کارگران خاتون آباد را به گلوله می بندد ، روزی باعث خروج قطار از ریل و روز دیگر باعث فرو ریزی ساختمان پلا سکو می شود، روزی با ایجاد بیکاری مردم را وادار به کولبری و یخ زدن زیر برف می کند و امروز باعث انفجار در معدن زغال سنگ یورت می شود، چرا که به جای بر قرار ایمنی و هزینه کردن برای بر قراری ایمنی در کار بودجه ایمنی را اختلاس کرده اند و به جای برنامه ریزی و تامین ایمنی کارگران و محل کار آنها، مشغول برنامه ریزی فریب کاری با انتخابات نمایشی و افزایش اختلاس ها هستند.
دزدی ها ، اختلاس ها و رشوه خواری های حکومت اسلامی باعث گردیده هزاران کارخانه و کارگاه مانند تراکتور سازی ، هپکو ، چینی سازی ، صد ها کارخانه نساجی تعطیل شوند، یا رو به تعطیلی باشند ، این حکومت ضد کارگری به جای اینکه سرمایه و ثروت این کشور را برای نو سازی صنایع و به جای هزینه کردن برای ایجاد ایمنی کار در کارخانجات و در معادن ، به جای هزینه کردن برای جلو گیری از تعطیلی موسسات تولیدی و جلو گیری از بیکار شدن ، و به جای ایجاد شغل ، پول و ثروت این مردم را هزینه نمایش انتخابات و هزینه آقا زاده های پورشه سوار و اختلاس های هزاران میلیاردی می کند.
آیا عملکرد ۳۸ ساله حکومت اسلامی سرمایه داری ثابت نمیکند که تمامی حوادثی مانند انفجار معدن یورت ، فرو ریزی پلاسکو ، تعطیلی تراکتور سازی ، و … بحران های هپکو و برده داری در عسلویه و … حاصل وجود این حکومت است؟ کارگران و مردم ایران : تنها راه نجات از تمامی مشکلات و حوادث و فلاکت های اقتصادی و اجتماعی سرنگونی جمهوری اسلامی است، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر قرار باشد مردم ایران روز خوش نخواهند داشت.
کارگران ، معلمان ، دانشجویان ، زنان و جوانان … :
برای نجات خود و کل مردم ایران از هر طریقی و هر روزنه ممکن که می شود به حکومت جمهوری اسلامی باید ضربه زد ، باید انقلابیون و کارگران پیشرو در تشکل های مختلف متشکل شوند ، این نظام کاملا” پوسیده است، ولی تنها از طریق تشکیلات منظم و آهنین می شود این حکومت فاشیستی اسلامی را نابود کرد. تنها چاره ما وحدت و تشکیلات است.
عامل کشته شدن معدنچیات یورت حکومت جمهوری اسلامی است .
سر نگون باد جمهوری اسلامی
بر قرار باد حکومت کارگری
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۱۳/۲/۱۳۹۶

فراخوان برای جمع آوری و تهیه مطالب در رابطه با انقلاب اکتبر.

nashriye-shomare-11های مترقی در سراسر جهان صدمین سالگرد انقلاب اکتبر را ضمن بزرگداشت، به سالی برای یاد گیری و بکار گیری تجارب انقلاب اکتبر تبدیل کرده اند. جمع قدم اول آگاه به این وظیفه و در همبستگی با جنبشِ آموزش از انقلاب اکتبر بویژه با توجه به اهمیت و ضرورت ایجاد حزب انقلابی پرولتاریائی در تدارک دوازدهمین شماره نشریه می باشد.
این شماره ویژه نامه ای خواهد بود در باره انقلاب اکتبر، انقلابی که دنیا را از بنیاد تکان داد. برای انجام بهتر و شایسته این وظیفه احتیاج به نیروی بیشتری ست و بدین جهت از همه شما رفقا و دوستان تقاضا داریم در این زمینه ما را یاری کنید جمع آوری و ارسال مطالب در زمینه های زیر را پیشنهاد داریم
نوشته های لنین در باره انقلاب اکتبر،
نوشته های دیگران در باره ی انقلاب اکتبر،
بخصوص در ایران و کشور های همجوار ایرانیان و همسایگان، نشریه جمع قدم اول از مقالات رسیده استقبال می کند.
لازم به ذکر است که مهلت تهیه ، جمع آوری و ارسال مقالات از امروز لغایت ۱۰ /۳/۱۳۹۶ می باشد.

جمع قدم اول (تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)
۱۲/۲/۱۳۹۶

مصاحبه رفیق علی پیچگاه با تلویزیون دریچه در رابطه با شورا های کارگری در انقلاب ۵۷ در شرکت نفت.

مصاحبه رفیق علی پیچگاه با تلویزیون دریچه در رابطه با شورا های کارگری در انقلاب ۵۷ در شرکت نفت.Capture

این فریادها بی صدانیست!!! ( ۲)

این فریادها بی صدانیست!!! ( ۲)

Untitled-تمام

 

این فریادها بی صدانیست!!! ( ۲)
با من سخن بگو!!!
با تو سخن می گویم،
تو که در، سر زمین اختلاس،
اسلامی شده ،
زندگی می کنی.
با من سخن بگو ،
من همزاد تو هستم،
با من سخن بگو،
به من بگو ،
روز و شب را چگونه ،
پشت سر می گذاری؟
با طناب ، از گلو خود را می اویزی؟
یا ، با بنزین ، خود سوزی می کنی؟
از پل عابر می پری؟
زیر آوار می مانی؟
جنازه ات همسفر سیل می شود؟
زیر کوله بار سنگین زیر برف یخ می زنی؟
یا،
با گلوله شلینک شده از کمین گاه سرباز اسلام،
کشته می شوی؟
با تنفس ریز گرد و غبار و دود،
سرطان گرفته، می میری؟
در معدن مدفون می شوی؟
زیر شکنجه ی،
سربازان گمنام اسلام کشته می شوی؟
در زندان با حکم قصاص آویزان می شوی؟
یا بر اثر شرم از بی پولی،
مقابل فرزندانت دق می کنی؟
با من سخن بگو،
هر سال ، چندین بار کشته می شوی؟
و ،
هر بار در کجا می میری؟
پشت در کارخانه ای بسته شده ؟
یا در مدرسه فروخته شده ؟
یا در بیمارستانی که هزینه اش،
بیش از ارزش انسان است؟
یا در مقابل مجلس اسلامی،
مجلس اختلاس و رشوه خواری ،
تحصن می کنی؟
در ساختمان نا امن اسلامی شده،
که امنیتش را اختلاس کردند،
به دل آتش می زنی؟
در کوهها و دشت های یخ زده،
با باری،
چهار برابر وزن خود بر دوش،
با در امدی،
چهار برابر زیر خط فقر،
برای کار فرمای ،
چهل میلیون بار بی درد تر از تو ،
بار بری می کنی؟
در کوهها و دشت های،
چهار برابر سردتر از طاقت انسان،
یخ می زنی ، و می میری؟
یا هنوز گور خوابی،
و در رویاهایت اطاق کوچکی را ،
به شکل قصر می بینی؟
تو می دانی،
و من می دانم،
به جزء یک راه چاره ای نمانده،
همه ای راه ها به روی تو بسته است،
می دانی ،
همه ی راه ها را امتحان کرده ای،
اکنون ،
منتظر کدامین مجعزه ای؟
در انتظار کدامین ناجی نشسته ای ؟
چرا در انتظاری ؟
چرا قیام نمی کنی؟
می دانم ،
می دانم،
تو نمی ترسی،
چیزی برای باختن نداری،
با من ، سخن بگو،
چرا قیام نمی کنی؟
اگر از مرگ هراسی نداری ؟
به سازماندهی ،
به قیام ،
به سازماندهی قیام ،
به انقلاب باندیش.
این تنها راه نجات است!!!

م.اخگر
۲۸ فروردین ۱۳۹۶

این فریادها بی صدانیست!!! (۱)

کارخانه ها را بسته اند   این شعر به مناسبت روز اول ماه می ۱۳۹۶ به کارگران، معلمان ، دانشجویان ، پرستاران ، بازنشستگان و جوانان انقلابی ، که با رزم خود طی سالهای پیش بخصوص سال ۱۳۹۵ که ۷۴۰۰ اعتراض و اعتصاب را پیش بردند و جمهوری اسلامی سرمایه داری را به وحشت انداخته اند، تقدیم می شود
۸۲۷۰_n
این فریادها بی صدانیست!!!

فریاد میزنم ،
با هم فریاد می زنیم،
ما می خواهیم، در :
اجتماع ،اقتصاد، سیاست
عدالت ، برابری ، آزادی ،
حکومت کارگری!!!
تنها راه نجات
سوسیالیسم است،
زنده باد سوسیالیسم!!!
***
امروز:
سرمایه داری حاکم است،
کارخانه ها را اسلامی کردند!
کارخانه ها را بسته اند،
بودجه اش را اختلاس کرده اند،
از دفتر مرکزی گفتند :
” سلام برادر،
کار تمام شده،
تو”
” اخراجی”
بیکار شدی!
اگر از مرگ هراسی نداری ؟
به سازماندهی ،
به قیام ،
به سازماندهی قیام ،
به انقلاب باندیش.
این تنها راه نجات است!!!

***

سر چهار راه ،
در پیاده رو،
دستفروشی می کنی،
این بار ،
به شهرداری اسلامی شده ،
بی سیم می زنند ،
این بار ،
گروه ضربت،
سینه چاک سرمایه و اختلاس،
معابر را سامان می دهند،
با لباس تیره و یک دست ،
از شهرداری امده اند،
به تو می گویند :
سد معبر کرده ای،
شهر را زشت کرده ای،
بساطت را غارت می کنند،
و خودت را سیر، کتک می زنند،
اگر از مرگ هراسی نداری ؟
به سازماندهی ،
به قیام ،
به سازماندهی قیام ،
به انقلاب باندیش.
این تنها راه نجات است!!!

***

کلیه ات را می فروشی،
کودکی را ،
که هنوز متولد نشده، می فروشی،
رحم ات ،
وکودک دو تا ۱۰ ساله ات را ،
اجاره می دهی،
سپس خودت را می فروشی،
تا ، شاید،
” معاش زندگی را تهیه کنی”
راستی !
کدام زندگی؟!
اما ،
در حکومت اسلامی ، مساوی اختلاس،
در سرزمین ،
الله ، امام و نایب بر حقش،
معاش زندگی آنقدر گزاف است،
که تو نمی توانی ،
با فروش ، هر انچه که داری،
یا با اجاره ، و
فروش کلیه،
نوزاد، فرزند و خودت،
چرخ آن را،
بچرخانی،
روزی هزار بار می میری،
اما هنوز می ترسی قیام کنی،
آماده ای ، همه چیزی را بفروشی،
در خیابانها ،
حاشیه، شهر ها و اتوبانها،
در گورستانها آواره شوی،
کارتون خواب و گور خواب شوی،
حلق آویز و خود سوزی کنی،
اما ،
هنوز حاضر نیستی قیام کنی،
چرا؟

از مرگ،
گور خوابی و اوارگی ،
جزء نیستی،
چه داری ؟
که با،
قیام نخواهی داشت؟
وقتی از مرگ نمی هراسی،
به قیام باندیش؟
اگر از مرگ هراسی نداری ؟
به سازماندهی ،
به قیام ،
به سازماندهی قیام ،
به انقلاب باندیش.
این تنها راه نجات است!!!

***

خدا پرستان می گویند :
“این مشعیت الهی ست،
راضی باش به رضای خدا”
وقتی تو،
راضی به رضای خدا هستی،
وقتی تو،
در مقابل مشعیت الهی ،
به جای گردنکشی ،
سر تعظیم فرود می اوری،
خدا پرستان،
دستمزد تو را معوق می کنند،
تو را اخراج و بیکار می کنند،
کودکانت را خیابانی،
زنان و دخترانت را برده جنسی ،
با صیغه ای موقت،
به حراج می گذارند ،
و یا به نام غنائم اسلامی ،
در بازار های برده فروشی ،
کراچی،
دوبی،
شارجه و
فجیره ،
حراج می کنند،
و تو ،
هنوز راضی هستی،
به رضای خدا،
اگر از مرگ هراسی نداری ؟
به سازماندهی ،
به قیام ،
به سازماندهی قیام ،
به انقلاب باندیش.
این تنها راه نجات است!!!

***

برای اینکه ،
بیکار و گرسنه نباشی،
تن به کولبری می دهی،
از فرسنگ تا فرسنگ ،
چهار برابر وزن خود بار می بری،
در این کوهها پشت هر سنگی ،
کمین گاهیست برای کشتن تو،
سر بازان اسلام ناب محمدی،
آری اسلام،
تو بخوان : اسلام، مساویست با اختلاس،
آری سر بازان ،
اختلاس و دزدی،
پشت هر سنگی ، در کمین نشسته اند،
تا با کشتن تو ،
سود سرمایه را حفظ کنند،
در گوشت زمزمه می کنند :
نگران خانواده نباش ،
تو آسوده بمیر،
اینجا سر زمین امام زمان ،
امام عادل است،
کودکان کوچک خیابانی شده ، به اجاره می روند،
زنان و دختران ، به صیغه موقت می روند.
تو آسوده بمیر،
با گلوله،
زیر یخ،
حلق اویز ،
خود سوزی با بنزین،
خود را پرت کن از پل هوایی،
زیر اوار ساختمان فرسوده بمان،
چنازه ات را به سیل بسپار،
در هوای الوده خفه شو،
از دکل برق پرتاب شو،
یا در معدن مخروبه ای مدفون می شوی،
در زیر مشت و لگد ،
سربازان گمنام جان می دهی،
و …
آری تو ،
تو که نان آور خانه ای هستی ،
تو آسوده بمیر ،
ملایانی زنده اند، که
نامه ای استغاثه آمیز ،
فرزندانت را برای امام زمان ،
به عربی ترجمه می کنند ،
تا در چاه جمکران ،
کرم ها و حشرات
روی خطوط جدول آماری شاخص تورم،
بانک مرکزی ،
یا مرکز آمار ،
یا دیگر آمارهای دروغین،
دهها بار رو به نزول گرد شده،
بالا و پایین رفته ،
بخوانند و از خنده ریسه روند ،
غش کرده و بمیرند،
چرا که آرزوهای ما در حکومت اسلامی سرمایه ،
به قوی ترین حشره کش تبدیل شده ،
برای حکومت اسلامی ،
برای حکومت اختلاس فرقی ندارد ،
انسان می میرد یا حشره،
اگر از مرگ هراسی نداری ؟
به سازماندهی ،
به قیام ،
به سازماندهی قیام ،
به انقلاب باندیش.
این تنها راه نجات است!!!

***

شغل ات را گرفتند،
هر امکانی را از توسلب کردند،
آسایش ات را اختلاس کردند،
و …
اگر با صد زرنگی ،
هنوز با گلوله شلیک شده ،
سربازان اسلام کشته نشدی ،
تراژدی هنوز پایان نیافته،
آسمان ،
این جولانگاه خداوند بخشنده و مهربان ،
دامی بس سرد و دهشت ناکتری،
گسترده است،
زیر برف یخ می زنی ،
این بار ،
با جانت اختلاس می کنند،
آری با جانت اختلاس ،
اگر از مرگ هراسی نداری ؟
به سازماندهی ،
به قیام ،
به سازماندهی قیام ،
به انقلاب باندیش.
این تنها راه نجات است!!!

***

آب،
هوا،
و غذا را آلوده اند،
سلامتی را اختلاس کردند،
تو هر روزبه جای مزد کار ،
سرطان می گیری،
مدرسه و دانشگاه را،
خصوصی کردند ،
علم و دانش ، اگاهی را،
اختلاس کردند،
همه چیز زندگی را اسلامی ،
اختلاس کردند،
خوب می فهمی، اسلامی یعنی چی؟
اینجا زندگی اسلامی است ،
با زندگی کاری کردند که ،
مرگ زیباتر از زندگی است ،
اینجا زندگی اسلامی است،
از این رو ست که تو،
خود را حلق آویزی می کنی ،
راستی ،
هراسی از مرگ نداری؟
اگر از مرگ هراسی نداری ؟
به سازماندهی ،
به قیام ،
به سازماندهی قیام ،
به انقلاب باندیش.
این تنها راه نجات است!!!

***

یادت هست؟
امام بزرگ نهیب زد :
همه چیز را اسلامی می کنیم ،
همه شما را اسلامی می کنیم ،

به یاد داری؟
امروز تو با هر چیزی روبرو می شوی،
اسلامی است،
با هر چیزی روبروی می شوی،
اختلاسی شده است ،
زیر آوار ساختمان اسلامی شده ،
که امنیتش را اختلاس کردند ،
می مانی،
زیر برف و یخ ،
زنده بگور می شوی ،
شغل ات را اسلامی کرده اند،
باران رحمت با اختلاس به سیل تبدیل شده،
هستی ات را با خود می برد،
با هر نفسی ،
ریز گرد ها و غبار و دود اسلامی شده را،
در ریه هایت پر می کنی،
و جان می کنی،
کودکی ات را دزدیده اند ،
کودکی خودت و کودکانت را اسلامی کردند،
بازی و مدرسه را از توسلب کردند ،
معیشت تو را اختلاس کردند،
بیکار شدی ،
حاشیه نشین
دستفروش و
کولبر شدی،
کارتون خواب ،
زن خیابانی،
کودک کار و خیابان ،
صیغه موقت شدی،
معتاد و گور خواب ،
مجرم و زندانی ،
محکوم به ابد و اعدام شدی ،
اکنون داری می میری،
اما هنوز …
چرا …؟
هنوز ،سکوت کردی!!!
هنوز در انتظار مجعزه ای از چاه هستی؟
چشم انتظار ناجی مانده ای؟
در انتظار کدامین ،
اسب سفید، راکب مرده ای ،
که لاشه اش را قرن ها پیش کرم ها تناول نکرده اند؟
در انتظار کدامین شال سبزی که،
کرم ها در درون جمجه ی خالیش که ،
از ازل پوک بود ،
از بی غذای نمرده باشند؟
اگر از مرگ هراسی نداری ؟
به سازماندهی ،
به قیام ،
به سازماندهی قیام ،
به انقلاب باندیش.
این تنها راه نجات است!!!

م.اخگر
۱۰/ ۲/۱۳۹۶

( شش تشکل ) قطعنامه مشترک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر ۱۳۹۶

۱۶۱aرگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و دانشجویان ، پیش به سوی اعتراضات متحدانه و سراسری برای پایان دادن به ظلم و ستم و نابرابری، پیش به سوی بر پائی تشکلهای مستقل محلی و سراسری.
امسال ما تشکلها و نهادهای مستقل کارگری در حالی دوشادوش هم، صفی متحد را به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر شکل داده ایم که جنبش عظیمی در جای جای کشور علیه فقر و فلاکت و ستم و تبعیض در جریان است و مبارزات عدالتخواهانه کارگران، معلمان و دیگر اقشار زحمتکش جامعه به نحو کم سابقه ای در حال سازمانیابی بیشتر، آگاهانه تر شدن و سراسری شدن است.
راهپیمائیهای اعتراضی کارگران همراه با خانواده هایشان در خیابانها، شکل گیری صفی متحد و سراسری در میان کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا، معلمان و اساتید دانشگاه در مبارزه علیه لایحه اصلاحیه قانون کار، اعتراضات سراسری کارگران برق و مخابرات و معلمان شاغل و بازنشسته، تجمعات بی وقفه و متحدانه بازنشستگان لشکری و کشوری، شکل گیری اعتراض در شرکت ملی نفت و دیگر صنایع کلیدی و اعتراضات گسترده علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی، نمودهایی از این سازمانیافتگی، آگاهی و سراسری شدن مبارزات کارگران و زحمتکشان است که میرود جنبش کارگری ایران را در جدالی آشتی ناپذیر و تعیین کننده با وضعیت فلاکتبار موجود قرار بدهد.
چنین سطح کم سابقه ای از مبارزات متحدانه و سراسری بخشهای مختلف طبقه کارگر در شرایطی با شتاب فزاینده ای در حال گسترش است که سرمایه داری بحرانزده ایران بر بستر ناتوانی، عجز و درماندگی از پاسخ به معضلات حاد اقتصادی، سیاست انجماد قانونی حداقل مزد و تحمیل بی حقوقی مطلق بر طبقه کارگر را در پیش گرفته است. در حالی که نهادینه شدن قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری، کارگران و کارمندان زحمتکش بخش خصوصی و دولتی را به بردگی کشانده و بیکاری و دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر و عدم پرداخت به موقع دستمزدها، میلیونها خانواده کارگری را به مرز بی تامینی مطلق سوق داده و بر این بستر، پدیده های ضدانسانی همچون کارتن خوابی و گور خوابی، کار کودکان، اعتیاد، تن فروشی و تباه شدن آینده جوانان بیداد میکند، تازه می خواهند تا با ایجاد تغییرات ضد کارگری بیشتر در قانون کار، تصویب انواع لوایح ضد کارگری در مجلس شورای اسلامی و نهادینه کردن فقر و فلاکت از طرق مختلفی همچون موجه خواندن کلیه فروشی برای رفع مشکلات اقتصادی اقشار فرودست جامعه، بیش از پیش منافع چپاولگرانه خود را تامین کنند.
ناتوانی بی سابقه سرمایه داری حاکم بر ایران در حل معضلات حاد اقتصادی و در پیش گرفتن سیاست تحمیل بی حقوقی و فقر و فلاکت هر چه بیشتر بر طبقه کارگر به علاوه سیاست تشدید سرکوب اعتراضات کارگری و امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و مدنی به عنوان یگانه پاسخ حکومتگران به مطالبات انباشته کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، مجموعه عوامل غیرقابل انکاری هستند که بر متن آن مبارزات بی وقفه کارگران و زحمتکشان ایران، هر دم متحدانه تر، سراسری تر و تعیین کننده تر به پیش خواهد رفت. بدیهی است با تداوم وضعیت موجود، موج غیرقابل برگشتی از اعتراضات گسترده کارگری سراسر کشور را در بر خواهد گرفت.
ما امضا کنندگان این قطعنامه با تاکید بر صلح جهانی و محکوم کردن هر گونه سیاست جنگ افروزانه از سوی تمامی دولتها و جریانات جنگ طلب در منطقه خاورمیانه که هزینه های اقتصادی و جانی آن تماما بر دوش ما کارگران و زحمتکشان است، همبستگی خود را با کارگران جهان اعلام میکنیم و با هشدار نسبت به تداوم وضعیت فلاکتبار کنونی، بر تحقق خواستهای زیر به عنوان حداقلهایی برای برونرفت از شرایط غیر قابل تحمل موجود پای می فشاریم.
۱- افزایش فوری حداقل دستمزد بر اساس سبد هزینه مطابق با استانداردهای زندگی امروزی (امسال، چهار میلیون و پانصد هزار تومان) و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار و جوانان آماده کار به میزان حداقل مزد
۲- پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی، ممنوعیت تعقیب قضائی و وارد کردن اتهامات امنیتی نسبت به فعالیتهای صنفی، سیاسی و مدنی، لغو مجازات اعدام و شلاق، لغو کلیه احکام صادره علیه فعالان کارگری، معلمان و دیگر جنبشهای آزادیخواه و عدالتطلب و آزادی بی قید و شرط اسماعیل عبدی ، بهنام ابراهیم زاده و همه فعالان کارگری، معلمان و فعالان سیاسی و اجتماعی در بند
۳- آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکلهای مستقل، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع، اندیشه و بیان، احزاب و مطبوعات
۴- پرداخت فوری مطالبات معوق کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارمندان بخش خصوصی و دولتی، همراه با خسارت دیر کرد و تصویب قانونی برای جرم دانستن عدم پرداخت حقوق و مزایا
۵- تامین امنیت شغلی و توقف اخراج سازیها، بر چیده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا، برچیده شدن شرکت‌های تامین نیروی انسانی و پیمانکاری، قرار گرفتن کلیه کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک ، مناطق آزاد و ویژه تحت پوشش کامل قانون کار و اجرای کردن بیمه کارگران ساختمانی
۶- قطع دست دولت از صندوقهای بازنشستگی، سپردن اختیار صندوق سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوقهای بازنشستگی به هیات امنایی از نماینده های منتخب اعضا، محاکمه غارتگران صندوقهای بازنشستگی و جبران خسارتهای وارده به آنها
۷- با توجه به ضد کارگری بودن قانون کار موجود، این قانون باید تغییر و هر گونه اصلاح و دست بردن در آن باید از طریق وسیع ترین اطلاع رسانی به کارگران و با دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی آنان در سراسر کشور صورت بگیرد
۸- ممنوعیت کار کودکان و فراهم کردن امکانات زندگی، تحصیل رایگان و برابر برای همه کودکان فارغ از تعلق خانوادگی، جنسیت، قومیت و مذهب مطابق با استانداردهای پیشرفته امروزی
۹- برقراری بالاترین استانداردهای ایمنی کار در تمامی محیطهای کارگری
۱۰- بر چیده شدن تمامی قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی
۱۱- به رسمیت شناخته شدن حق شهروندی برای مهاجرین افغانستانی و دیگر مهاجران و منع هر گونه اعمال تبعیض آمیز علیه آنان
۱۲- اول ماه مه روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعلام و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی شود
اسامی تشکلهای امضا کننده به ترتیب حروف الفبا:
۱- اتحادیه آزاد کارگران ایران
۲- انجمن صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی مریوان وسرواباد
۳- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
۴- سندیکای کارگران نقاش استان البرز
۵- کانون مدافعان حقوق کارگر
۶- کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

اطلاعیه کانون صنفی معلمان استان تهران

۲۰۱۵-۰۲-۲۸_۵۶۸_moalem-kanoonم خداوند جان و خرد

در آستانه دوازدهم اردیبهشت و بزرگداشت مقام معلم ،اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران و از معلمان زندانی ،با صدور نامه ای از زندان اوین ضمن اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکلهای صنفی ،خواهان خروج پرونده قضایی خود از حالت امنیتی به عادی شده است .این عضو کانون صنفی معلمان اعلام کرده است که در صورت عدم توجه به این خواسته مشروع از تاریخ دهم اردیبهشت ،دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
در شرایطی اسماعیل عبدی به صدور این نامه از زندان اوین ،اقدام کرده که بیش از یک سال است به دلیل فعالیت های صنفی به ناحق در زندان به سر می برد .اقدامات عبدی برحسب مسئولیتی که داشته چیزی جز پیگیری مطالبات صنفی معلمان و تلاش در جهت احقاق حقوق مشروع هم صنفان نبوده است .بی تردید تلاشهای ایشان در جهت پیگیری مطالبات صنفی ،خواست همه معلمان ، فعالان صنفی و مجموعه کانونهای صنفی بوده و هست .از همین منظر است که انتساب اتهامات امنیتی به ایشان به عنوان یک فعال صنفی بیش از هر چیز ناشی از تفسیر های سلیقه‌ای از قوانین قضایی بوده و خلاف نص صریح قانون اساسی است که بر ازادی فعالیت های صنفی و تشکیلاتی تاکید دارد.لذا کانون صنفی معلمان استان تهران ،ضمن حمایت از خواسته مشروع اقای عبدی مبنی بر رفع اتهام امنیتی از پرونده فعالان صنفی ،خطاب به مسئولان قضایی و امنیتی اعلام می کند که مسئولیت پیامدهای ناخوشایند احتمالی ناشی از اعتصاب غذای آقای عبدی با کسانی است که به خواسته به حق او بی توجه بوده‌اند. کانون صنفی معلمان امیدوار است مسئولان مربوطه با دور اندیشی همراه با عقلانیت،به خواسته های مطرح شده در نامه آقای عبدی توجه کرده و زمینه ازادی ایشان را فراهم کنند.

کانون صنفی معلمان استان تهران ۹۶/۰۲/۰۸

( سه تشکل ) قطعنامه مشترک تشکل های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۷، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، روز جهانی کارگر

گ۱۶۱aرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!
اول ماه مه، روز جهانی کارگر روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران در سرتاسر دنیا را در شرایطی گرامی می داریم که فاصله طبقاتی و شکاف میان سرمایه داران و کارگران به بالاترین حد خود رسیده و روز به روز نیز بر شدت و حدت آن افزوده می شود. تعمیق و تشدید بیش از پیش تضادهای طبقاتی و افزایش روزافزون درآمد و ثروت اقلیتی از سرمایه داران و صاحبان قدرت، در مقابل تشدید فقر و فلاکت فزاینده ی اکثریت عظیمی از کارگران و توده های مردم محروم و تحت ستم جهان، نمایشی از چهره عریان و آشکار بربریت و توحشی است که نظام گندیده و ضدکارگری سرمایه داری، برای اکثریت قریب به اتفاق کارگران و بشریت امروز به ارمغان آورده است. در واقع تحت سلطه و حاکمیت یک چنین مناسبات و البته در سایه ی سلطه یک چنین نظام و سیاست هایی است که به ویژه در اوضاع و احوال کنونی جهان، از یک سو به شکل لجام گسیخته و سرسام آوری بر دارایی ها و ثروت سرمایه داران افزوده می شود واز سوی دیگر، کارگران (همه ی آنان که کار می کنند و با کار و تولید خود رفاه و آسایش را برای احاد بشر فراهم می آورند) هر روز فقیرتر و بی چیزتر شده و به فقر، خانه خرابی و فلاکت کشانده می شوند. بی جهت نیست که بر اساس جدیدترین گزارش مؤسسه غیر دولتی آکسفام، دارایی تنهاهشت نفر از ثروتمندترین های جهان با دارایی بیش از ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان برابری می کند».
بدون تردید وجود چنین فاصله ی عظیم طبقاتی، نتیجه استمرار مناسبات نابرابر و پوسیده سرمایه داری و سیاست های استثمارگرانه و ظالمانه ی حاکم بر دنیا است که امروزه، به ویژه از طریق توصیه های نئولیبرالی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به دولت ها دیکته شده و از این طریق به خورد کارگران و توده های تحت ستم و استثمار مردم داده می شود.
کشورما ایران نیز به عنوان یکی از اقمار سرمایه داری جهانی از این قاعده مستثنی نیست. صاحبان سرمایه و دولت های حامی آن در ایران در راستای مهیا نمودن هرچه بیش تر شرایط برای انباشت سرمایه و کسب سودهای نجومی، کارگران را به شدیدترین و بیرحمانه ترین شکل ممکن استثمار می کنند و شرایط بس سخت و دشواری را به ویژه به لحاظ معیشتی به این طبقه تولید کننده و هستی ساز تحمیل می نمایند که تعیین دستمزد ۹۳۰۰۰۰ تومانی ِ دستپخت “شورای عالی کار” برای سال ۹۶ و به تعطیلی کشاندن بسیاری از کارخانه ها، کارگاه ها و معادن کشور و اخراج و بیکارسازی های گسترده کارگران تنها نمونه هایی از آن هستند.
کارگران در ایران امنیت شغلی ندارند از بیمه های اجتماعی مکفی و کارآمد برخوردار نیستند؛ قراردادهای موقت و شرکت های پیمانکاری و واسطه ای امان شان را بریده؛ بخش های وسیعی از آحاد این طبقه با حقوق های معوقه دست به گریبانند؛ سفره شان بیش از هر زمان دیگری خالی است و گرانی فزاینده کالاها و مایحتاج عمومی رمقی برایشان باقی نگذاشته است؛ از حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری و حق اعتراض و اعتصاب محرومند و حق آزادی بیان از آنان سلب شده است؛ نمی توانند آزادانه مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر را همچون کارگران بسیاری دیگر از کشورهای دنیا برگزار کنند و …
به همه ی این ها البته باید تحمیل ستم و بی حقوقی بر زنان؛ بیکاری فزاینده جوانان؛ گسترش کار کودکان؛ کاهش خدمات درمانی و بهداشتی؛ سرکوب تشکل ها و اعتراضات کارگری؛ فقدان آزادی های دموکراتیک و سیاسی و امنیتی کردن هر شکلی از حق طلبی و اعتراض که برای پیگیری خواست ها و مطالبات کارگران و توده های مردم به جان آمده صورت می گیرد را اضافه کرد. و در این ارتباط احضارهای مکرر کارگران آگاه و فعالان کارگری و تهدید، دستگیری و زندانی کردن آنان به بهانه های واهی رنج های عدیده ای را بر ایشان افزوده است. آری سرمایه داری در ایران وضعیت بسیار خطرناک و فاجعه باری را برای کارگران و توده های زحمتکش مردم رقم زده است.
بدون تردید چنین وضعیتی برای کارگران و توده های زحمتکش مردم قابل تحمل نخواهد بود و خواه ـ ناخواه آنان را رو در روی صاحبان سرمایه و دولت حامی آن قرار خواهد داد. تا آن جا که به ویژه در سال های اخیر بخش ها و لایه های مختلف طبقه کارگر،اعم از کارگران حمل و نقل، صنایع و خدمات، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و اقشار مختلف مردم با اعتراضات و مبارزات خود مخالفت خود را با ادامه چنین روند ظالمانه و غیرانسانی ای نشان داده اند.
در این راستا تشکل های امضا کننده زیر ضمن گرامی داشت این روز بزرگ و تاریخی مطالبات خود را به شرح زیر اعلام می کنیم:
۱- در حالی که خط فقر بیش از چهار میلیون تومان در ماه برآورد شده است، تعیین حداقل دستمزد از سوی “شورای عالی کار” به میزان ۹۳۰۰۰۰ هزار تومان در واقع به منزله تحمیل فقر و فلاکت بیش تر به کارگران و خانواده های آنان می باشد. ما خواهان دریافت حداقل دستمزد به میزان ۴۰۰۰۰۰۰ تومانی برای سال ۹۶ هستیم.
۲ ــ بخش و سیعی از کارگران در شرایط کنونی با دستمزدهای معوقه دست به گریبانند. دستمزدهای معوقه کارگران باید فوراً و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شده وعدم پرداخت آن ها به مثابه جرم قابل تعقیب، مورد پیگرد قضائی قرار گیرد.
۳- با وجود اینکه مطابق قانون اساسی باید آموزش تحصیلات برای همه مردم رایگان باشد؛ بخش های وسیعی از آموزش در کشور خصوصی شده و بخش های دولتی نیز برای آموزش مبالغ زیادی دریافت می کنند و طبقات محروم جامعه از آموزش رایگان و با کیفیت محروم هستند. ما کارگران ضمن محکوم کردن روند مذکور خواهان آموزش با کیفیت و یکسان رایگان برای عموم مردم کشور هستیم.
۴- ما کارگران به ویژه درشرایط تورم و گرانی روزافزون کالاهای اساسی درجامعه، اِعمال برخی سیاست های معروف به ریاضت اقتصادی همچون رها سازی قیمت ها و حذف سوبسیدها از جمله آب، برق و گاز و اخراج و بیکار سازی کارگران با بهانه ها و ترفندهایی چون تعدیل نیرو و خصوصی سازی، مقررات زدایی از حقوق کار و نابودسازی برخی از دستاوردهای چند ده ساله حقوق کارگری و تعرض ضد کارگری به قانون کار و … را محکوم نموده و خواهان پایان بخشیدن به این قبیل سیاست های اسارت آور و ضد عدالت اجتماعی هستیم.
۵ ــ قراردادهای سفیدامضا و شرکت های پیمانکاری و واسطه ای ابزاری برای استثمار کارگران می باشد. ما کارگران خواهان برچیده شدن این گونه قراردادهای اسارت آور و شرکت های پیمانکاری و واسطه ای هستیم .
۶- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی انسانی، مطابق با استاندارد های جهانی و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری در پرداخت مستمری و مزایای این بخش از کارگران می باشیم. ما همچنین خواهان بیمه ی درمان رایگان برای کارگران و تمامی مزدبگیران و قشر فرودست جامعه هستیم .
۷- اخراج و بیکارسازی کارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده و یا به سن اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه بیکاری مکفی، برخوردار باشند.
۸- ما کارگران خواهان برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی و محو کلیه قوانین تبعیض آمیز علیه آنان می باشیم .
۹- سازمان تأمین اجتماعی با اندوخته های کارگران ایجاد شده است بنابراین می بایست به دست نمایندگان منتخب و واقعی کارگران اداره شود. ما خواهان برخورداری همه کارگران و زحمتکشان جامعه از امکانات و مزایای بیمه های تأمین اجتماعی هستیم.و دست اندازی به اموال و دارایی های کارگران در این سازمان را محکوم می کنیم.
۱۰-ما کارگران سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری را محکوم کرده و خواستار تشکیل سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری و رعایت حقوق بنیادین کار، به ویژه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸سازمان بین الملی کار دایر بر “آزادی ایجاد تشکل های مستقل” و “عقد قراردادهای دستجمعی” هستیم. و دادخواهی و شکایت کارگران را در این باره به نهادها و سازمان های بین الملی حق مسلم تمامی کارگران می دانیم.
۱۱- هر گونه اعمال فشار، پرونده سازی و صدور احکام شلاق، بازداشت و زندان برای کارگران و فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی بایستی متوقف شود. ما خواهان رفع فوری تمامی این فشارهای زجر آور بر فعالان جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی حق طلبانه هستیم و آزادی فوری و بدون قید شرط تمامی کارگران و فعالین کارگری زندانی را خواستاریم.
۱۲- تشکل های دست ساز دولتی ـ کارفرمایی همچون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و …، تشکل های واقعی کارگران ایران نیستند و نباید از جانب سندیکاها و اتحادیه های کارگری جهانی به رسمیت شناخته شوند. ما به رسمیت شناختن تشکل هایی چون خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و … را در تشکل ها و مجامع بین المللی کارگری محکوم می کنیم.
۱۳- کار کودکان باید ممنوع اعلام گردد و همه ی کودکان جدا ازموقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین و نوع جنسیت و وابستگی های ملی، نژادی، مذهبی و … باید از امکانات تحصیلی و آموزشی، رفاهی و بهداشتی رایگان و برابر برخوردار باشند .
۱۴- ما خواهان رفع هر گونه تبعیض و بی عدالتی نسبت به کارگران مهاجر در ایران از جمله کارگران مهاجر افغان و نیز سایر کارگران مهاجردر سراسر جهان می باشیم .
۱۵- ما به همراه عموم کارگران ایران و جهان، سیاست های مداخله گرانه، جنگ افروزانه و تجاوز کارانه از جانب هر دولت متجاوزی را علیه مردم کشورها محکوم نموده و خواهان برقراری صلح، امنیت، رفاه و پیشرفت برای تمامی مردم ایران، منطقه و جهان هستیم .
۱۶- ما کارگران خواهان تحقق کلیه حقوق و مطالبات معلمان، پرستاران و کلیه کارگران هستیم و آزادی بدون قید و شرط فعالین دلسوز زندانی این بخش از طبقه کارگر را خواستاریم.
۱۷-اول ماه مه، روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعلام شده و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود. ما خواهان لغو هرگونه محدودیت در برگزاری مراسم این روز جهانی هستیم.
کارگران جهان متحد شوید!
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
یازده اردیبهشت ۹۶

کمیته پیگیری ایجاد تشکل ها ی کارگری ایران

DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA
ره ۶
سعید یوزی از اعضای شواری مرکزی کمیته پیگیری ……و از اعضای انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران ،از موسسین سندیکای کارگران ساختمانی در عراق، همچنین از موسسین انجمن برق و فلزکار کرمانشاه ، که در ۲۶/اسفند ماه ۹۵ در کامیاران دستگیر شده بود .پس از ۳۸ روز زندان در چند روز اخیر با وثیقه ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ آزاد شده بود . البته به همراهی و هم پرونده بودن صالح امانی ، که از بدو دستگیری و پروسه زندان و دادگاهشان با هم صورت گرفته بود . دیروز به دادگاه فراخوانده شدند .
امروز پنجشنبه ۹۶/۲/۷ دادگاه تشکیل شد .خوشبختانه سعید یوزی و صالح امانی هر دو نفر تبرئه گردیدند .
ما آزادی و تبرئه شدن این دو عزیز را به خانواده محترم شان و جنبش کارگری شاد باش میگوییم .
۹۶/۲/۷
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران

برگی از تاریخ برگزاری #اول_ماه_مه، روز جهانی کارگر (۱)

برگی از تاریخ برگزاری #اول_ماه_مه، روز جهانی کارگر (۱)
تهران – خیابان کارگر، پارک لاله – میدان آب نما – ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

kar001

روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۸۸ (روز_جهانی_کارگر) ساعت ۱۷طی فراخوانی که از طرف کمیته برگزاری مراسم اول ماه مه که متشکل از( کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری /سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه/ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه/ اتحادیه آزاد کارگران ایران/ هیأت مؤسس بازگشایی کارگران نقاش و تزیئنات ساختمان/ کانون مدافعان حقوق کارگر/ شورای همکاری فعالین و تشکل های کارگر / کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری/ شورای زنان/ جمعی از فعالین کارگری) در خیابان کارگر، پارک لاله، میدان آب‌نما به عمل آمده بود بیش از ۱۵۰۰ نفر از فعالین کارگری و جمع کثیری از کارگران و دانشجویان و زنان در این مراسم شرکت کردند.
🔺روز جمعه – اول ماه مه کارگران، فعالین کارگری، زنان، دانشجویان، مردم و… نتوانستند شعارهایشان را فریاد کنند. چرا که در هر گوشه‌یی از پارک لاله ماشین‌های نیروی انتظامی با نیروهای زن و مرد خود در کمین کارگران نشسته بودند. شعارهای نوشته شده بیرون و پلاکاردها در دست گرفته نشد چرا که نیروهای انتظامی و اطلاعات و ارازل و اوباش لباس شخصی هر جمع سه نفره‌یی را متفرق و هر جمع بالای ده نفر را دستگیری و مورد ضرب و شتم قرار می‌داد. در یک لحظه تمامی کارگران -فعالین کارگری- دانشجویی- زنان و… گرد هم آمدند که این روز را با خوردن شیرینی جشن بگیرند که بلافاصله ماشین‌های گشت نیروی انتظامی تمام محیط و میدان آب‌نما را محاصره و لباس شخصی‌ها و نیروهای اطلاعاتی و بسیجی با باتوم و مشت و لگد و فحش و ناسزا به جان تجمع نیمه جان افتاده و بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران، فعالین کارگری، زنان و مردم عادی را دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار داده و با فریاد و ناسزاهایی ناموسی مردم را از پارک لاله اخراج و تا اواسط خیابان کارگر مورد ضرب و شتم قرار داده و با تصرف موبایل‌ها و دوربین‌ها اجازه هر نوع عکسی را از مردم و خبرنگاران و فعالین کارگری و کارگران و زنان را گرفتند.
( منبع: بخشی از اطلاعیه کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۱۱ )

در روز همبستگی جهانی کارگران چه باید گفت و چه کرد ؟

در روز همبستگی جهانی کارگران چه باید گفت و چه کرد ؟

image_139

کسی نیست که از وضع بد جوامع جهانی و ایران سخن نگفته باشد ، بحران سرمایه داری سراسر جهان را فرا گرفته و ایران در کلیه زمینه یکی از بدترین ها محسوب می شود. بیانیه و اعلامیه ها لبریز از وضع زندگی اسفناک کارگران و بی کاران و زحمتکشان و دیگر حقوق بگیران است. اما در برابر این اوضاع راه حل های متفا وتی ارائه می شود . احزاب ودسته های گوناگون طبق جهان بینی ،موقعیت طبقاتی و اجتماعی خود راهکارهای مقبول خود را پیشنهاد می کنند.
ما در جمع قدم اول برای تدارک ایجا د حزب انقلابی طبقه کارگر در سمت طبقه کارگر ایستاده و از موقعیت تاریخی این طبقه به اوضاع می نگریم و راهکارهای برون رفت از این بحران ساختاری سرمایه را ارائه می دهیم :
سوسیالیسم تنها و تنها پاسخ به این اوضاع است. سرمایه داری سالهاست به مر حله ی گندیدگی و امپریالیستی رسیده و جها نی پر از تضادهای لاینحل ،جنگ و کشت و کشتار به وجود آورده است.
طبقه کارگر گور کن کل نظام سرمایه داری حاکم و سلطه گری است چون چرخ تولید با دست توانای این طبقه می چرخد ،در سازمان کار جامعه منظم و متشکل است و در براندازی نظام سرمایه داری همه چیز بدست می آورد.
بورژوازی و صاحبان قدرت سیاسی آن به آسانی صحنه را ترک نمی کنند. حق گرفتنی است و طبقه کارگر بدون مبارزه ،آنهم مبارزه ای سخت ،بغرنج و پیچیده ، مبارزه ای طولانی که هزاران افت و خیز دارد و بدون انقلاب سوسیالیستی نمیتواند آنرا سرنگون کند.
طبقه کارگر در طول این سالهای طولانی مبارزه توانسته براساس بررسی تاریخ جوامع بشری ،بر پایه ی پراتیک اجتماعی دوران رشد سرمایه داری و بکار برد کلیه دستاوردهای علمی بشر اصول اساسی را برای بیرون رفتن از این مخمصه جهانی که سرمایه داری بوجود آورده ارائه دهد. با توجه بکار برد ماتریالیسم – تاریخی و ماتریالیسم- دیالکتیک طبقه کارگر توانسته خود را به سطحی از آگاهی و رشد فکری برساند که از طریق حزب پیشرو خودش در برابر احزاب بورژوازی قد علم کند. امروز ما با طبقه ای روبرو هستیم که نه تنها بزرگترین نیروی اجتماعی است بلکه با ارائه اندیشه ها و راهکارها پاسخ گو به مشکلات کنونی دنیاست.
در این سالروز اول ماه مه ، ما در جمع قدم اول معتقدیم کلیه نیروهای وفادار به طبقه کارگر ،معتقد به رسالت تاریخی این طبقه باید علیه پراکندگی مبارزه کرده و از پراکندگی دست بر دارند، براساس برنامه ای اصولی از طریق تبادل نظر گام های لازم را برای ایجاد حزبی متحد و دارای پیوند ارگانیک و فشرده با طبقه کارگر تلاش کنند.
پیش بسوی یکی شدن برای ایجاد حزب انقلابی طبق کارگر ایران
کارگران به ندایی جان باخته شاهرخ زمانی پاسخ دهید متشکل شوید و فدراسیون سراسری خود را به وجود آورید. چاره ای طبقه کارگر وحدت و تشکیلات است.

پیش بسوی برگزاری هرچه با شکوه تر روز اول ماه مه
کارگران ملل سراسر جهان متحد شوید

جمع قدم اول (تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)
اول ماه مه ۲۰۱۷

وضعیت پیشا سازمانی جمع قدم اول و موضوع ساخته شدن حزب

“وضعیت پیشا سازمانی جمع قدم اول و موضوع ساخته شدن حزب”

Untitled-11

فایل صوتی جلسه مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ جمع قدم اول که با موضوع “وضعیت پیشا سازمانی جمع قدم اول و موضوع ساخته شدن حزب” که توسط رفیق جمشید طرح شده و بقیه رفقا نظرات خود را بیان کردند که قرار شد بحث در این رابطه و با توجه به نوشته های رفیق شاهرخ زمانی هفته آینده ادامه یابد.

پنجمین جلسه پالتالکی جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)

سلاح طبقه کارگر در پیش برد امر انقلاب چیست؟جلسه ۵

تعریف ما از اهداف و پروسه کاری که در جمع قدم اول پیش روی خود داریم.

Untitled-تمامهدف و تعریف ما از موضوع بستر سازی و مسیر و سبک کارو فعالیت در قالب جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر) به شکل کلی در زیر به تصویر کشیده شده است لطفا با دقت توجه کنید و در صورت داشتن سوال با ما تماس بگیرید.لازم به توضیح است که نام ها می تواند در زمان خود تغییراتی را طبق نیاز و نظرات تشکیل دهنده گان بپذیرند. همچنین لازم است بدانیم حزب مورد نظر و بقیه تشکل های تصویر شده همگی در داخل ساخته خواهند شد و بیرون از ایران تنها حکم و نقش پشتیبان را خواهد داشت و لا غیر. تصویر زیر روند و مراحلی را به شکل تصویری و سطح به سطح رشد مبارزات را نشان می دهد که برای دست یابی به سلاح مبارزاتی کارگران لازم است و دقیقا” قرار است همین روند را برای دست یابی به مطالبات خود طی کنیم در تصویر رنگ ها ، سطوح مربوطه ، مراحل نوشتجات ، اشکال هندسی و … همگی سخن می گویند،که در یک هارمونی ارگانیک با یکدیگر پیام های مشترکی را مرحله به مرحله می رسانند.از یک محیط ارتجاعی که نیروها پراکنده هستند برنامه ریزی و سازماندهی متناسب با سطوح اگاهی شروع می شود و مرحله به مرحله سطح اگاهی متناسب با میزان و نوع سازماندهی با عناوین تشکیلاتی و با روشنی و گرمای رنگ های رشد یابنده نشان داده می شود تا جای که ذهنیت انقلابی متناسب شود با عینیت انقلابی که در چنین تناسبی همه سلاح های مورد نیاز انقلاب اماده شده و طبقه به همبستگی لازم رسیده اماده قیام و انقلاب است ،

نشریه شماره ۱۱ جمع قدم اول (تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)

نشریه شماره ۱۱ جمع قدم اول (تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)

nashriye shomare 11

Capture

 

کارگران پیشرو و کمونیست چه رفتاری باید در محل زندگی داشته باشند؟

Captureگفتگوی مصطفی اسد پور با محمد اشرفی ، عنوان این گفتگو عبارت است از ” وظایف فعالین کارگری و کمونیستی در محل زندگی” . گفتگو در این جهت را در فایل های بعدی با عنوان های مختلف و از جوانب متفاوتی ادامه خواهیم داد . انتظار داریم رفقا توجه کرده نقد و پیشنهادات خود را به این موضوع و یا موضوعات بعدی برای ما بنویسند شما رفقا می توانید از طریق ایمیل های افراد و یا جمع قدم اول نقد ها وپیشنهادات خود را به دست ما برسانید. و یا اگر موضوعات مشخصی لازم می دانید که به بحث گذاشته شود یا اینکه خودشما مایل هستید در گفتگوها شرکت داشته باشید لطفا” اعلام کنید تا برای اجرای آنها برنامه ریزی نماییم . موفق باشید جمع قدم اول (تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)
Category
People & Blogs

از مبارزه کارگران و مردم ترکیه دفاع کنیم!!!

  روی کلمه ” Hayir ” در عکس اردوغان کلیک کنید تا کلیپ را ملاحظه کنید ۴۴۱

کارگران ، انقلابیون و مردم مبارز ایران:
همان گونه که اطلاع دارید سرمایه داری ترکیه در پیوند جدید خود با ارتجاع اسلامی به نمایندگی اردوغان بخشی از سرمایه داری متحد شده با صف ارتجاعی اسلامی در منطقه که سالهاست در کنار جناحی از سرمایه داری جهانی وبخشی از امپریالیست ها در مقابل جناح دیگر از سرمایه داری و بخش های دیگری از امپریالیست منطقه را در آتش و خون قرار داده و هر روز به کشتار و استثمار طبقه کارگر و مردم و تخریب های بیشتر شهر ها و کشور و تخریب های بیشتر زیر ساخت های زندگی انسان دامن می زند. در جهت افزایش شدت استثمار و سرکوب و حاکمیت هر چه بیشتر ارتجاعی سرمایه داری اسلامی در ترکیه و به دنبال آن شدت بخشیدن به حزکت های ارتجاعی در منطقه حکومت اردوغان در صدد است روز ۱۶ آپریل ۲۰۱۷ رفراندم ارتجاعی که شباهت بسیار زیادی به رفراندم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران دارد، برگزار کند. امروز همه ما وظیفه داریم هر چقدر که می توانیم به رفقا و مردم مبارز ترکیه که در مقابل سرمایه داری ارتجاعی اسلامی ترکیه به نمایندگی اردوغان ایستاده و نه می گویند کمک کنیم و از این طریق ضمن بر قراری پیوند بیشتر با انقلابیون ترکیه به حمایت از صف مبارزان انقلابی منطقه بر خیزم . ما در کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ضمن محکوم کردن حرکت های سرکوبگرانه و رفراندم ارتجاعی در ترکیه همراه با رفقا و مردم مبارز ترکیه به ترفند ها و نقشه های ارتجاعی و سرکوبگرانه اردوغان “نه” ” hayir”می گوییم. و در این راستا از تشکلها ، فعالین داخل و احزاب ، سازمانها و محافل انقلابی می خواهیم قبل از ۱۶ آپریل ۲۰۱۷ به جهت مخالفت با ارتجاع در منطقه و ترکیه دست به فعالیت های اعتراضی مانند تظاهرات های خیابانی ، نشست های نقد و بررسی و اگاهی رسانی … و در صورت امکان تجمع های اعتراضی در مقابل سفارت خانه های ترکیه به جهت حمایت و دفاع و اعلام همبستگی با انقلابیون ترکیه سازماندهی نمایند .

ما هم به اردوغان و تمامی مرتجعین می گویم hayir
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۹/۱/۱۳۹۶

Dear comrades,
As you already know Turkey is having a hard time in terms of political oppression. After the military coup attempt in 15 July 2016, Erdoğan has been pushing for a reactionary change of the whole political system. Along with mounting state repression, with thousands of people imprisoned, hundreds of thousands fired, mass demonstrations banned, etc., he seeks to establish a presidential political system in place of the existing parliamentary one.
The proposed (“imposed” would be more appropriate) constitutional amendment brings a presidential system with enormous executive powers granted to the president, with practically no checks and balances. This would be a totalitarian one-man regime. Erdoğan managed to get the parliament pass the bill for a referendum for this constitutional amendment. The date of referendum is 16 April and all opposition forces, despite heavy repression, work for a NO vote. We are fighting for that among workers too.
Public polls so far show that the number of yes and no votes are roughly equal. This is very disturbing for Erdogan and his clique. So they stage every kind of plots, in an effort especially to trigger a nationalist hysteria. State forces and thugs organised by the government party AKP (sided by the traditional fascist party, MHP, so-called “grey-wolves”) attack meetings hold by opposition forces.
In our work we raise the issue of referendum in factories and working class neighbourhoods wherever we are able to do that under existing repression. We also organise meetings with workers in our local offices in an effort to raise consciousness of workers about the dangers of such a regime change. As part of our work we produced a song about this issue. As we put the song on the internet it is quickly embraced and shared by a large audience. This is very encouraging for us. And we thought it would be useful to let you know about the song and its video. We translated the lyrics of it and made a version addressed to foreign audience, though the translation is a bit rough with inevitably reduced poetical taste compared to its original language. In any case, it gives quite a good sense of the lyrics. Here is the link:http://uidder.org/sites/uid6/files/hayir-klip.mp4
We hope you will enjoy it and let fellow workers and other people around you know it. One of the possibilities could be to share and distribute it through social media channels. (UID-DER’s facebook address: facebook.com/uidder.org)
https://www.facebook.com/uidder.org/videos/vb.612963398837276/1009941392472806/?type=2&theater

چهارمین جلسه پالتالکی جمع قدم اول با موضوع “نقش کلیدی طبقه کارگر در روند انقلاب”

Untitled-1
از همه دوستان و رفقا دعوت می گردد در چهارمین جلسه بحث و تبادل نظر جمع قدو اول شرکت فرمایند.موضوع این جلسه عبارت است از ” نقش کلیدی طبقه کارگر در روند انقلاب ” روز جلسه یکشنبه ۹ آپریل ۲۰۱۷ مطابق با فروردین ۱۳۹۶ خواهد بود و ساعت جلسه ۲ بعداز ظهر بوقت آمریکای شمالی – ساعت ۸ شب به وقت اروپای مرکزی و ساعت ۹/۳۰ شب بوقت ایران خواهد بود.
آدرس اطاق عبارت است از :
Room name : ghadameaval
category : Asia and pacific
subcategory : Iran

جمع قدم اول ( تذارک حزب انقلابی طبقه کارگر)

مصاحبه جمع قدم اول با رفیق مصطفی اسد پور موضوع ” بیکاری و بیمه بیکاری “

مصاحبه جمع قدم اول با رفیق مصطفی اسد پور موضوع ” بیکاری و بیمه بیکاری ”
Capture
مصاحبه جمع قدم اول با رفیق مصطفی اسد پور با موضوع ” بیکاری و بیمه بیکاری ” در تاریخ ۴٫فر.وردین ۱۳۹۶ توسط محمد اشرفی از جمع قدم اول انجام شده است و قرار شده مصاحبه های دیگری با موضوعات دیگری، اما نزدیک به مقوله بیکاری و بیمه بیکاری برای کارگران و مبارزات کارگران صورت بگیرد که به زودی تقدیم حضور بیندگان خواهند شد.

نوروزتان پیروز نوروزتان پیروز

paranegan-bahari
مردم شریف ایران، کارگران و زحمتکشان
با امید به آینده ای درخشان و طراوت بهاران در اندیشه ورزم، خجسته نوروز را به شما عزیزان تبریک می گوئیم و امید آن داریم همچون طبیعت، هر آنچه پژمرده و کهنه است را به دور ریخته و برای برپائی مناسبات انسانی عاری از هرگونه ستم و استثمار، چالش فرا گیرتری را همسو با مبارزات خستگی ناپذیر شما که در صحنه اصلی می باشید جهت سرنگونی نظام سرمایه داری حاکم به پیش بریم.
سالی که گذشت نمونۀ دیگری از مقاومت و مبارزه توده های کار و زحمت علیه ظلم و جور نظام سرمایه داری بود . در مقابل شقاوت قرون وسطایی و حیله و تزویرمذهبیِ دولت “تدبیر و امید” جمهوری اسلامی که سرآمد آن ایجاد یا عدم کنترل گرانی و تورم، دزدی و اختلاس و رشوه خواری و رانتخواری سران و آقازاده ها و حقوق و پاداش های نجومی مدیران که روند فقیر تر شدن اکثریت عظیم و ثروتمند شدن مشتی کوچک سرمایه دار را فزونی بخشید ؛ اعتراضات اوج بیشتری گرفت و مبارزات بی امان زنان، جوانان، پرستاران ، معلمین و در رأس آنان کارگران بی هراس از مرگ، شکنجه و زندان ادامه یافت.
تغییر وضعیت کنونی با وجود حاکمیتی که اینبار”مقام معظم رهبری” اش برای سال نو با شعار “اقتصاد مقاومتی” جهت “رفع بیکاری، مقابله با رکود و گرانی” بمیدان آمده و بدین اعتبار علیرغم تائید و تعیین سبد هزینه که بیش از دوبرابر حقوق و دستمزدهای جاری است، استثمارشوندگان را به “اقدام و عمل” در پیام نوروزی خود دعوت می کند، ممکن نیست. حاکمیتی که با وقاهت تمام هم چنان به سفره های خالی کارگران و زحمتکشان هجوم برده و در دو اقدام آخرین خود با تصویب ۲۴میلیون تومان دستمزد مدیران و تعیین ۹۳۰ هزار تومان دستمزد برای کارگران به مبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان و … که امید آن میرفت با مبارزات متشکل تر و متحد تر نظام استبدادی حاکم را به عقب راند دهن کجی می کند وبا حیله ای جدید مبنی بر “تهدیدات دشمنان و دشمنی آنها ” با “برجام” که گویا قرار بود تغییری جهت بهبود وضع معیشتی مردم باشد(حال آنکه منافع گروهبندی های دولتی را در مد نظر داشته و نه منافع اکثریت زحمتکش را) و لذا ناکامی آن، با ایجاد ترس و وحشت مردم را به ادامه ریاضت کشی “برای جلوگیری از آسیب پذیری” فرا خوانده و زنان دلیر و مبارز را به “تبعیت و پیرو و مطیع رهبر” دعوت می نماید تا بدین سان “همدلی و همزبانی ملت و دولت” فراهم آید.
رهایی از بی عدالتی های ناشی ازنظام سرمایه داری حاکم و حامیان امپریالیستی آن در گرو نابودی نظام مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مبادله و استثمار انسان از انسان می باشد که جایی برای حقه های اندرزگونه با وعده و پاداشهای بهشتی و یا مجازات دوزخی باقی نمی گذارد. از این رو سالی سخت تر و پُر مبارزه ای را در پیش رو داریم.
از آنجا که قدرت ما در تشکل یابی و وحدت در مبارزه ای سراسری علیه استثمارگران می باشد، راهی جز تشدید بازهم بیشتر مبارزات برای متشکل شدن با سمت و سوی همبستگی طبقاتی نیست. ما در جمع قدم اول با سرمشق قرار دادن آموزش های زنده یاد شاهرخ زمانی و الهام از روحیه عالی فعالین کارگری در زندان ها ی جمهوری اسلامی چون بهنام ابراهیم زاده: “من بهای وفاداری به مردم و کارگران را با زندگی ام خواهم داد…. مردم عزیز از شما می خواهم ایمان داشت باشید که آینده از آن ماست” در تحقق ایجاد حزب انقلابی کارگری – کمونیستی، ایجاد فدراسیون سراسری کارگران و اتحاد وسیع کلیه ستمدیدگان جامعه کنونی ایران که حاضرند تحت رهبری طبقه کارگر و حزب انقلابی پیشرو آن در انقلاب شرکت کنند به سهم خود می کوشیم این پرچم راستین را برافراشته تر سازیم.
با آرزوی سلامتی و مؤفقیت های پُرشکوه مبارزاتی د ر سال نو، نوروز را تبریک گفته و دستهای دردمند شما را به گرمی می فشاریم .

جمع قدم اول ) تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)
۳۰ اسفند ۱۳۹۵

خاطرات رفیق علی پیچگاه از مبارزات کمیته اعتصاب و شورای کارگری پالایشگاه نفت

Captur777e
خاطرات رفیق علی پیچگاه از مبارزات کمیته اعتصاب و شورای کارگری پالایشگاه نفت

فایل صوتی جلسه جمع قدم اول ( تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر) مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ سخنران رفیق علی پیچگاه موضوع سخنرانی بیان خاطرات ایشان از مبارزاتی که در کمیته اعتصاب و شورای کارگری پالایشگاه نفت تهران در دوره انقلاب داشتند ، این فایل از سری جلسات هفتگی جمع قدم اول است که توسط جمع قدم اول تهیه و توزیع گشته است

پیام به رفقای کارگر شرکت ملی نفت

اعتراضپیام به رفقای کارگر ِ شرکت ملی نفت

اخبار اعتراضات کارگران در بخش های مختلف مراکز کارگری گویای اوضاع متلاطم ِ جامعۀ کارگری است. بخش های بزرگی از کارگران شاغل در مراکز کارگری به دلیل عدم پرداخت مزد و همچنین پایین بودن سطح مزدهایشان در رنج و گزفتاری بسر می برند. در روزهای اخیر کارگران بیش از ۲۳ فاز از پروژهای پارس جنوبی در عسلویه، نخل تقی، طاهری و کنگان در اعتراض و اعتصاب برای دریافت مزد عقب افتاده اشان به سر می برند . این کارگران یا بومی هستند و یا از شهرهای دور و نزدیک برای یافتن کار به منطقۀ اقتصادی پارس جنوبی آمده اند، بسیاری از آنها ماه ها دور از خانه و خانواده خود ، برای تأمین مخارج روزانه و نان بخور و نمیر، شرایط سخت غربت و قانون تبعیض آمیز ۱۲ ساعت کار روزانه، فضای آلوده محیط کار و خواب گاه های تنگ و تحقیر آمیز ِ کارگری را تحمل می کنند. این کارگران بویژه در روزهای پایانی سال به امید گرفتن مزد ِ کارشان، همۀ این سختی ها را به جان خریده اند که آرزوهای کوچک زن و فرزندانشان که خوراک و پوشاک و شیرینی شب عید است را برآورده کنند. اما دریغ، کارگرانی که چندین ماه است هیچ حقوقی دریافت نکرده اند، آرزوهایشان را نیز برباد رفته می دانند. با این اوضاع مشقت بار «حول حالنا الی احسن الحال» چیزی جز طنز تلخی بیش نخواهد بود. تحول در حال و احوال کارگران و زحمتکشان نه از طریق دست به دعا بر داشتن بلکه از مسیر مبارزه میسر خواهد شد. شرایط تعویق مزدها و مبارزه برای گرفتن حقوق ِ خود تقریبا بر همه کارخانه ها، کارگاه ها و شرکت های بزرگ و کوچک حاکم است. کارفرمایان، سرمایه داران و دولت هیچ پاسخی به پرداخت مزدهای عقب افتاده کارگران نمی دهند و اصولا هیچ مسئولیتی برای پاسخ گویی به خواست کارگران احساس نمی کنند. پرداخت نشدن مزد تنها بخشی از دشواری های زندگی کارگران است. بخش دیگر تعطیلی ِ کارخانه ها و شرکت ها و بیکار شدن کارگران می باشد که هر روز بر آمار آنها افزوده می گردد. علیرغم هر وعده ای که از سوی مسئولان حکومتی مبنی بر سامان دهی ِ وضع آشفته و نابسامان اقتصادی و اجتماعی داده می شود تصمیم و اراده ای برای بهبود شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان از طرف حکومت دیده نمی شود .
دوستان کارگر
آیا از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی، حتی یک بار دیده اید یا شنیده اید که چیزی به نفع طبقه کارگر تغییر پیدا کزده باشد؟ آیا یک بار دیده اید که سال جدید بیاید و فقر کمتر شود ؟ آیا شنیده اید که بیکاری کاهش یابد و نیروهای بیکار برای یافتن کار مناسب برای مخارج زندگی شان دچار مشکل نباشند؟ آیا شنیده اید که کارگران و یا کارکنان کارخانه ها و شرکت ها پس از ماه ها کار بتوانند بدون دردسر به حقوق ماهیانه شان برسند؟ آیا شنیده اید کارگر، معلم، دانشجو، پرستار و یا انسان های دیگری که با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند، آزاد باشند خواست ها و مطالبات خود را بیان کنند و سرکوب نگردند؟ روند عمومی وقایع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در جامعه حکایت از این دارد که فقر، بیکاری و بی حقوقی مردم همواره سیر صعودی داشته است. بر هیچ کس پوشیده نیست که آزادی های سیاسی و دمکراتیک نیز همواره به خشن ترین شکلی سرکوب شده است. هیچ نشانه ای از بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل تصور نیست. نه فقر و گرانی و بیکاری کاهش می یابد و نه نیروهای مزدبگیر جامعه امیدی به حفظ کار و شغل خویش دارند. در واقع هیچ کارگر و زحمت کشی از گزند بحران سیاسی و اقتصادی نظام سرمایه داری در امان نیست. فقر و بیکاری و بی حقوقی در شرایط حاکمیت سرمایه داران و زمین داران «شتری است که در خانۀ همۀ کارگران خوابیده است». کارگران شرکت نفت و شرکت گاز و پتروشیمی ها بهترین مصداق این روند نزولی شرایط نامناسب اقتصادی و سیاسی هستند. همه شاهدند که چگونه وزارت نفت جمهوری اسلامی با سیاست تعدیل نیرو و کسر مزایای شغلی کارگران تحت پوشش این وزارت خانه، دست آورد سال ها مبارزه کارگران را از آنها ربوده است. کارگران شرکت نفت در مناسبات میان کارگر و کارفرما از جایگاه ویژه ای برخوردارند. کارگران شرکت نفت به دلیل اهمیت و نقش تعیین کننده شان در اقتصاد کشور و همچنین به دلیل تجربه مبارزاتی شان از وزنه ای قابل اتکا برای سایر کارگران در بخش های مختلف اقتصادی برخوردارند. با این ویژگی است که کارکران شرکت نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، خودروسازی ها و غیره در جنبش کارگری از رسالت و نقش تعیین کننده برخوردارند. این بخش از کارگران به دلیل نقش پیشروی که در جنبش طبقه کارگر دارند بدون شک می توانند نقش رهبری کننده و یا حداقل تآثیر گذار بر سایر بخش های طبقه کارگر داشته باشند. این بخش از طبقه کارگر باید از اهمیت و جایگاه خود در جنبش کارگری واقف باشد و آگاهاانه سایر بخش های طبقه کارگر را مورد حمایت قرار دهد. حمایت کارگران شرکت نفت از سایر بخش های طبقه کارگر، تجلی همبستگی طبقه کارگر در مبارزۀ طبقاتی است. علاوه بر این ضرورت تحزب و انسجام طبقه کارگر حکم می کند که این بخش پیشرو طبقه کارگر وظیفه سترگ اتحاد و ایجاد تشکل های طبقاتی و سازمان یابی ِ حزبی را خود بیاموزد و به سایر بخش های طبقه کارگر نیز آن را آموزش دهد. طبقه کارگر در مبارزه به ضد نظام سرمایه داری و مبارزه برای مطالبات خود باید از تشکل های طبقاتی برای مبارزه اقتصادی و سیاسی برخوردار باشد و به عبارت دیگر به سندیکاها و حزب سیاسی خود نیاز دارد.

کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام
فعالان کارگری جنوب
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
جمعی از کارگران محور تهران – کرج
اسفند ۱۳۹۵
kargaran.parsjonobi@gmail.com

فایل جلسه سوم جمع قدم اول “شروط لازم برای ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر چیست؟”

فایل جلسه سوم جمع قدم اول “شروط لازم برای ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر چیست؟” Capturett

سومین جلسه پالتالکی جمع قدم اول در تاریخ ۱۹ /۱۲/۱۳۹۵ برگزار شد . موضوع بحث عبارت بود از “شروط لازم برای ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر چیست؟” بحث را رفیق جمشید طرح کرد .جلسه بعدی( چهارم) در روز یکشنبه ۹ آپریل برگزار خواهد شد ، موضوع جلسه چهارم عبارت است از ” نقش کلیدی طبقه کارگر در انقلاب”

گفتگو محمد اشرفی با رادیو صدای زنان

گفتگو محمد اشرفی با رادیو صدای زنان

موضوع :  “مبارزات کارگران و علل عدم موفقیت آن”

zandani

بررسی مطلبی در رابطه با کمونیست شرقی و اورو کمونیست

Capture4
بحث این جلسه نقد و بررسی مطلبی است که تعدادی از رفقا در داخل موضوع دستمزد مورد درخواست تشکل های مستقل کارگری برای سال ۱۳۹۵ و تاثیرات منفی گرایشات انحرافی مدعی کمونیسم را در همبستگی کارگران نوسته بودند که عنوان آن عبارت است از “تقدیم به شاگردان انقلابی شاهرخ زمانی ” این مطلب را می توانید در ادرس زیر ببینید http://nashriye.com/wp-content/upload…
Category
People & Blogs

بیانیه سندیکای نقاشان استان البرز

۲۷۵۴۸۸_۳۴۰

ما کارگران خواهان ۴۱۵۰۰۰۰ تومان دستمزد ماهانه هستیم!!!

روز سوم اسفند، نخستین جلسه شورای عالی کار جمهوری اسلامی با موضوع بررسی مزد ٩۶ برگزار شد. تعیین مزد را به آخرین روزهای سال موکول کردند که کارگران را تا تعطیلات در انتظار بگذارند و پروسه تعطیلات نوروزی را سپری، در مقابل اعتراضات قرار دهند. این تصمیم شورای عالی کار نشان می دهد که مانند سال های قبل می خواهند مبلغ ناچیزی را به ۸۱۲ هزارتومان بیافزایند، اما چون امسال زمینه اعتراضات کارگری و همچنین اعتراضات عملی کارگران ، معلمان ، پرستاران و بازنشستگان بیشتر از سالهای گذشته شده است و همچنین به دلیل شرایط اعتراضی عموم مردم، مانند مردم خوزستان و سیل زدگان و … و شرایط جهانی برای کارفرمایان و دولتشان حساس تر از همیشه است، کارفرمایان و دولت مردان جمهوری اسلامی به شورای عالی کار دستور دادند، اعلام دستمزد ها را به پایان سال موکول کند و شورای عالی کار با موکول کردن اعلام مبلغ مشخص شده به پایان سال مجبور شده است نقاب از چهره بر دارد و واضح و شفاف نشان بدهد که نماینده دولت و کارفرمایان و دشمن کارگران است. با توجه به عملکرد گذشته این شورا و ترفند موکول کردن اعلام دستمزد های ۹۶ به پایان سال، امید وار بودن به این شورا و کشاندن کارگران به دنبال آن خواسته یا نا خواسته به بیراهه کشاندن و فریب کارگران است. ما کارگران نباید فریب بخوریم و امید به این عوامل وابسته به کارفرمایان داشته باشیم ، ما کارگران هر چه بیشتر متحدانه دست به اعتراض بزنیم، بیشتر می توانیم به مطالبات خود مانند افزایش دستمزد ها، دست بیابیم.
آمار سازی دروغین در رابطه با نرخ تورم توسط نهاد های کارفرمایی دولت و تعیین دستمزد های بسیار پایین تر از تورم واقعی توسط شورای عالی کار ، و همچنین تحمیل قوانین و طرح های سه جانبه گرایی که در واقع صد در صد یک جانبه گرایی است( یک جانب آن نماینده کارفرما هست ، جانب دیگر نماینده دولت که خود دولت نماینده کارفرماها است و جانب سوم نماینده دست نشانده از طرف دولت به عنوان نماینده کارگران که هر سه نماینده کارفرمایان محسوب می گردند.) و تغییر مداوم قانون کار به زیان کارگران ،همگی اعمال سیاسی ( مانند موکول کردن اعلام دستمزد ۹۶ به پایان سال) و در جهت افزایش سود کارفرمایان و کاهش هر چه بیشتر ارزش دستمزد کارگران و زحمتکشان است، برای مقابله با چنین ترفند و فریب های سیاسی اولا” نباید دنباله رو شورای عالی کار باشیم ، دوما” باید سه جانبه گرایی را رد کنیم، سو ما” به شکل متحدانه اعتراضات را برنامه ریزی کرده و هر روز افزایش بدهیم، چهارما” به فکر تحمیل قانون کار مورد نظر کارگران که توسط نمایندگان واقعی کارگران و تشکل های مستقل کارگری نوشته شده باشد، به کار فرمایان باشیم، تنها در این صورت می توانیم کارفرمایان را مجبور کنیم تن به افزایش دستمزد ها به میزان مورد نیاز ما بدهند. کارگران ، معلمان و زحمتکشان و فعالین و تشکل های کارگری باید هشیار باشیم، تشکل های دست ساز کارفرمایان که سالهاست در نقش شوراهای اسلامی کار ، خانه کارگر و عواملی از این دست مشغول سرکوب کارگران به اشکال مختلف بودند، امروزها به دلیل فشار های زیاد داخلی و خارجی به کارفرمایان و دولتشان تلاش می کنند برای کنترل اعتراضات خود را بیشتر کارگری و حتی تغییر یافته در صف مخالف کارفرمایان نشان بدهند.ما خواهان افزایش دستمزد ها طبق قوانین جمهوری اسلامی به مبلغ ۴۱۵۰۰۰۰ تومان برای سال ۱۳۹۶ هستیم ، با توجه به اینکه قانون گرایی در جامعه ای که تحت سلطه کارفرمایان است، تن دادن به ظلم و ستم می باشد، اما اکنون با توجه به عدم توازون قوا ما اعلام می داریم، دولت جمهوری اسلامی حداقل باید به قانون خودش احترام بگذارد، ما اعلام می داریم، طبق قوانین جمهوری اسلامی که حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم محاسبه شود، بنا براین، قوانین، سال گذشته تشکل های مستقل کارگری بر پایه داده های واقعی مبلغ سه و نیم میلیون تومان را برای سال ۱۳۹۵ اعلام کردند، اکنون بر پایه سه و نیم میلیون و با توجه به میانگین نرخ تورم در حال حاضر بر مبنای طول عمر جمهوری اسلامی که می شود ۱۸/۶ % (http://eghtesadgardan.ir/fa/news/1264/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-38-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88-80-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-1316-%D8%AA%D8%A7-1395-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-95-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-92-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF)
(این مانگین برمبنای جدول شاخص تورم سالهای مختلف که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده تهیه گردیده است ، جدول مذکور را در آدرس بالا می توانید ببنید)در نتیجه حداقل دستمزد بر این پایه ۴۱۵۰۰۰۰ تومان برای سال ۱۳۹۶ خواهد بود. ما کارگران ضمن اینکه می دانیم حق واقعی ما بیشتر از این مبلغ است و همچنین می دانیم در شرایط و توازون موجود امکان کسب این مبلغ را نداریم، اما این حق ما حداقل بر مبنای قانون خود جمهوری اسلامی است، که اگر تن به قانون خودش بدهد باید این مبلغ برای کارگران ماه به ماه پرداخت شود، همچنین اعلام می کنیم، گر چه اکنون نمی توانیم حق قانونی خود را کسب کنیم، اما ضمن اعلام آن از همه کارگران و زحمتکشان می خواهیم: بیائید برای کسب هر مقداری که از مبلغ فوق می توانیم بدست بیاوریم، متحدانه مبارزه کنیم، چرا که راهی جز مبارزه متشکل و متحدانه برای ما باقی نمانده است.
رسانه های مختلف، حتی دولتی، دارند از فاصله نجومی حقوقها با هزینه ها مینویسند و بنا بر نوشته بانک مرکزی نرخ تورم را در بهمن ماه ۶/۸ درصد اعلام کرده است و میزان افزایش حقوق کارمندان از سوی دولت برای سال آینده ١٠ درصد در نظر گرفته شده است. حال اگر حداقل دستمزدها برای سال ٩۶ ده درصد هم افزایش یابد، باز هم به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید. در حالی که آخرین اعلام بانک مرکز در ۶ اسفند به ترتیب زیر است (بانک مرکزی متوسط قیمت اقلام مواد خوراکی را برای سال منتهی به ششم اسفندماه منتشر و اعلام کرد که قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه سال گذشته ۷,۵ درصد، تخم مرغ ۳.۵ درصد، برنج ۳۱.۵ درصد، حبوب ۱۹.۹ درصد، میوه های تازه ۲۶.۸ درصد، سبزی های تازه ۲۷.۴ درصد، گوشت قرمز ۷.۸ درصد، گوشت مرغ ۲۵.۱ درصد، قند و شکر ۲۳.۳ درصد، چای ۱۳.۲ درصد و روغن نباتی ۸.۴ درصد افزایش یافته اند. حال اگر خوشبین باشیم که راست گفته باشند، میانگین این افزایش ها ۱۷/۶۷ % می باشد نه ۱۰ یا ۶/۸ %
).این بحث ها که گوشه هایی از مباحث پشت درهای بسته شورای عالی کار را انعکاس میدهند، بطور واقعی از تلاش دولت کارفرمایان برای اجرایی کردن همان سیاست ارزان سازی (رایگان سازی ) نیروی کار پرده بر میدارد. اما برای ما کارگران ادامه این وضعیت دیگر ممکن نیست. خط فقر در حال حاضر، حتی بر اساس آمارهای دولتی و بانک مرکزی بالاتر از ۴۱۵۰۰۰۰ تومان است و بنا بر قانون کار مصوب خودشان دستمزد ما نیز باید در اولین قدم بالا تر از این مبلغ باشد. اگر چه این مبلغ نیز کفاف زندگی ما را نمیکند، وقتی که بخش عظیمی از آن صرف مسکن میشود و بسیاری از ما از داشتن مسکن مناسب محرومیم. وقتی که خبری از درمان رایگان نیست. وقتی تحصیل رایگان وجود ندارد و بسیاری از بچه های ما با این دستمزدهای زیر خط فقر که آنهم همواره با تعویق پرداخت میشود، محروم از تحصیل شده اند.ما کارگران سندیکای نقاشان استان البرز اعلام میکنیم : ادامه این روند را بردگی مطلق میدانیم. ما حق داریم که خودمان در مورد میزان حداقل دستمزدمان تصمیم بگیریم و شورایعالی کار ما کارگران را نمایندگی نمیکند. حرف ما اینست که دستمزدمان باید حداقل برابر همان رقم سبد هزینه اعلام شده یعنی ۴۱۵۰۰۰۰ تومان باشد. در عین حال بیمه درمانی و تحصیل رایگان حق همه ما مردم است. ما داشتن یک زندگی انسانی را حق مسلم خود میدانیم. چرا باید عوامل و مدیران عالیرتبه دولتی از حقوقی ها و پاداش های نجومی برخوردار باشند و ما چنین در بی تامینی مطلق بسر بریم. ما کارگران این را نمی پذیریم.
کارگران و زحمتکشان فراموش نکنیم : تمامی معظلات اجتماعی مانند ، اعتیاد، کارتون خوابی ، گور خوابی ، حاشیه نشینی ، کودک خیابانی ، کودک کار ، فحشا ، فروش اعضای بدن، فروش کودکان ، خشکاندن رودخانه ها ، جاری شدن سیل ، هوای آلوده و سمی ، کولبری و یخ زدن کولبران زیر برف، بیکاری میلیونی ، به تعطیلی کشاندن مراکز تولیدی ( طبق آمارهای دولتی طی سه سال اخیر ۱۲ هزار موسسه تولید تعطیل شده است) ، افزایش بزه کاری ،افزایش خودکشی و خودسوزی، که عموم مردم، بخصوص زحمتکشان در چنگال انها گرفتار شده اند همگی حاصل فقر و فلاکتی است که کارفرمایان و دولتشان( جمهوری اسلامی) در کشمکش مبارزه طبقاتی علیه زحمتکشان از طریق تحمیل دستمزد های چهار برابر زیر خط فقر، دزدی ، اختلاس و رشوه خواری ،دستمزدها و پاداشهای نجومی مدیران ، رئیس ها، بر ملت ایران تحمیل کرده اند، و اولین گام نجات از فقر و فلاکت و معضلات بیان شده، افزایش دستمزدها به بالای خط فقر است ، تنها کارگران و زحمتکشان هستند که می توانند با سازماندهی تشکل های مستقل و مبارزات منظم و متحدانه و هدایت همه جنبش های اجتماعی، خود و کلیه مردم را از این فقر و فلاکت و معضلات، نجات دهند.
سندیکای نقاشان استان البرز، همگام با تشکلهای مستقل کارگری، همگام با همه کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران برای خواستهای اعلام شده فوق، مبارزه میکند و پیگیری این مطالبات را که زندگی و معیشت میلیونها کارگر و خانواده هایشان را رقم میزند، حق مسلم خود میدانیم.

برای دست یابی به دستمزد متناسب متحدانه مبارزه کنیم!!!

سندیکای نقاشان استان البرز
۸/۱۲/۱۳۹۵

اعتصاب خودروهای زباله بر تبریز و یک مساله ی زیست محیطی:

images (1)

اعتراض در بخش های مختلف شهرداری ها، در روزهای اخیر به ماشین های زباله بر تبریز نیز رسید. زباله های سطح شهر به صورت عمده در یک مکان مشخص جمع آوری و توسط این خودروهای سنگین به محل دفن منتقل میشوند. اما این خودروها فعلا حاضر به ادامه ی همکاری با شهرداری نیستند. معوقات هفت ماهه ی آن ها طبق رویه ی معمول برای کارگران پیمانی، در دور باطل شهرداری- کارفرما افتاده است. شهرداری مدعی است آنها باید پولشان را از شرکت طرف قراردادشان ( شرکت واسطه و دلالی) بگیرند و شرکت هم ادعا میکند چکی که از شهرداری دریافت کرده است، بی محل بوده است. از روز بیست و هشتم بهمن ماه خودروهای زباله بر دست از کار کشیده اند و مدعی هستند حتی برای خرید سوخت خودروهایشان پولی ندارند. ظاهرا یکی از نمایندگان شورای شهر به محل اعترضات سرکی کشیده است. اما جز این، اعتراضات هیچ پاسخی نگرفته اند.
شهرداری و شورای شهر تبریز پس از رسوایی های مالی اخیر( رشوه خواری ها و اختلاس های سریالی و عمومی جمهوری اسلامی که در تبریز نیز نمود های خود را نشان داده است.) و دستگیری حدود پنجاه نفر از کارکنان، معاونان و شهرداران مناطق و اعضای شورای شهر، در رفع و حل مسائل مالی اش به مشکل برخورده است و طبق معمول، مشکل به ضعیف ترین قشر همکار شهرداری، یعنی رفته گران زحمتکش منتقل میشود و آنها هم از عدم دریافت حقوق معوق دو الی سه ماهه شان، در روزهای پرهزینه ی منتهی به عید صحبت میکنند.
اما در مورد خودروهای زباله بر و عدم انتقال زباله ها، مساله ی معوقات مزدی تنها بخشی از ماجراست. محل جمع آوری زباله های جمع شده از سطح شهر، طبق ادعاهای شهرداری ده کیلومتر با تبریز فاصله دارد. اما آن ها مشخص نمیکنند که ده کیلومتر با کدام تبریز؟ تعریف آن ها از تبریز، اگر خانه های لوکسشان در مناطق بالاشهر تبریز باشد که حرفی نیست و ادعایشان معقول و مقبول است. اما درست در نزدیکی محل جمع شدن زباله ها، روستای آنا خاتون قرار دارد که به جبر زباله ها دیگر روستا نیست. کشاورزی در منطقه ی آناخاتون در مدت کمی، با توجه با آسیب شیرابه ی زباله های جمع شده به خاک، عملا نابود شد. انواع بیماری های پوستی و ریوی در منطقه ی آناخاتون با سه هزار نفر جمعیت بیداد میکند. منطقه ای سه هزار نفره با ساختمان هایی که تعداد زیادی از آن ها از دید شهرداری، چون پول عوارض نداده اند غیر قانونی هستند و مرتب تهدید به تخریب میشوند. آلودگی زیست محیطی آناخاتون به آلودگی هوا و خاک و آب ناشی از زباله محدود نمیشود. آنا خاتون در نزدکی پایگاه نیروی هوایی ارتش قرار دارد و صدای شاخ و شانه کشیدن های نظامی هوایی، آلودگی صوتی را هم به لیست آلودگی های منطقه اضافه میکند.
البته بی توجهی دولت به مساله ی آلودگی اتفاق جدید و منحصر به فردی نیست. تمام شمالغرب در حال تنفس نمک دریاچه ارومیه است. اعتراضات اخیر مردم خوزستان نسبت به وضعیت پیش آمده برای آب و هوا و و برق و گاز خوزستان که با گلوله و باتوم پاسخ گرفت، خشک شدن زاینده رود و هامون، هوای سمی اراک و تبریز و تهران و لشکرکشی لودرها برای نابودی جنگل های زاگرس و شمال ایران برای ساخت ویلا جهت سردمداران روحانی – نظامی جمهوری اسلامی که باعث گردیده همه مناطق دچار سیل زدگی شوند نشان میدهد که حمله ی همه جانبه به محیط زیست ، سلامتی مردم ، سفره های زحمتکشان و آینده جوانان در دستور کار جمهوری اسلامی و سران اختلاس گر آن مانند لاریجانی ۶۳ حسابه ، خامنه ای با کلکسیون عصا و اسب میلیاردی ،خانواده طبسی سلطان آستان قدس رضوی ،آیت اله مکار شیرازی مافیای شکر، شرکت های پولشویی زیر نظر سپاهی ها برادران قاچاقچی ، و کلید بدستی که اختلاس ها را وام تلقی می کند ، نمایندگانی رشوه خوار و بورسیه ساز مجلس اسلامی و … حاصل وجود این سران و مدیران دزد و اختلاس گر اکنون با عدم جمع آوری و انتقال زباله ها در شهرها همچون شهر تبریز ، و همچنین باعث ایجاد میلیونها انسان حاشیه نشین، کودکان کار و خیابان ، زنان خیابانی ، ورشکستگی هزاران مراکز تولید از جمله طبق امار دولتی طی سه سال اخیر ۱۲ هزار واحد تولید بسته شده است ، افزایش روزانه بر تعداد کارگران بیکار، منجمد شدن دستمزد ها چهار برابر زیر خط فقر ، ۷ میلیون معتاد ، دو و سه شغله شدن کارگران و زحمت کشان ، افزایش روزانه امار خودکشی و خود سوزی زنان و مردان، کارتون خوابی و گورخوابی و دهها معضل دیگر با وجود جمهوری اسلامی هر روز رو بگسترش هستند چرا که جمهوری اسلامی سرچشمه همه رذالت ها و معضلات کنونی هست،که سرتاسر ایران را گرفتار فلاکت کرده و مردم را به پرتگاه می کشاند. اکنون سوال اساسی این است که آیا اگر جمهوری اسلامی باقی بماند می توان از دست معضلاتی که در بالا بر شمردیم نجات یافت؟
ما می گوییم تا زمانی که جمهوری اسلامی پا بر جا باشد نه تنها امکان نجات وجود ندارد ،بلکه کارگران و زحمتکشان حقوق های معوقه خود را هم نمی توانند بگیرند ( اگر با اعتراضات و مبارزات گسترده و مقابله با انواع سرکوب بتوانند امروز چند ماه معوقه را بگیرند سال اینده بیشتر از امروز مشمول معوقه خواهند شد، چرا که ریشه جمهوری اسلامی و تمامی عوامل و سران و ماموران آن با ساختاردزدی ، چپاول ، اختلاس ، رشوه خواری و … آموزش دیده و پرورش یافته اند و در ایران نیز فعلا” قانونی وجود ندارد که انها را مهار کند. ) زندگی مردم با موجودیت جمهوری اسلامی با چنان تضادی در مقابل هم قرار دارند که اگر مردم جمهوری اسلامی را نابود نکنند خودشان نابود خواهند شد که هم اکنون نشانه های آن بوضوح دیده می شوند. ، بنا به گفته شاهرخ زمانی شرایط تقابل و دشمنی جمهوری اسلامی با زندگی مردم به جای رسیده است که تنها یک راه باقی مانده است بکش تا زنده بمانی. کارگران ، زحمتکشان ، معلمان ، رنان و جوانان باید امروز هر چه بیشتر دست به دست بدهیم . و به سمت مبارزه متحدانه و متشکل حرکت کنیم .

جمع قدم اول (تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر)
۵/۱۲/۱۳۹۵

شهروند جهانی و جهانی سازی اقتصاد (انسان – اقتصاد) و جهانی شدن

images (1)
شهروند جهانی و جهانی سازی اقتصاد
(انسان – اقتصاد) و جهانی شدن
انسان در عصر حاضر بار دیگر درنقطه عطفی قرار دارد. سطح و سرعت اطلاعات و آگاهیها و همچنین نیازهای گسترده افراد و جوامع بشری وسعتی بیشتر از گستردگی جغرافیای و اندیشه های مرزبندی شده یافته است . بنابراین جهانی شدن (نه جهانی سازی) ضرورت اجتناب ناپذیر است و برای عبور از موانع و محدودیتها تلاش و تشکل جهانی لازم است اقلیت کوچک اما متشکل و حاکم (مناطق تریادژاپن – اروپا وامریکا) به جهت حفظ منافع طبقاتی (شمال در مقابل جنوب) تلاش گسترده جهت کنترل و جلوگیری از جهانی شدن دارند. درمقابل تلاش دارند جهانی سازی کنند . تا به طریق جهانی سازی موانع سرراه سیستم اقتصادی موردنظر خود را برطرف نمایند و در مقابل اکثریت بزرگی علی رغم عملکرد فعلی خود علاقه وافری به جهانی شدن دارند. واین اکثریت بزرگ تلاش می کند کلیه موانع سرراه جهانی شدن را(که یکی از موانع همان جهانی سازی است ) برطرف نمایند اما این اکثریت بزرگ مغلوب وغیر متشکل است.
برخوردها – تنش ها و چالش های پنهان و آشکار اخیر میان دو گروه یاد شده حکایت از نزدیکتر شدن نقطه عطف که به دنبال آن تغییرات درسیستم اقتصادی – سیاسی و اجتماعی جهان رخ خواهد داد دارد. اگر اعتقادات فرانک یکی از نظریه پردازان زنجیر مرکزی (این نظریه سعی در توجیه اجتناب ناپذیر بودن توزیع ناعادلانه اقتصادی را دارد. اعلام میکند در جهان جدید و زنجیره مرکزی و پیرامونی از کشورهای سرمایه داری آغاز و به جوامع فقیر و عقب مانده منتهی می شود. در این زنجیره مرکزی هر عضو نزدیک به مرکز خود پیرامونی دارد. که خود محور زنجیر فرعی است) را بپذیرم. چاره ای نداریم مگر جهانی سازی مناطق تریادی(ژاپن – اروپا – امریکا) را نیز بپذیرم. اما این نوع روابط اقتصادی بستگی کاملی به وجود – مرزهای جغرافیایی (که خود پدیده اکتسابی غیر ضروری است ) دارد. بنابراین با عدم وجودمرزهای جغرافیایی سیستم زنجیره مرکزی فروخواهد ریخت و با فروریزی آن تریادها ابزارهای قدرت تعیین سرنوشت دیگران را از دست خواهند داد طرفداران جهانی سازی می دانند برمبنای قدرت اقتصادی که دارند. جهانی سازی نمی تواند مشکلی برای آنها ایجاد کند بلکه باعث می گردد فشارهای ایجاد از رکود و مشکلات اجتماعی خودرا از داخل به مناطق دیگر سوق بدهند (بدون اینکه مشکلات بیرونی توان نفوذ به درون کشور آنها را داشته باشد . درنتیجه از سیستم درهای باز استقبال کرده و با تمام قدرت اقتصادی- سیاسی و نظامی سعی در جهانی سازی دارند تفکر جهانی سازی که به فعالیتهای اقتصادی محدود می شود هر روش و وسیله ای که باعث آسان تر – سریعتر و پرسودتر شدن گردش اقتصاد(سرمایه) باشد را مورد استقبال قرار می دهد. دراین تفکر اقتصاد کاملا” آزاد بوده و به هر طریقی که ضرورتا” خصلت ذاتی سرمایه حکم کند عمل خواهد کرد. و ابزار های مورد استفاده جهانی سازی عبارتند از ۱- کلیه موسسات پولی و مالی جهانی ۲- اکثریت سازمانها و گروههای تحت پوشش سازمان ملل ۳- شرکتها و موسسات فراملی ۴- حکومتهای طرفدار اقتصاد آزاد .
تئوریسینهای درهای باز اعتقاد دارند وقتی تمام جهان به روی گردش سرمایه آزاد باشد سرمایه می تواند از تواناییهای بالقوه جهان جهت تولید و مصرف استفاده نموده رونق وشکوفای بیشتری ایجاد نماید . که این شکوفای در نهایت باعث آسایش بیشتر انسانها خواهد شد. اما موانع موجود سرراه گردش سرمایه وجود قوانین مختلف در کشورهای مختلف است.بیشتر مواقع این قوانین تضادهای با هم دارند که از گردش طبیعی سرمایه جلوگیری می کنند در نتیجه این موانع باعث می شوند تواناییهای کشورها بلا استفاده بمانند. تواناییهای فوق عبارتند از (نیروی کار ارزان – مواد معدنی فراوان و ارزان – وجود شرایط مناسب تولید- عدم نیاز به حمل و نقل پر هزینه و بازار مصرف فراوان) در اینجا برای روشنتر شدن اینکه تولید و خدمات هیچ وقت از دایره اقتصاد خارج نخواهد شد توضیح کوتاهی لازم است. برای زندگی بشر مواد مصرفی ازقبیل خوراک، پوشاک و مسکن و کالاهای خدماتی لازم است بدست آوردن چنین کالاهای نیاز به تولید دارد بنابراین اقتصاد نوین(دلالی و بورس بازی) هیچ گاه نمی تواند بدون کارخانه – بنگاه ها و موسسات تولیدی معنا ومفهوم مستقلی داشته باشد. هر چند که اقتصاد اینترنتی مشاوره اینترنتی یا در کل اقتصاد نوین که کاری به تولید ندارد (از طریق اینترنت اطلاعات را گرفته ایده سازی می کند و ایده های ساخته شده را در بازار سهام عرضه می کند. و سرمایه گذاریها وبورس بازیها از این ایده ها شکل می گیرند. اما چنین اقتصادی فقط در زمینه ای رشد می کند که دنیای تولید و خدمات آن را احاطه کرده باشد. نتیجه اجرا شدن این ایده ها افزایش تولید نیست، بلکه افزایش دفعات گردش سرمایه در مسیرهای کاذب بوده ، و آنچه ارزش افزوده از نتیجه گردش کاذب ایجاد می گردد در واقع ارزش افزوده کاذب است، که ایجاد تورم و رکودهای شدید می کند ونتیجه مخرب خود را درحوزه های تولید و خدمات تزریق کرده، و ایجاد فقر بیشتر می کند.(ضمنا” برای رشد اقتصاد نوین باید بستری بزرگتر از خودش وجود داشته باشد تا بتواند در درون آن انگل وار قرار گرفته، تغذیه کرده و رشد کند. و البته نمی تواند رشدش بیشتر از محیط احاطه کننده اش باشد) در بازار رقابت سیستم سرمایه داری که فقط سود بیشتر مدنظر است . تلاش می شود هر مقوله ای و هر ارزشی که مانع سود دهی باشدَ، از میان برداشته شده یا تبدیل به ارزشهای مصرفی گردد. بنابراین برای رونق اقتصاد آزاد و جهانی سازی لازم است شرایط زیر مهیا شود. ۱- کلیه قوانین محدود کننده (تعرفه های گمرکی- قوانین محدود به مناطق خاص- قوانین حمایتی و سوبسیدها….) درجهان حذف شوند ۲- تعمیم یکپارچگی فرهنگ مصرفی.
این گروه (جهانی سازان) اعتقاد دارند مواردی است که نه تنها نباید جهانی شوند بلکه تلاش می کنند تا مستحکمتر باقی بمانند. (چون برای حفظ منافع آنها ضرورت دارد فقر در نقاط خاص باقی مانده و گسترش نیابد و همینطور محلهای امن سرمایه همچنان پابرجا بمانند.) موارد فوق که قسمتی از ابزارهای جهانی و ابزارهایی بازدارنده از جهانی شدن ( بندو بستهای تضاد آفرین) محسوب می شوند عبارتند از: مرزهای جغرافیایی – دولتها- ارتشها- سیستمهای کنترل مهاجرت- تضادهای فرهنگی – تضادهای مذهبی و مسلکی …) (مصداق بارز این موضوع ایجاد کشورهای بیشتر و دامن زدن به احساسات ملی گرای و نژادپرستانه درجهان است ) موارد ذکر شده در بالا وجودشان در بین انسانها تحت عنوان ملیتهای مختلف باعث جدایی شده و از جهانی شدن ملیت (که ضرورت اجتناب ناپذیر جهت ایجاد آسایش و آرامش افراد بشراست) و درنهایت سیتسم اقتصادی را دچار تکامل و تحول خواهد کرد جلوگیری می کنند. بنابراین جهانی سازان اقتصاد تلاش می کنند فقط موانع سرراه گردش سرمایه برداشته شود.
زمانی که اقتصاد آزاد جهانی شود شکاف و اختلاف طبقاتی و منطقه ای عمیقتر خواهد شد. بدلیل محدود بودن ثروت جهان در یک منطقه انباشت سرمایه و درمنطقه مقابل انباشت فقر صورت می گیرد.( اختلاف سطح کفه های ترازو و توزیع ثروت همچنان بیشتر و بیشتر می شود.) تنها راه رهایی از چنین شکاف و اختلاف ، جهانی شدن ملیت است.از طرفی مبارزات طبقاتی مقبولیت منطقه ای و جهانیخواهد یافت. بعد از جهانی سازی اقتصاد بازهم سرمایه دچار رکود (نهایی) خواهد شد اما این بار نتیجه متفاوت خواهد بود. چون جهان را تصرف کرده است دیگر بازار جدیدی برای گسترش فعالیت – فروش تولیدات انباشته شده اش- صدور سرمایه و تکنولوژی و ایده های اقتصاد نوین نمی تواند پیدا کند. بنابراین جهت نجات از متورم شدن حجم خود و از طرف دیگر محدود بودن ثروت و سطح کره زمین تکامل- تغییرات کیفی و تحول لازم دارد. جهانی سازی اقتصادی که لزوما” نیازی برای بقا مطرح شده باشد پس از بروز رکود اقتصادی بر اثر انباشت کالاهای تولید شده بوده است . کشورهای گرفتار رکود جهت رهایی از وضعیت ناهنجار اقدام به یافتن بازارهای مصرف فراوان و مواد اولیه ارزان نمودند درنتیجه سیستم مستمره سازی (تقسیم مجدد و مجدد جهان به خصوص با ابزارهای نظامی ) براه افتاد. این حرکت هر روز کسترده تر و پیچیده تر شد تا اینکه به صدور سرمایه – تکنولوژی – و فروش اطلاعات رسید. (البته جهانی سازی نیز نوع دیگری از تقسیم جهان است.)
سرمایه داری مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و در هر مرحله که حجیمتر شده است. درمقابل افزایش حجمی به گشایش جغرافیایی پرداخته است و در زمان حال آخرین تورم حجمی را دنبال می کند. و جهانی سازی آخرین گشایش جغرافیایی خواهد بود و مرحله بعدی گشایش ماورای جغرافیایی یا همان تحول بنیانی (جهانی شدن ملیت) است. تحول فوق در حوزه های مختلف جامعه بشری تاثیرات بنیادی خواهد گذاشت (کلماتی ارزشی چون (خود کفایی – ملی گرایی تولید وطنی و …) بار معنای قابل درک خود را از دست خواهند داد و بدنبال آن مقوله هایی چون ملی گرایی – هم وطنی – فرهنگهای محدود ….) (جای خود را به ملیت جهانی – فرهنگ جهانی – تمدن جهانی … خواهند سپرد) در این مرحله است که زمینه های جهانی شدن واقعی قابل لمس خواهد بود. معنا و مفاهیم که از انسان – هنر – زیبایی- زندگی – دین- ایدولوژی – فرهنگ – تمدن- و ملیت … ارایه خواهد شد با کلیه مفاهیم قابل درک فعلی که درمحدوده مرزهای جغرافیایی یا تمدن خاص – ملیت و فرهنگ خاص قابل ادراک است. متفاوت خواهد بود. بنابراین لازم است قبل از رسیدن به چنان وضعیتی ابزارهای لازم و مسیرهای احتمالی که طی خواهند شد را بشناسیم. ابزارهای کاربردی برای جهانی شدن عبارتند از احزاب و گروههای جهانی- موسسات فرهنگی جهانی – موسسات اقتصادی جهانی و- سازمانهای اجتماعی جهانی … که همگی بدون مرز خواهند بود.
نیازهای انسان از تعداد انگشت شمار شروع شده و هر روز درحین افزایش کمی و گستردگی دچارافزایش کیفی نیز شده است. اما در تمام ادوار تاریخی عمر بشر دو نقطه مشترک وجود دارد.
۱- نیازهای درجه دوم که لزوما” در جهت برطرف کردن نیاز اولیه (نیاز به بقا) ایجاد شده اند. ۲- توجیه ابزارها و روشهای کاربردی به جهت برطرف کردن نیازها.
همیشه این توجیه ها پس از تغییر (البته درحین تکامل تغییر اقتصادی تئوری توجیه گر اقتصاد جدید نیز متناسب با میزان تکامل اقتصاد مربوطه متکامل شده است) سیستم اقتصادی بوجود آمده و تبدیل به ارزشها و مقوله های فکری و فرهنگی جامعه گردیده است . بنابراین وقتی سیستم اقتصادی فعلی تغییر کرده و جهانی شود. باید تفکرات- ارزشها و مفاهیم و… نیز تغییر کرده، جهانی شوند.
موجودی مادی(ثروت ) جهان محدود است وبه دو شکل مشاهده می شود:
۱- ثروتی که بالقوه است (تمام انرژی ومواد خام که برای مصرف کردنش نیازبه تبدیل شدن دارد و تبدیلش نیاز به استفاده ازانرژی دارد)
۲- ثروتی که بالفعل است (تمام مواد و انرژی که با مصرف کردن انرژی از مواد خام (ثروت بالقوه) بدست آمده است ، انسان نیز در مجموع جزیی ازثروت بالفعل است که پتانسیل آماده برای تولید ارزش یعنی تبدیل مواد خام به مواد مصرفی یا ایجاد انرژی می باشد. و این ارزش می تواند تبدیل ثروت مادی بالقوه به ثروت بالفعل باشد و یا تولید ارزش غیر مادی (اندیشه که خود نوعی سرمایه انباشته است و منشا مادی دارد) بنماید.
تفکری که اعلام میکند تمام انسانها حق استفاده مساوی از موجودی جهان را دارند همه انسانها را در سرنوشت خود و جامعه جهانی سهیم می کند.
انسان برای تجزیه و تحلیل و درک آنچه موجود است (وضعیت موجود) ومقایسه نتیجه بدست آمده با آنچه که باید باشد(وضعیتی که بر مبنای تواناییهای کره خاکی می تواند باشد) به تفاوتها و تضادهای پی می برد و نتایج بدست آمده نشان ازتوزیع ناعادلانه موجودی محدود جهان دارد.(جهانی شدن ملیت باعث کمترشدن ناعدالتی در توزیع ثروت جهانی خواهد شد.)
در جهان امروز عامل اصلی توزیع ناعادلانه ثروت خصلت سرمایه باضافه زمینه مساعد برای گردش نابرابراست هر چه تضادهای اجتماعی و اختلافات طبقاتی عمیقتر باشند. سود بدست آمده از گردش نابرابر سرمایه بیشتر خواهد شد. عاملی که زمینه مساعد برای گردش نابرابر ایجاد میکند همان بندو بستهای تضاد آفرین است.( که بدست خود انسان ایجاد شده اند.) بند و بستهای فوق برای بقا به سرمایه تکیه می کنند. و بالعکس نتیجه این هماهنگی توزیع ناعادلانه میشود و تضاد طبقاتی و شکاف بین غنا و فقر بیشتر تشدید می گردد این حرکت گردشی سرمایه در درون زمینه مساعد دچار دور تسلسل است و این دور تسلسل ارتقا یابنده از سطحی به سطح بالاتر بوده و ارتقا آن از یک سطح به سطح بعدی باعث بیشتر شدن عمق شکاف طبقاتی و تشدید نتیجه ای آن می گردد. برای تغییر نتیجه عملکرد گردش سرمایه باید زمینه نابرابر را که تفکر منطقه ای است . به تفکر جهانی تبدیل کرد زمانی این تفکر جهانی می شود که اقتصاد جهانی شود. یعنی اهداف زیر را دنبال کند:
۱- کالاهای تولید شود که نیاز مبرم انسانها است.
۲- سرمایه گذاری درهر نقطه ای که نیاز باشدانجام شود.
۳- سود به دست آمده از هرنقطه ای در همان محل هزینه شود.
۴- استفاده بهینه و کنترل شده ای از ثروت موجود جهان به جهت برطرف کردن نیازهای مبرم جامعه جهانی
برای پیاده شدن چنین اندیشه ای باید سیستم گردش سرمایه بطور کلی تغییر کند از طرفی سرمایه به جهت خصلت ذاتیش به موارد زیر نیاز دارد.
۱- گردش همراه با کسب سود و تبدیل سود به سرمایه
۲- محل امن به جهت حفظ ارزش و قدرت
درحال حاضر نوع گردش سرمایه در جهان شکل رفت وبرگشتی دارد. گردش از محل امن شروع میشود و درمحلی که میتواند بیشترین سود نسبی را کسب کند. عملیات خود را انجام داده و سود بدست امده را به محل امن انتقال داده تبدیل به سرمایه می کند. در این گردش نتیجه انتقال ارزش تولید شده از محل ایجاد فقر درمحل عملیات و ایجاد آسایش وتوسعه درمحل امن است بنابراین مانع اصلی تحقق عدالت اجتماعی در جهان وجود بند و بستهای تضاد آفرین است که چنین گردشی را ایجاد و حفظ می کند گردش یکسویه (از محل امن شروع و به محل امن ختم می شود) ایجاد فقر یک سویه (فقر ساکن) میکند.
(سرمایه در گردش یک سویه با پشتیبانی بند وبستها مساوی است با فقر ساکن یکسویه تحت کنترل بندو بستها حذف یکسویه بودن از طرفین تساوی بالا میتواند گام نخست در راه توزیع عادلانه ثروت جهان باشد ولی حذف فوق رانمی توان از سمت سرمایه انجام داد( چون خصلت سرمایه با وجود بندو بستهای تضاد آفرین و محلهای امن ایجاد شکاف و عدم تعادل است ) اگر بتوانیم به جای تساوی بالا تساوی زیر را برقرار کنیم و توزیع ثروت و سود حاصله تا حدودی عادلانه خواهد شد.
سرمایه سیال در گردش درتمام جهات برابر است با فقر سیال درتمام جهات نتیجه توزیع عادلانه سرمایه و سود حاصله در جهان به صورت خود کنترلی .
این تساوی زمانی امکان دارد که بند و بستهای تضاد آفرین و به دنبال آن محل امنی وجود نداشته باشد. تا سرمایه برای حفظ خود مجبور گردد در تمام نقاط جهان بر مبنای نیاز مناطق فعالیت کرده و سود بدست آمده را درتمام نقاط جهان هزینه کند دراین صورت توزیع ثروت به عدالت نزدیکتر خواهد بود. در نتیجه فقر ساکن در یک محل به فقر سیال در تمام جهان تبدیل می شود و (وقتی فقر درتمام جهان تقسیم شود ناچیز خواهد بود) شکاف و تضاد بین فقر و غنا کمتر خواهد شد. بنابراین ملیت نیز همزمان با اقتصاد باید جهانی شود. در این صورت انسانها میتوانند هر جای از جهان بدون هیچ گونه مانعی مشغول کار شوند( شهروند جهانی) وسرمایه می تواند بدون هیچ گونه مانعی در هر نقطه ای از جهان که لازم بود گردش کند(اقتصاد جهانی) و انسانها می توانند در هرمحلی از جهان با هر گرایشی- تفکری – فرهنگی – و تمدنی که مایل باشند زندگی کنند(ملیت جهانی) . درحین برقراری چنین سیستمی کلیه موسساتی که برای حفظ قدرت یک حاکمیت دریک منطقه خاص جغرافیایی به نام دولت فعالیت دارند خود به خود ارزش کاربردی را از دست داده و منحل خواهند شد. و با انحلال آنها دو نوع سود به جهانیان عرضه خواهد شد. اما هیچ کدام از اینها بدون سازماندهی انقلابی ممکن نخواهند شد.

۱۹/۱۲/۱۳۷۷ محمد اشرفی

این مطلب اولین بار در سال ۷۷ در نشریه دانشجویی منتشر شد بنا براین به شکل محدود نوشته شده بود بعد از ان نیز دیگر تغییراتی در ان داده نشده است.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی همراه مردم اهواز است.

_۹۴۶۳۸۰۵۱__۹۴۲۶۷۷۸۰_۴۴۰adcd9-bee8-419a-b3d0-4dce0ff2c153

۱۳۹۵۱۱۲۵۱۷۱۸۰۴۸۹۱۹۹۹۹۸۶۴

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی با توجه به شرایط زندگی غیرانسانی و مشکلات مردم اهواز از جمله ریزگردهای پراکنده در هوا ،قطع برق ، در نتیجه نیامدن آب از لوله به علت فشار کم ، نبود آب آشامیدنی ،قطعی تلفن و انتقال آب رودخانه ها که باعث خشکی تالاب ها و رودخانه ها شده که نتیجه آن پیدایش ریزگردها شده است.
صد البته عامل تمامی مشکلات مردم خوزستان و دیگر مناطق کشور عبارتند از:
وجود جمهوری اسلامی و دزدی ها و اختلاس ها و رشوه خواری های هزاران میلیاردی دولت مردان اسلامی ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، قوه قضائیه اسلامی دزد پرور، برادران بسیجی و سپاهی دزد و قاچاقچی، بنیادهای مختلف مربوط به حکومت مانند بنیاد شهید ، بنیاد ۱۵ خرداد خمینی ، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و … و شهرداران و شورا های شهری که همگی بلا استثنا در اختلاس ها و دزدی ها شریک هستند. چنین عواملی مردم اهواز را با مشکل روبرو کرده اند و مردم اهوازبرای کسب حق خود دست به اعتراضات گسترده زده اند. ما در کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ضمن حمایت از این حرکت مردمی خوزستان و اعلام اینکه تمامی مشکلات مردم اهواز و دیگر مناطق مانند سیل زده ها ، مدارسی که خراب شدند ، کولبرانی که زیر برف یخ زدند ، انسانی های بی خانمانی که در گور ها می خوابند ، کودکانی که در خیابانها اواره اند یا به جای مدرسه مجبورند کار کنند و میلیونها کارگری که بیکار شدند و یا هر روز بیکار می شوند ، دانشجویان و جوانانی که آینده ای ندارند یا باز نشستگانی که در فقر به چه کنم چه کنم گرفتار شدند ،شاغلینی که مجبورند با دستمزد چهار برابر زیر خط فقرکار کنند، زنانی خیابانی که هر روز به تعدادشان افزوده می شود و … مسبب اصلی همه این مشکلات را جمهوری اسلامی سرمایه داری می دانیم، و در همین جهت از تمامی مردم شهرهای دیگر می خواهیم که با پیوستن به این اعتراضات اخیر در شهرهای خود در حمایت از مردم اهوازدست به تجمع و اعتراض بزنند، چرا که اگر ساکت بمانیم فردا نوبت ما خواهد بود پس بیاییم متحدانه و یکپارچه از حقوق مردم اهواز و خودمان دفاع کنیم.
هم چنین از مردم اهواز بخصوص کارگران می خواهیم اجازه ندهند بین انها به بهانه ملیت های مختلف یا داشتن زبان های متفاوت اختلاف ایجاد کنند ما از همه جوانان و کارگران و مردم شهر های خوزستان بخصوص شهر مبارز اهواز می خواهیم، بدون توجه به تفاوتهای ملیتی و زبانی متحدانه دست در دست و بازو به بازو در اعتراضات شرکت نمایند، آگاه باشیم که اگر امروز ملیت های مختلف ساکن ایران به همدیگر کمک نکنند، هیچ کدام به تنهای نمی توانند جمهوری اسلامی جنایت کار را سر نگون کنند، برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برای کسب مطالبات خود همه ملیت ها به کمک و همکاری با یکدیگر نیاز دارند.امروز این وظیفه ایجاد اتحاد و مقابله با تفرقه انداز های شوونیست ها میان خلق ها برای مبارزه با جمهوری اسلامی به عهده کارگران ، دانشجویان و دانش اموزان و جوانان انقلابی است .

پیش بسو اعتراضات متحدانه

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۳/۱۲/۱۳۹۵

سومین جلسه پالتالکی جمع قدم اول : بحث و تبادل نظر پیرامون

” شروط لازم برای ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر چیست؟”

ttttt-page-001

فراخوان : نقد ها و پیشنهادات و تجربیات خود را در رابطه با

۸۲۷۴
با توجه به برگزاری اول ماه می در سال های گذشته در داخل ایران و در کشورهای مختلف توسط رفقای ایرانی تجربیات تلخ و شیرین، بسیاری داریم، اکنون که بیش از دو ماه به اول ماه می باقی است بهتر است هر کدام از ما از جمعه تشکل ها و تشکیلات ها، محافل تجربیات گذشته را آئینه مقابل خود قرار داده برای برنامه ریزی بهتر و مشترک ضمن درس گرفتن از تجربیات خوب و بد جهت برنامه ریزی و سازماندهی برای برگزاری قویتر، مراسم های اعتراضی اول ماه می، اقدام نماییم ، برای به اشتراک گذاشتن تجربیات از تمامی نیروهای انقلابی و کارگری داخل و بیرون می خواهیم اقدام به نوشتن و انتشار تجربیات ، نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با بهتر و قویتر برگزار کردن مراسم های فوق نمایند و در این رابطه لازم است به عرض کلیه رفقا داخل و بیرون برسانیم که ما بخش مسائل جاری نشریه شماره ۱۱ جمع قدم اول را به موضوع اول ماه می اختصاص دادیم، بنا براین امادگی انتشار کلیه مقالات مربوط به اول ماه می از هر نوع ان مانند نقد ، پیشنهاد ، بررسی ، مقالات ترویجی و تبلیغی و همچنین انتقال تجربیات هستیم، با توجه به چنین در خواستی همان گونه که بیان شد بخشی از شماره ۱۱ نشریه تدارک حزب انقلابی را به طرح موضوع فوق ” سازماندهی برای برگزاری متحدانه در اعتراضات اول ماه می” اختصاص خواهیم داد. و با توجه به اینکه شماره یازده نشریه تدارک حزب انقلابی در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ منتشر خواهد شد، بدین وسیله از تمامی فعالین کارگری و انقلابی ، سازمانها و احزاب و محافل داخلی و بیرونی در خواست دخالت گسترده در موضوع را داریم و تقاضا می کنیم، در راستای موضوع اول ماه می نظرات ، پیشنهادات و نقد های خود را تا تاریخ ۵ فروردین۱۳۹۶ جهت درج در شماره یازده نشریه فوق به آدرس های pishnahad1393@gmail.com و pishnahad2014@gmail.com ارسال نمایند .
لازم به توضیح است که ما در جمع قدم اول طبق آیین نامه اجرایی این جمع، متعهد به چاپ و نشر کلیه نظرات ، پیشنهادات و نقد های رسیده بی کم و کاست هستیم،و طبق مصوبات در رابطه با موضوع محوری نشریه شماره یازده اگر حجم مطالب دریافتی بیش از ظرفیت شماره یازده باشد، آنها را در قالب ضمیمه شماره یازده همزمان منتشر خواهیم کرد.
ما دخالت سریع و هر چه بیشتر در جهت ممکن شدن تصمیم فوق، را به دلیل محدودیت زمانی لازم دانسته و آن را در جهت گسترش طرح موضوع برگزاری مراسم های اعتراضی اول ماه می و ارتقاء آن به سطح همبستگی طبقاتی کارگران لازم می دانیم. بنابراین از تمامی رفقا کارگر و انقلابی می خواهیم هر چه بیشتر دخالت کرده موافقت و نقد سازنده خود را جهت یافتن راه کارهای بهتر برای برنامه ریزی و سازماندهی مبارزات کارگران و انقلابیون در جهت اعتراضات و برگزاری متحدانه مراسم های اول ماه می ارایه کنند. بدون شک هر چه دخالت ها و شرکت در بحث و گفتگو ها و انتقال تجربیات بیشتر باشد، امکان یافتن راههای بهتر و برنامه ریزی اعتراضات عملی بیشتر و با سازماندهی دقیق تر ممکن خواهد شد، و بدنیال آن نتیجه و حاصل بیشتری نسیب طبقه کارگر و انقلابیون در جهت هدایت به سمت و مسیر انقلابی خواهد بود.
ما ضمن اینکه صمیمانه دستان شما دوستان و رفقا را در داخل و بیرون می فشاریم، در همین حال انتظار داریم نظرات ، پیشنهادات و نقد و تجربیات خود در رابطه با برگزاری مراسم های اعتراضی اول ماه می در سال ۱۳۹۶ را قبل از تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۶ ارسال نمایید ، البته فراموش نکنید، اگر مطالبی در رابطه با موضوعات دیگری نیز ارسال کنید، ضمن تشکر و قدر دانی آنها را نیز منتشر خواهیم کرد.
پیش بسوی “سازماندهی برای برگزاری متحدانه در اعتراضات اول ماه می”
پیش بسوی همکاری های مشترک عملی در نقاط مشترک
پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگری
پیش بسوی ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر
جمع قدم اول
۳/۱۲/۱۳۹۵

دو مطلب در رابطه با سندیکا ها و دستمزد ها در پیوست است لطفا” توجه فرمایید

دو مطلب در رابطه با سندیکا ها و دستمزد ها در پیوست است لطفا” توجه فرمایید

۱- تشکل کارگری پایه ( سندیکا) خصوصیات و نقش آن نوشته شاهرخ زمانی

۲- دستمزد یا پاشنه آشیل طبقه کارگر نوشته محمد اشرفی

 

Captureسس

دکلمه شعر ” حاجی فیروز ” توسط رفیق علی پیچگاه

شعر حاجی فیروز از سروده های احمد شاملو است
و این دکلمه از رفیق علی پیچگاه می باشد که تقدیم به مبارزان راه آزادی و برابری می گردد

Capturer

جلسه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ جمع قدم اول

جلسه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ جمع قدم اول

جلسه مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ با موضوع تعریف طبقه کارگر برگزار شد و طرح کننده بحث ک ابراهیم بودCapture222

نشریه شماره ۱۰ جمع قدم اول ” تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر”

نشریه شماره ۱۰ جمع قدم اول ” تدارک حزب انقلابی طبقه کارگر”

nashriye shomare10

Binder1-10